Tags:
Node Thumbnail

Huawei ยื่นฟ้องซัมซุงทั้งในสหรัฐและจีน ฐานละเมิดสิทธิบัตร 12 ชิ้น (บางสำนักข่าวระบุว่า 11 ชิ้น) ซึ่งเกี่ยวกับข้องกับเทคโนโลยีด้าน cellular เน็ตเวิร์คและเทคโนโลยีในสมาร์ทโฟน โดยทาง Huawei ระบุว่าซัมซุงนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในเรือธงตั้งแต่รุ่น Galaxy S2 เป็นต้นมา

อย่างไรก็ตามทาง Huawei ไม่ได้เรียกร้องให้มีคำสั่งห้ามขายสมาร์ทโฟนของซัมซุงในประเทศทั้งสอง แต่เป็นการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ขณะที่ BBC รายงานว่าแท้จริงแล้ว Huawei ต้องการตกลงแลกเปลี่ยนการใช้สิทธิบัตรกับซัมซุงมากกว่าเรียกค่าเสียหาย

ที่มา - SCMP, BBC

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 25 May 2016 - 16:25 #914476
panurat2000's picture

ซึ่งเกี่ยวกับข้องกับเทคโนโลยีด้าน cellular

เกี่ยวกับข้องกับ => เกี่ยวข้องกับ

By: sukjai
iPhoneAndroidRed HatUbuntu
on 25 May 2016 - 16:26 #914479

ก็ว่ากันไป