Tags:
Node Thumbnail

Google กำลังจะนำรถยนต์ไร้คนขับไปทดสอบใน Phoenix รัฐ Arizona ถือเป็นเมืองที่ 4 ที่ Google จะได้เอารถที่พวกเขาพัฒนาไปวิ่งทดสอบบนถนนจริง

แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เอารถไปวิ่งทดสอบฝ่าทะเลทรายตรงๆ แต่โอกาสในการนำรถไร้คนขับไปวิ่งทดสอบใน Phoenix นั้นหมายถึง Google จะได้รู้แน่ชัดว่าเซ็นเซอร์และระบบต่างๆ ในรถของพวกเขาจะเป็นอย่างไรในสภาพอากาศที่มีฝุ่นทรายมากกว่าและร้อนกว่า California ซึ่งเป็นรัฐที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ Google และเป็นที่ที่พวกเขาได้โอกาสทดสอบรถยนต์ไร้คนขับมากที่สุดเป็นระยะทางถึง 1.5 ล้านไมล์

นอกเหนือจาก California และ Arizona แล้ว Google ยังมีการทดสอบรถยนต์ไร้คนขับในอีก 2 เมือง คือ Austin ในรัฐ Texas ซึ่งเริ่มทดสอบรถกันตั้งแต่ฤดูร้อนปีก่อน และ Kirkland ในรัฐ Washington ซึ่งเป็นเมืองที่มีสภาพอากาศเปียกชื้นก็เริ่มมีการทดสอบรถยนต์ไร้คนขับของ Google ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ที่มา - Reuters

Get latest news from Blognone

Comments

By: KuLiKo
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 10 April 2016 - 07:11 #902349

เพิ่งรู้ว่าอริโซน่านี่ร้อนพอๆ กับประเทศเราเลย

อเมริกานี่ภูมิประเทศครบทุกแบบจริงๆ

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 10 April 2016 - 07:43 #902353
panurat2000's picture

จะได้รู้แน่ชัดเซ็นเซอร์และระบบต่างๆ ในรถของพวกเขาจะเป็นอย่างไร

จะได้รู้แน่ชัดเซ็นเซอร์ => จะได้รู้แน่ชัดว่าเซ็นเซอร์

By: Adios2nd
iPhoneWindows PhoneWindows
on 10 April 2016 - 23:54 #902453
Adios2nd's picture

เค้าลองตอนหิมะตกยังครับ?