Tags:
Node Thumbnail

ในบางพื้นที่น้ำสะอาด ไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ตยังเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยาก Watly สตาร์ทอัพจากสเปนหวังจะแก้ปัญหานี้พร้อมๆ กันด้วยการระดมทุนโครงการ Watly: The biggest solar-power in the world บน Indiegogo

Watly เป็นอุปกรณ์ซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า น้ำสะอาด และปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ให้ชาวบ้านมาชาร์จได้ บำบัดน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วย 4G ดาวเทียม และ Radio Link

ผมเห็นว่าแม้ไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่เป็นโครงการที่รวมการแก้ปัญหาหลายๆ อย่างมาในแพคเกจเดียว
โครงการตั้งเป้าไว้ที่ 75,000 เหรียญสหรัฐ ใครสนใจร่วมลงขันกันได้ที่นี่ครับ

alt="image"

ที่มา - Indiegogo

Get latest news from Blognone