Tags:
Node Thumbnail

ถือเป็นหนึ่งในข่าวดีสำหรับประชาชนชาวไทย เมื่อรัฐบาล โดยความร่วมมือระหว่าง กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงบประมาณ และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) เปิดตัวเว็บไซต์ “ภาษีไปไหน” ซึ่งเป็นระบบในการแสดงตัวเลขของการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการของแต่ละหน่วยงานต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการ ตามโครงการ GovChannel ที่จะเป็นการบริการภาครัฐต่อประชาชน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระบุว่าเป็น "รัฐบาลแรกของประเทศไทยที่ทำให้ประชาชนได้รับรู้ว่าภาษีของประชาชนทุกคนถูกจับจ่ายไปกับโครงการใดบ้าง" ด้าน ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ชี้ว่าโครงการนี้นำเอาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณมาแสดงเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยในอนาคตมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นแอพบนโทรศัพท์ที่ใช้ได้บนแพลตฟอร์ม Android และ iOS รวมถึงสามารถรายงานความผิดปกติต่างๆ หรือแก้ไขข้อผิดพลาด และเสนอความเห็นเข้ามาได้

ทั้งนี้ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบุว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเป็น 1 ใน 3 โครงการหลักของ GovChannel โดยยังมี G-News แอพสำหรับรายงานข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ และ Government Kiosk ซึ่งเป็นตู้ให้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ซึ่งเริ่มมีการติดตั้งตู้ไปบ้างแล้ว

ผมลองเข้าไปเล่นดูแล้ว ก็พบว่ามีข้อมูลที่ละเอียดอยู่ ใครสนใจเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของ "ภาษีไปไหน" ได้เลยครับ งานนี้ทันสมัยขึ้น 99.99%

ที่มา - ข่าวประชาสัมพันธ์

No Description

19 เมษายน 2559

รัฐบาลเปิดตัวบริการใหม่ภายใต้ GovChannel ชูระบบ “ภาษีไปไหน” ตรวจสอบภาครัฐ หวังลดคอรัปชั่น สร้างความมั่นใจให้ประชาชน เผยเตรียมแผนสองจับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เซ็นเอ็มโอยูรับเทคโนโลยีใหม่ให้ประชาชนร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชั่นได้โดยตรง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยได้เปิดตัวระบบภาษีไปไหน ทำให้เป็นรัฐบาลแรกของประเทศไทยที่ทำให้ประชาชนได้รับรู้ว่าภาษีของประชาชนทุกคนถูกจับจ่ายไปกับโครงการใดบ้าง ที่เว็บไซต์ govspending.data.go.th สามารถเห็นภาพรวมการใช้งบประมาณทั้งประเทศ หรือจังหวัด,ภูมิภาคได้ เป็นความโปร่งใสที่ประชาชนสามารถตรวจสอบและร้องเรียนสิ่งผิดปกติได้ ลดการคอรัปชั่นตามนโยบายที่รัฐบาลประกาศไว้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้รัฐบาลใหม่ที่เข้ามาบริหารประเทศต่อไปต้องผ่านการตรวจสอบเช่นกัน

ระบบภาษีไปไหนจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงบประมาณ และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกันทำข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อที่ในอนาคตระบบจะมีทั้งข้อมูลงบประมาณที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ความคืบหน้าของโครงการที่ระบุเป็นพื้นที่โดยใช้ GPS และสามารถให้ประชาชนร้องเรียนด้วยการถ่ายรูปหรือเขียนข้อความได้ นอกจากนี้ ยังมีแผนพัฒนาให้เป็นโมบาย แอปพลิเคชัน ซึ่งจะเปิดให้ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ในปีงบประมาณนี้

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้ ICT และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. พัฒนาระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (GovChannel) และระบบการติดต่อสื่อสารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดความสมบูรณ์ ล่าสุดทั้งสองหน่วยงานได้พัฒนาบริการภายใต้ GovChannel เพิ่มเติมเข้ามา ๓ ระบบ ประกอบด้วย ๑. ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ หรือ แอปพลิเคชัน G-News ๒. ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ หรือ ระบบภาษีไปไหน และ ๓. บริการใหม่เพิ่มเติมในตู้ Government Kiosk พร้อมทั้งบริการสำหรับให้บริการหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะอย่าง ระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หรือ G-Chat ซึ่งบริการทั้งหมดได้นำเรื่องเข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และเราได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้

แอปพลิเคชัน G-News เป็นโมบายแอปพลิเคชัน ที่หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็นช่องทางสื่อสารไปยังประชาชนทั่วไปเพื่อรับทราบข่าวสารที่สำคัญ และถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารโดยตรงจากภาครัฐ ในกรณีที่สังคมประสบปัญหากระแสข่าวลือผ่านทางโซเชียลมีเดีย ส่วน ระบบภาษีไปไหน เป็นระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐในรูปแบบเว็บไซต์ ซึ่งเป็นบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ถือเป็นการพัฒนาต่อยอดจากชุดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่กรมบัญชีกลางนำมาเปิดเผยในรูปแบบของ Open Government Data ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)

สำหรับ บริการเพิ่มเติมภายในตู้ Government Kiosk จะเป็นบริการตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บริการตรวจสอบข้อมูลการนัดหมายแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี และระบบข้อมูลการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเพียงใบเดียว

รวมถึงยังได้มีการติดตั้งตู้เพิ่มเติมในพื้นที่สาธารณะเพื่อความสะดวกในการเข้าใช้บริการของประชาชน ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต, บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดมหาสารคาม และกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ทุกบริการที่ได้กล่าวมาทั้งหมดคือบริการใหม่ภายใต้ GovChannel

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. เปิดเผยว่า จุดเด่นของระบบภาษีไปไหนคือ ในรุ่นแรกจะพัฒนาผ่านเว็บไซต์ govspending.data.go.th ได้นำข้อมูลของงบประมาณโครงการต่างๆ ที่ผ่านสำนักงบประมาณมานำเสนอให้ดูง่ายผ่านระบบ dash board ที่สวยงาม และสามารถทำการสืบค้นด้วยการระบุตำแหน่ง ตรวจสอบจำนวนงบประมาณได้จากทั้งหน่วยงาน พื้นที่หรือตำแหน่งที่ตั้ง รวมถึงภาคเอกชนที่ได้งาน และความคืบหน้าของโครงการ

การพัฒนารุ่นต่อไปจะพัฒนาเป็นระบบแอปพลิเคชั่นผ่านโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส โดยให้ประชาชนสามารถเข้าใช้งาน หรือล็อคอินผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ social network ได้โดยทันที สามารถตรวจสอบโครงการต่างๆ และส่งผ่านความคิดเห็น สิ่งผิดปกติ หรือแม้แต่การถ่ายรูปข้อผิดพลาดเข้ามา ซึ่งในระบบจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ และประชาชนที่เข้ามาทีหลังจะสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ทันที ซึ่งระบบใหม่จะสามารถให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ผ่าน Government Application Center หรือ GAC ที่มีให้ดาวน์โหลดในระบบต่างๆ อยู่แล้วภายในปีนี้

Get latest news from Blognone

Comments

By: warzad
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 19 April 2016 - 16:39 #904607

ใครรู้บ้างว่าใส่คำค้นหาอย่างไรให้เจอว่าใช้งบพัฒนาเว็บนี้ไปเท่าไหร่ครับ

By: soullz
AndroidUbuntu
on 19 April 2016 - 16:48 #904608 Reply to:904607
soullz's picture

+99

By: msvming
iPhoneWindows
on 19 April 2016 - 16:52 #904610

ลอง Search โดยใช้ Keyword 'โดยวิธีพิเศษ' สิครับ ...

By: zerlkung
iPhoneAndroidWindows
on 20 April 2016 - 00:26 #904741 Reply to:904610

ผมเลื่อนดูได้ 140 รายการก็ค้างเลยครับ -*-

By: artman
Windows
on 19 April 2016 - 16:53 #904611

ขอแบบทุกหน่วยงาน แยกตามจังหวัด อำเภอ ตำบล ด้วยเลย จะได้รู้ว่าแถวบ้านผมมันมีงบลงมาบ้างรึเปล่า

By: missions
ContributoriPhoneUbuntuWindows
on 19 April 2016 - 17:03 #904616 Reply to:904611

alt="upic.me"

หน้าเว็บดูแยกตามจังหวัด อำเภอ ตำบล ได้ครับ หน่วยงานก็ดูได้ครับ

By: artman
Windows
on 19 April 2016 - 17:16 #904623 Reply to:904616

ขอบคุณครับ

By: puuga
iPhoneAndroid
on 19 April 2016 - 16:53 #904612
puuga's picture

อันที่ตรวจสอบได้ คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนัก
ถ้าถ้าอันไหนตรวจสอบไม่ได้ อันนี้น่าจะน่ากลัวกว่านะครับ

By: put4558350
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 19 April 2016 - 16:55 #904613
put4558350's picture

แต่ ... งบลับก็ยังลับต่อไป


samsung ใหญ่แค่ใหน ?
https://youtu.be/6Afpey7Eldo

By: wisidsak
AndroidIn Love
on 19 April 2016 - 16:57 #904614
wisidsak's picture

เว็ปนี้เป็นผักชีสวยๆ ไว้โรยหน้าหรือป่าว? ตั้งข้อสงสัย?

By: david1150
Blackberry
on 19 April 2016 - 17:10 #904619

ผมมองว่าโอเครดี สวยงามใช้งานง่าย ส่วนเรื่องงบพัฒนาหรืองบลับหรืออะไรที่เกี่ยวกับการเมืองอย่าไปเเขวะเลยครับ อันนี้ดีก็ชมหน่อย ไม่ใช่จ้องจับผิดเกินไปครับ อะไรดีก็ว่าดี อะไรแย่ก็ว่าแย่อย่าดึงแย่ปนดี

By: Pichai_C
Windows PhoneWindows
on 20 April 2016 - 07:17 #904761 Reply to:904619

ผมว่ารัฐบาลนี้ไม่ควรมาพัฒนาประเทศครับ แค่มาสร้างความสุขก็พอ หน้าที่พัฒนาประเทศไว้ให้รัฐบาลจากการเลือกตั้งเขาทำไป

By: Pichai_C
Windows PhoneWindows
on 20 April 2016 - 07:17 #904762 Reply to:904619

ผมว่ารัฐบาลนี้ไม่ควรมาพัฒนาประเทศครับ แค่มาสร้างความสุขก็พอ หน้าที่พัฒนาประเทศไว้ให้รัฐบาลจากการเลือกตั้งเขาทำไป

By: gift099
Windows PhoneAndroidWindowsIn Love
on 19 April 2016 - 17:13 #904621

ทำแบบนี้มันต้อง balance นะครับ

เช่น งบ 1 ล้านล้าน
รถไฟฟ้าสายสีส้ม 90,000 ล้าน
ทำถนน 10,000 ล้าน
งบลับ 800,000 ล้าน

เงินเหลือในคลัง 1 ล้านล้าน - 90,000 ล้าน - 10,000 ล้าน - 800,000ล้าน = 1 แสนล้านบาท

By: chuchatthai
iPhoneWindows PhoneAndroidRed Hat
on 19 April 2016 - 17:20 #904627
chuchatthai's picture

งบลับๆล่อๆอีก

By: gift099
Windows PhoneAndroidWindowsIn Love
on 19 April 2016 - 17:21 #904629

อยากทราบ Tools ที่ทำ Dashboard แบบนี้ครับ

By: taotechnocom
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 19 April 2016 - 17:29 #904634 Reply to:904629

มีเยอะครับแต่ที่ผมใช้บ่อยก็สองตัวนี้ครับ highchart แล้วก็ c3js

By: redsnowpig on 19 April 2016 - 21:45 #904702 Reply to:904629

ใช้ Drupal, Highcharts
ส่วน Map ใช้ของ Longdo ครับ

By: berocker
iPhoneAndroidWindows
on 19 April 2016 - 17:33 #904635
berocker's picture

ไม่มีก็ว่าไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้ พอมีก็หาว่าผักชีโรยหน้าอีก เอาใจยากจริงๆ บางคนด่าทั้งๆที่ไม่ได้กดเข้าไปดูด้วยซ้ำ

By: olan16
AndroidWindowsIn Love
on 19 April 2016 - 19:23 #904657 Reply to:904635
olan16's picture

+1 ครับ

บางคนด่าไว้ก่อน เพราะคนเขาอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับตัวเองแค่นั้น... ทั้งๆที่ไม่ได้กดเข้าไปดูด้วยซ้ำ

ผมว่ามีไว้ ยังไงก็ดีกว่าไม่มี

By: darkfaty
AndroidWindows
on 19 April 2016 - 19:59 #904663 Reply to:904635
darkfaty's picture

ความรู้สึกผมนะ กดเข้าไปดูเจออะไรไม่ชอบมาพากล บอกไปก็ได้คำตอบว่าใคร ๆ เค้าก็ทำกัน เป็นอำนาจของผม จบครับอย่าดูให้เสียสมองเลย

By: chunbogbog
Android
on 19 April 2016 - 17:44 #904641

ยังไม่เข้าไปดู ต้องด่าแม่มไว้ก่อนครับ

By: ZeaBiscuit
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 19 April 2016 - 18:12 #904645
ZeaBiscuit's picture

มีแล้วดีครับ อันนี้ชื่นชมจริงๆ

แต่ถ้าเราเห็นอะไรที่มันชอบมาพากล แล้วไม่สามารถทัดทาน,แสดงความคิดเห็นได้ มันก็เท่านั้นละครับ

By: ZeaBiscuit
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 19 April 2016 - 18:13 #904646 Reply to:904645
ZeaBiscuit's picture

*ไม่ชอบมาพากล

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 19 April 2016 - 18:41 #904655 Reply to:904645
McKay's picture

+1 ชื่นชมครับ

+2 ชอบมาพากลแล้วคัดค้าลอะไรไม่ได้ โดยเฉพาะ #1


In Soviet Warcraft, Argus comes to you.

By: Mars2005
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 19 April 2016 - 21:28 #904693 Reply to:904645
Mars2005's picture

+1 มีก็ดีครับ ให้ดีมีงบขอบริจาคของแต่ละหน่วยงาน เงินที่เอาไปใช้ งบเปรียบเทียบการก่อสร้างในสิ่งที่คล้ายกัน เช่นถนน ประปา ไฟฟ้า ไรงี้ เพื่อให้เปรียบเทียบค่าก่อสร้างในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ น่าจะโปร่งใสขึ้นเยอะ

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 19 April 2016 - 18:23 #904649
panurat2000's picture

ใครสนใจเข้าไปได้เว็บไซต์ของ "ภาษีไปไหน" ได้เลยครับ

เข้าไปได้เว็บไซต์ ?

By: JackieNP
ContributorUbuntu
on 19 April 2016 - 18:32 #904650
JackieNP's picture

ดีครับ ดีๆๆ


รักนะคะคนดีของฉัน

By: Eddz on 19 April 2016 - 19:34 #904659
Eddz's picture

ทำแบบนี้ก็ดีแล้ว ตอนนี้เราได้รู้ว่าจ่ายเท่าไรแล้วต่อไปขอ
• แต่ละจังหวัดมีรายรับภาษีเท่าไร
• แต่ละเทศบาลเหลือภาษีในมือเท่าไร

ขอนะด้วยวิธีพิเศษก็ยอมไอ้โครงการตีแผ่ความจริงแบบนี้

By: Yone on 20 April 2016 - 00:21 #904737 Reply to:904659

ภาษีมีอยู่แล้วในเว็บกรมสรรพากรครับ

By: MaxxIE
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 19 April 2016 - 19:56 #904662
MaxxIE's picture

รายละเอียดรายจ่ายมาแล้ว
ต่อไปขอรายละเอียดรายรับด้วยนะครับ

By: peeraphat
iPhone
on 19 April 2016 - 20:26 #904669

มองในเชิงสถิตินะครับ ชอบมาก คืออย่างน้อยสามารถดูภาพรวมของการใช้จ่ายได้ ควรจะมี เรื่องดีไซน์ก็โอเค รวมๆ ใช้ได้

ส่วนเรื่องอื่นๆ พวกลับๆ ล่อๆ ดูกันเป็นเรื่องๆ ดีกว่าครับ มีให้ตามล้างตามเช็ดกันอยู่แล้ว ไม่ต้องห่วง (และแน่นอนว่ามันไม่ใช่จุดประสงค์ของเว็บนี้)

By: nolifelover
AndroidBlackberryUbuntu
on 19 April 2016 - 20:45 #904673

ดีครับ อย่างน้อยก็ได้รู้บ้างว่ามันไปไหน เป็นจุดเริ่มต้นของความโปร่งใส อย่างน้อยข้อมูลมันออกมาแล้ว ทำอะไรได้หรือไม่ได้ มันคงต้องค่อยเป็นค่อยไป คนที่ออกมาตั้งข้อสงสัยแล้วยังไม่เข้าไปดูเลย ผมว่าลองหัดแสดงความคิดเห็นเชิงบวกบ้างนะครับ อย่าเที่ยวแต่ขัดไปเรื่อย มือไม่พายเอาเท้าราน้ำคนทำเค้าจะเหนื่อยเอา ผมว่าควรให้กำลังใจเค้านะ
ปล. เป็นกำลังใจให้หน่วยงานที่พยายามสร้างความโปร่งใส และลดคอรัปชั่นในประเทศครับ

By: Ton-Or
ContributorAndroidCyberbeingRed Hat
on 20 April 2016 - 06:21 #904756 Reply to:904673
Ton-Or's picture

+1
ผมวิ่งรับงานรัฐมาสักพักแล้ว พักหลังๆ ดีขึ้นมากครับ ระบบฮั๊วะ บางลงมาก อ่านพวกแขวะแล้ว งงๆ เหมือนไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยนั่งเทียน เอาข้อมูลเก่าๆ มาว่าไปวันๆ ตลกดี


Ton-Or

By: ZeaBiscuit
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 20 April 2016 - 10:54 #904842 Reply to:904756
ZeaBiscuit's picture

สิ่งที่คุณเห็นว่ามันดีขึ้น มันก็ดีแล้วครับ

แต่สิ่งที่คุณไม่เห็น แต่ผมเห็นและพบเจอมา อย่าให้เอ่ยเลยครับ และถ้าถามความเห็นผม มันไม่ได้ลดน้อยลงเลย

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 20 April 2016 - 19:43 #905032 Reply to:904756

วิ่งงานมาสักพักนี่นานแค่ไหนครับ? ถึงสิบปีหรือเปล่า?

ที่ช่วงนี้ดูไม่มีฮั้ว เพราะคู่แข่งคุณโดนเล่นงาน เพราะเป็นฐานเสียงหรือญาติพี่น้องนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามรบ.ไปหมดแล้วหรือเปล่า? ตอนนี้หลายบ.เจ้าของโดนข้อหาผู้มีอิทธิพลไปอุ้มกันเลย อบต.เทศบาลหลายแห่งโดนปลดด้วยม.44 แล้วให้นายอำเภอ ปลัดอำเภอ มาเซ็นรับงานแทน หุๆ

อย่าบอกว่ายุคนี้ไม่มีเบี้ยบ้ายรายทางเลยครับ แค่เปลี่ยนคนที่รับ และโดนโละคู่แข่งเท่านั้นเอง...

By: Kittichok
Contributor
on 19 April 2016 - 21:01 #904677

ส่วนตัวผมชื่มชมกับผลงานนี้นะ

By: venus00tar
iPhoneAndroidUbuntu
on 19 April 2016 - 21:03 #904680
venus00tar's picture

อยากให้ทำแบบนี้ตั้งนานแล้วครับ คล้ายบางประเทศก็ทำแบบนี้มานานแล้วและสามารถดาวน์โหลดไฟล์ย้อนหลังในแต่ละปีมาดูได้ทั้งหมดด้วย

By: narumit
iPhoneAndroidWindows
on 19 April 2016 - 21:22 #904691

สุดยอดครับ ถือเป็นพัฒนาก้าวหน้าไปอีกขั้นของประเทศไทย ต้องปรบมือดังๆ ให้รัฐบาลท่านนายกประยุทธ

สามารถ search โดยใส่ชื่อบริษัท เช็คได้ด้วยว่าใครได้โครงการอะไรไปบ้าง ลองดูนะครับ

By: Mars2005
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 19 April 2016 - 21:29 #904695
Mars2005's picture

มีก็ดีครับ ให้ดีมีงบขอบริจาคของแต่ละหน่วยงาน เงินที่เอาไปใช้ งบเปรียบเทียบการก่อสร้างหรือซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในสิ่งที่คล้ายกัน เช่นถนน ประปา ไฟฟ้า ไรงี้ หมึกพิมพ์ เครื่องคอม ฯ กระดาษ บลา ๆ ๆ เพื่อให้เปรียบเทียบค่าก่อสร้างในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ น่าจะโปร่งใสขึ้นเยอะ

By: Mars2005
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 19 April 2016 - 21:30 #904696 Reply to:904695
Mars2005's picture

ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ *

น่าจะหาทางให้ Edit ได้แล้วนะ

By: olan16
AndroidWindowsIn Love
on 19 April 2016 - 21:55 #904704
olan16's picture

จากการทดลองใช้งานพบว่า ข้อมูลที่แสดง ไม่ได้ละเอียดกว่าป้ายหน้าโครงการ(แบบนี้)เท่าไหร่นัก อยากให้แสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายให้ละเอียดกว่านี้ เช่น ค่าเหล็ก ค่าซิเมนต์ ค่าจ้างคนงาน ค่าจ้างรถขน ค่าแบบ ฯลฯ เพราะถ้าแสดงข้อมูลแค่นี้(ตัวอย่าง) ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เลย นอกจากประหยัดค่าน้ำมัน จากการที่ต้องขับรถไปดูเอง

By: redsnowpig on 19 April 2016 - 22:07 #904709

โดยพื้นฐานแล้ว ข้อมูลจากเว็บนี้ มาจากข้อมูลจากระบบ eGP (gprocurement.go.th) ตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดจะต้องมากรอกที่นี่ เนื่องจากจะต้องมีการเบิกเงินจากระบบ GFMis แต่มีช่องที่กฎหมายไม่ได้บังคับหรือยกเว้นให้ครับ เช่น งบลับ งบที่ไม่ได้มาจากเงินงบประมาณ (งบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล ที่เก็บจากภาษีท้องถิ่น) หน่วยงานที่เป็นองค์การมหาชน เป็นต้นครับ
การที่เจออยู่บ้าง คือ เป็นความสมัครใจในการกรอกครับ

ทำให้เว็บนี้ อาจจะไม่มีข้อมูล เนื่องจากข้อมูลนั้นไม่มีตั้งแต่ต้นละครับ

By: komkit0710
Windows PhoneSUSEWindows
on 19 April 2016 - 22:09 #904710

โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร ขนาด 6 ตัน ขนาด 6 ล้อ จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่โครงการ : 58085155515
ราคากลาง : 2,800,000
วงเงินงบประมาณ : 2,800,000
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง : 7,772,944,000,000

ซื้อรถขยะหนึ่งคัน 7.77 ล้านล้าน
ถ้าเป็นข้อมูลจริงคือโหดมาก ถ้าข้อมูลผิดคือเว็บนี้น่าเชื่อถือแค่ไหน

By: komkit0710
Windows PhoneSUSEWindows
on 19 April 2016 - 22:11 #904711 Reply to:904710

ข้อมูลไม่ตรง แต่ Summary ตรงมันหมายความว่ายังไงหนิ เว็บน่าเชื่อถือแค่ไหน หรือเป็นเว็บไว้ดูเล่น ทำมาสวยๆ แต่ใช้จริงข้อมูลเพี๊ยน ไม่ได้คำนวนให้ถูกต้อง

By: Pichai_C
Windows PhoneWindows
on 20 April 2016 - 07:26 #904765 Reply to:904711

แจ้งในนี้คงไม่มีคนแก้ให้มั้งครับ เดี๋ยวเค้าจ้างคนมา monitor issue ใน blognone ท่านอาจจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นนะ

By: ineng on 19 April 2016 - 22:45 #904716

ผมมองว่ามันดีนะ เค้าทำเพื่ออะไรไม่รู้ล่ะ แต่มันก็น่าจะเป็นเครื่องมือที่คอยปรามการฮั้วประมูลได้ระดับนึง เพราะตอนนี้ใครๆก็เห็นได้ง่ายๆว่าใครได้โครงการอะไรไป พูดง่ายๆมีคนช่วยกันจับผิดเยอะขึ้น คนที่คิดดีก็จะเล่นงานคนที่คิดโกงได้ง่ายขึ้น คนคิดโกงก็จะทำอะไรลำบากขึ้น

By: Supermannnnnnn on 20 April 2016 - 00:26 #904740

ลองค้นหา จ้างพัฒนาเว็บไซต์
จากข้อมูล 10 รายการที่พบ ราคาน้อยสุด 7,600 บาท ราคาสูงสุด 1,699,374 บาท

พัฒนาเว็บนี้เอง หรือว่าจ้างข้างนอกทำ ใช้งบพัฒนาเว็บนี้ไปเท่าไหร่ ใครพอจะทราบข้อมูลบ้างครับ

By: nrml
ContributorIn Love
on 20 April 2016 - 00:34 #904742
nrml's picture

อย่างน้อยตอนนี้ก็ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น ถือว่าเป็นสัญญานของการพัฒนาไปในทางที่ดี ก็ภาวนาขอให้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป ขอชื่นชมครับ

By: Ton-Or
ContributorAndroidCyberbeingRed Hat
on 20 April 2016 - 06:22 #904757
Ton-Or's picture

เป็นเว็บราชการ ที่อลังการงานสร้างมากครับ ชอบครับ อยากให้หน่วยงานอื่นๆ ทำออกมาให้ทันสมัย เข้าใจง่ายแบบนี้


Ton-Or

By: rbus
ContributoriPhoneAndroidUbuntu
on 20 April 2016 - 07:54 #904767 Reply to:904757
rbus's picture

+1 เป็นเว็บของรัฐบาลที่อลังการมากๆ เพิ่งเคยเว็บรัฐบาลแบบนี้นะเนี้ย ฮาา

By: secure on 20 April 2016 - 07:59 #904769

เว็บดีครับ

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 20 April 2016 - 08:06 #904771

อันนี้ดีก็ชม

เท่าที่ลองเล่น เหมือนเน้นโชว์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า แต่ไม่ได้ลงละเอียดถึงงบประมาณผูกพัน หรือค่าใช้จ่ายประจำ

ปกติผมจะดูจากเอกสารงบประมาณประจำปีนะ อันนั้นละเอียดสุด แต่อยากให้มาทำเป็นเวบเช่นกัน จะได้search และรวบรวมง่ายๆ กว่าsearch จาก pdf ไล่ทีละกระทรวง เพราะงบประมาณบางเรื่อง กระจายไปหลายกระทรวง(แต่เนื้องานเดียวกัน) และถ้ารวมๆกันแล้วอาจจะตกใจ....

ป.ล. เรื่องตลกคือผมหาข้อมูลการจัดจ้างทำเวบไซต์ govspending เองไม่เจอ หรือไปแอบในหัวข้อไหน ใครเจอบ้าง?

By: 6Hunter9
AndroidWindows
on 20 April 2016 - 08:27 #904781

รู้แต่ชื่อโครงการกับงบ ไม่รู้รายละเอียดด้านใน ตรวจสอบอะไรมากไม่ได้
ผมค้นหาคำว่า คอมพิวเตอร์ เห็นเป็นหลักร้อยล้าน แต่ดูไม่ได้ว่าซื้ออะไรเท่าไหร่ วิเคราะห์อะไรไม่ได้เลย

By: redsnowpig on 20 April 2016 - 10:05 #904814 Reply to:904781

รายละเอียดในแต่ละโครงการ เอาชื่อโครงการ หรือรหัสโครงการไปค้นได้ที่
http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch
ดู TOR และรายละเอียดต่าง ๆได้เลยนะครับ

By: pooh9911
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 20 April 2016 - 10:14 #904818 Reply to:904814

ควบรวใเข้าตัวเว็บไปเลยจะดีกว่าไหมครับ แบบนี้ลำบากอยู่

By: HoMm
AndroidWindows
on 20 April 2016 - 10:11 #904817
HoMm's picture

จากที่เช้าไปลอง ขอบชมเชยครับอนาคตน่าจะพัฒนาได้อีก
อย่างน้อยก็เป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆ
จากสิ่งไม่ดีที่มันเยอะมากมายจนกลบคนที่ทำดีไปหมด

By: pooh9911
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 20 April 2016 - 10:18 #904823

เห็นภาพรวมได้ดี ถ้าสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบดิบได้อาจจะดีมาก แล้วก็ควรที่จะใช้ TLS ในการเชื่อมต่อด้วย

By: dangsystem
iPhoneAndroidBlackberryWindows
on 20 April 2016 - 10:49 #904840
dangsystem's picture

ตอนนี้กำลังมีคนแงะกันอยู่แน่ๆ

By: pote2639
ContributoriPhoneWindows PhoneWindows
on 20 April 2016 - 20:53 #905048

ขยี้ตาครั้งที่ 1 ล้าน ตู้วหูววว


I am Death incarnate!