Tags:
Node Thumbnail

Will Johnson ครูประจำโรงเรียนและนักเขียนจากเมืองนิวยอร์ก เผยแพร่ข้อเขียนของเขาในเว็บไซต์นิตยสาร Slate โดยระบุว่าตนเองถูกเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มการเมืองที่สนับสนุนการเหยียดผิว ผ่านอีเมลที่ส่งโดย LinkedIn ไปให้ผู้ใช้รายอื่นๆ ที่เขารู้จัก

เรื่องดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา หลังจากที่อีเมลของ LinkedIn ได้ส่งข่าวไปให้คนที่เขาเป็นเพื่อนอยู่บน LinkedIn โดยเชื่อมชื่อของเขาเข้ากับข่าวที่หนึ่งในผู้นำกลุ่มเหยียดสีผิวและคลั่งชาติของสหรัฐ ที่บังเอิญมีชื่อเหมือนกับเขา ทำให้หลายคนสอบถามเขาเป็นจำนวนมากว่าเขาไปเกี่ยวข้องอะไรกับขบวนการนี้ ซึ่งนอกจากจะทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจแล้ว ยังทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดในฐานะคนยิวที่เคยมีคนในครอบครัว ต้องเคยเข้าค่ายกักกันในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วย

Johnson ระบุว่าเรื่องนี้ทำให้เห็นว่า อัลกอริทึมของ LinkedIn นั้นทำงานได้ไม่ดีพอ และนำเขาไปจับคู่กับเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวข้อง แถมอาจจะทำให้คนที่เขารู้จัก มองว่าเขาเป็นพวกเหยียดผิวและคลั่งชาติ ซึ่งเขาระบุว่าแม้แต่ในอีเมลของ LinkedIn ยังระบุเองว่าข่าวที่ส่งจากอีเมลดังกล่าวอาจจะไม่แม่นยำ เพียงแต่ระบุไว้เป็นตัวอักษรที่เล็กมาก และชี้ว่าเกณฑ์ (criteria) ที่เลือกมาในกรณีของเขาเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับข่าวก็อ่อนมาก

หลังจากมีอีเมล Johnson ได้ส่งอีเมลหาทาง LinkedIn เพื่อขอให้แก้ไขโดยทันที แต่กว่าทางบริษัทจะตอบกลับมาก็ใช้เวลานานกว่า 5 วัน โดยทาง LinkedIn ระบุว่าจะส่งอีเมลแก้ไขไปให้เพื่อนของ Johnson ที่ได้รับอีเมลดังกล่าวนี้ พร้อมกับแก้ไขความเข้าใจผิดให้เขาด้วย

ที่มา - Slate

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: Hadakung
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 29 May 2016 - 16:42 #915588

นับสนุนการเหยียดผิด << นับสนุนการเหยียดผิว

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 30 May 2016 - 09:23 #915740 Reply to:915588
panurat2000's picture

ที่ได้รับอีเมล์ดังกล่าวนี้

อีเมล์ => อีเมล