Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลเปิดซอร์ส SyntaxNet เครือข่ายประสาทเทียมที่สร้างบน TensorFlow สำหรับการวิเคราะห์รูปประโยคโดยเฉพาะ โดยตัวอย่างที่ให้มาเพียงพอที่จะสร้างโมเดลภาษาขึ้นมาเองได้ หรือจะใช้โมเดล Parsey McParseface ที่มาในตัวก็ได้เช่นกัน

ความยากของการวิเคราะห์รูปประโยคเกิดจากความกำกวมของภาษาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ เช่นประโยค "อลิซขับรถไปตามถนน" อาจจะแปลเป็น "อลิซขับรถเพื่อไปตามถนน" หรือ "อลิซขับไปตามถนน" แม้ว่าการแปลแบบแรกจะแปลกๆ สำหรับคนทั่วไปก็ตาม ถ้าใครทันหนังสือเรียนมานีมานะก็อาจจะจำประโยค "ยานี้กินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียน" กันได้

ดาวน์โหลดได้แล้วจาก GitHub

ที่มา - Google Research

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone