Tags:
Node Thumbnail

การประชุมบอร์ด กทค. เมื่อวานนี้ (31 มีนาคม) ได้ข้อสรุปเรื่องการจัดประมูลคลื่น 900MHz รอบใหม่แล้ว

  • จัดประมูลวันที่ 24 มิถุนายน 2559
  • ราคาเริ่มต้น 75,654 ล้านบาท เท่ากับราคาที่ JAS ชนะประมูล
  • เงินประกัน 5% ของราคาเริ่มต้น ที่ 3,783 ล้านบาท
  • ถ้าไม่มาชำระเงินและวางหลักประกัน จะต้องจ่าย 15,131 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% ของราคาเริ่มต้น
  • ถ้าผู้ชนะอันดับหนึ่งไม่มาชำระเงินค่าประมูล จะอนุญาตให้อันดับสองมาจ่ายแทนได้
  • ไม่อนุญาตให้ JAS เข้าประมูล แต่อนุญาตให้ True ร่วมประมูลได้

ที่มา - @TakornNBTC

No Description

บอร์ด กทค. เคาะวันประมูลคลื่น 900 MHz ดีเดย์ 24 มิ.ย. 59 เริ่มต้นราคา 75,654 ล้านบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (31 มี.ค. 2559) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้อนุมัติกรอบเวลาในการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้

วันที่ 5-28 เม.ย. 2559 เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 895-905 MHz/940-950 MHz (หรือ ร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz)
วันที่ 22 เม.ย. 2559 จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าว
วันที่ 12 พ.ค. 2559 ร่างประกาศฯ จะถูกส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 13 พ.ค.-12 มิ.ย. 2559 ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการประมูล
วันที่ 13 มิ.ย. 2559 ยื่นคำขอเข้าร่วมการประมูล
วันที่ 24 มิ.ย. 2559 วันประมูล

นายฐากร กล่าวว่า ที่ประชุม กทค. ยังได้อนุมัติร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล ร่างประกาศฉบับนี้ตัดสิทธิ์ผู้ที่ไม่มาชำระเงินค่าประมูลจากการประมูลครั้งที่แล้ว

2. ราคาเริ่มต้นการประมูลอยู่ที่ 75,654 ล้านบาท ซึ่งราคาเริ่มต้นนี้เป็นราคาที่ผู้ชนะการประมูลครั้งที่แล้วเสนอ เนื่องจากสำนักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานของรัฐ ต้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนเป็นหลัก

3. การวางเงินหลักประกันคิดเป็น 5% ของราคาเริ่มต้นการประมูล 75,654 ล้านบาท ซึ่งจะเท่ากับ 3,783 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์การประมูลครั้งที่แล้ว

4. งวดการจ่ายเงินค่าประมูล แบ่งออกเป็น 4 งวด ตามหลักเกณฑ์การประมูลครั้งที่แล้ว คือ งวดแรก 8,040 ล้านบาท พร้อมแบงก์การันตีส่วนที่เหลือ งวดที่สอง 4,020 ล้านบาท พร้อมแบงก์การันตีส่วนที่เหลือ งวดที่สาม 4,020 ล้านบาท พร้อมแบงก์การันตีส่วนที่เหลือ และงวดสุดท้ายจ่ายที่เหลือทั้งหมด

5. กรณีความรับผิด หากผู้ชนะการประมูลไม่มาชำระเงิน นอกจากจะยึดหลักประกัน 3,783 ล้านบาทแล้ว สำนักงาน กสทช. จะเรียกค่ารับผิดเพิ่มอีก 11,348 ล้านบาท รวมเป็น 15,131 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% ของราคาตั้งต้นการประมูล นอกจากนี้หากมีความเสียหายเพิ่มเติมมากกว่านี้ สำนักงาน กสทช. จะมีการเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมในส่วนนี้อีก

6. ร่างหลักเกณฑ์การประมูลฉบับนี้ เป็นร่างที่ใช้เฉพาะการประมูลในครั้งนี้เท่านั้น จึงเสนอเงื่อนไขกรณีมีผู้ประมูลรายเดียว แต่มีการเคาะยืนยันราคา 75,654 ล้านบาท ก็ให้ถือว่าเป็นผู้ชนะการประมูล

7. การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลในลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 หากผู้ชนะการประมูลรายที่ 1 ไม่มาชำระเงินค่าประมูล สำนักงาน กสทช. จะเรียกผู้ชนะการประมูลลำดับที่ 2 มาชำระเงินประมูล และเป็นผู้ชนะแทนได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก และกรณีที่มีผู้เสนอราคาเท่ากัน 2 ราย สำนักงาน กสทช. อาจมีการประกาศเพิ่มเติมให้มีการดำเนินการยื่นซองราคา เพื่อแข่งขันราคาเลยก็ได้

“การวางกรอบหลักเกณฑ์การประมูลทั้งหมดในครั้งนี้ สำนักงาน กสทช. คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนเป็นหลัก” นายฐากร กล่าว

Get latest news from Blognone

Comments

By: TonggWorld
Android
on 1 April 2016 - 10:44 #899552

April Fool แน่ๆ

By: itpcc
ContributoriPhoneRed HatUbuntu
on 1 April 2016 - 10:45 #899553
itpcc's picture

Plot twist: วันนี้ APFD พรุ่งนี้ JAS เข้าประมูลได้


บล็อกส่วนตัวที่อัพเดตตามอารมณ์และความขยัน :P

By: kiva
iPhone
on 1 April 2016 - 10:52 #899554

ไม่ต้องห้ามjasคงไม่มาหรอก ถ้ามานี่ห็หน้าหนาเต็มทนแล้ว

By: HMage
AndroidWindows
on 1 April 2016 - 13:11 #899645 Reply to:899554

หนายังไงครับ ถ้าเขาอ้างว่า ที่ไม่ได้ชำระครั้งก่อนเพราะติดขัดในกระบวนการด้านการเงินช้าเกินไปจริงๆ ตอนนี้พร้อมจ่ายแล้วจึงอยากรับผิดชอบรับกลับไปจัดการต่อเอง

By: kiva
iPhone
on 1 April 2016 - 14:06 #899675 Reply to:899645

ที่มีปัญหาเพราะตัวเองก่อไม่ใช่เหรอครับ ไอ้ที่จ่ายไม่ได้อย่ามาโทษคนอื่นสิครับ กติกาเขาก็ตั้งก่อนประมูล ทุกคนก็รับทราบ

By: neonicus
Android
on 1 April 2016 - 15:57 #899720 Reply to:899645

ในเมื่อบอกว่าเตรียมเงินไม่ทัน
รอบนี้อาจทันแล้วตั้งบ.ใหม่เป็น Jอะไรสักอย่างมาประมูลก็ได้

By: Khow
Windows PhoneAndroid
on 1 April 2016 - 13:41 #899662 Reply to:899554

โดนตัดสิทธิ์ไปแล้วมาก็ได้แต่นั่งดู

By: iamfalan
iPhoneAndroidWindows
on 1 April 2016 - 13:48 #899668 Reply to:899662

ตั้งนอมินีใหม่

By: OXYGEN2
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 1 April 2016 - 17:05 #899760 Reply to:899662
OXYGEN2's picture

อาจจะเป็นบริษัท JAS Mobile Broadband 2 มาประมูลก็ได้


oxygen2.me, panithi's blog

Device: ThinkPad X1 Carbon, T480s, iPhone 8 Plus, XS Max, Galaxy Note 8

By: Khow
Windows PhoneAndroid
on 2 April 2016 - 05:41 #899961 Reply to:899760

ยังไงกสทช.ก็มีอำนาจจะตัดสิทธิอยู่ดี ตั้งใหม่ก็ไม่มีประโยชน์ครับ

By: Hadakung
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 1 April 2016 - 10:59 #899560

อาจจะจบเร็วมากในสองเคาะหรือไม่มีใครมาเลย...

By: -Rookies-
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 1 April 2016 - 11:04 #899561

ถ้าไม่มีใครมาเลยจะยังไงต่อครับ?


เทคโนโลยีไม่ผิด คนใช้มันในทางที่ผิดนั่นแหละที่ผิด!?!

By: thanyadol
iPhone
on 1 April 2016 - 11:48 #899592 Reply to:899561

ไม่น่าจะมีคนมาอยุ่แล้วครับ คงแค่ออกกฎกันตัวเองเจ็บ

By: langisser
In Love
on 1 April 2016 - 16:37 #899747 Reply to:899592

เห็นด้วยครับ

หลังจากนี้จะออกกฎแบบไหนก็ไม่รู็ แต่รอบบนี้คงกันตัวเองเจ็บไปก่อน

By: 100dej
AndroidWindows
on 1 April 2016 - 13:09 #899643 Reply to:899561

เปิดประมูลไปเรื่อย ๆ

By: thanyadol
iPhone
on 1 April 2016 - 11:08 #899564

มันมีกฎ หามถือคลื่นเกิน 1 สลอตป่ะถามจริง ถ้าทรูได้ทำงัย ?

By: thanyadol
iPhone
on 1 April 2016 - 11:09 #899565 Reply to:899564

ตอน jas ค่าปรับโครตถูก มาคราวนี้โครตแพง

By: bahamutkung
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 1 April 2016 - 11:25 #899576 Reply to:899564
bahamutkung's picture

ทรูผู้ยิ่งใหญ่ทำได้ทุกอย่างครับ กรณีเก่าๆก็เห็นกันอยู่


"With the first link, the chain is forged. The first speech censured, the first thought forbidden, the first freedom denied, chains us all irrevocably."

By: kindraywind
iPhoneUbuntu
on 1 April 2016 - 16:04 #899722 Reply to:899564

ถ้าคิดว่าคุ้มทุนก็ตามสบายเค้าเถอะครับ 55

By: obnetarena
Windows PhoneWindows
on 1 April 2016 - 11:09 #899567

ถ้าผู้ชนะอันดับหนึ่งไม่มาชำระเงินค่าประมูล จะอนุญาตให้อันดับสองมาจ่ายแทนได้ <<< ตรงนี้โอเคเลยนะครับ ผมว่า คือมันจะสะท้อนตามที่เราเข้าใจเลยว่า ราคาสุดท้ายที่ยื่นไป คือราคาที่เค้าพึงพอใจจะจ่ายจริง ๆ

By: mode on 1 April 2016 - 11:49 #899596 Reply to:899567

ผมว่าก็ไม่ค่อยถูกต้องนักนะครับ คือปกติราคามันจะขึ้นอยู่กับจำนวนความต้องการด้วย ถ้าความต้องการลดลง เช่นหายไป 1 รายแล้ว ราคามันก็น่าจะลดลงตามไปด้วยน่ะครับ เพราะฉะนั้นรายที่สองที่เคาะราคาไปมันอิงกับจำนวนความต้องการเดิมจึงเป็นราคาที่ไม่ค่อยถูกต้องนัก

By: put4558350
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 1 April 2016 - 12:53 #899634 Reply to:899596
put4558350's picture

แต่ก็ดีกว่าประมูลแล้วล้มหลายๆรอบนะครับ


samsung ใหญ่แค่ใหน ?
https://youtu.be/6Afpey7Eldo

By: Zatang
ContributoriPhoneAndroid
on 1 April 2016 - 13:18 #899650 Reply to:899567

ผมว่าไม่ค่อยดีกับรายรองๆ แต่เพราะเป็นว่าต้องเก็บเงินไว้อีกหลายวันกว่าจะรู้ผลรายแรก โดยไม่รู้ว่าจะต้องจ่ายหรือไม่จ่าย คือแพ้ไปเลยก็ยังเอาเงินไปทำอะไรอย่างอื่นได้เลย นี่ต้องมารออีก


อคติทำให้คนรับเหตุผลด้านเดียว

By: Pinyo
AndroidWindows
on 1 April 2016 - 11:22 #899575
Pinyo's picture

เริ่มราคานี้ ใครจะมาอะ น่าจะเริ่มจากราคาที่ Dtac หยุดประมูลนะ

By: thitiwat.le
iPhoneUbuntuWindows
on 1 April 2016 - 11:39 #899584

ถ้าไม่มีคนมาประมูลละ

By: LazarusSP1
ContributoriPhone
on 1 April 2016 - 11:44 #899588
LazarusSP1's picture

จบเลย เริ่มประมูลที่ราคาสูงที่สุดในโลก

By: poa
Android
on 1 April 2016 - 11:53 #899603

ทำไมไม่เปลี่ยนวิธีประมูล ตั้งราคาเริ่มต้นไปเลย 80,000 ล้านบาท
แล้วค่อยๆลดราคาลง ใครเคาะก่อนก็ได้ไป เหมือนการประมูลดอกไม้ที่ตลาดอัลซเมียร์

By: iammeng
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 1 April 2016 - 12:00 #899608
iammeng's picture

สีหน้าตอนประกาศผลประมูลคลื่น 900 เจ็ดหมื่นล้านกับสีหน้าวันนี้ช่างแตกต่าง

By: Polwath
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 1 April 2016 - 12:20 #899622
Polwath's picture

ผมว่าไม่มีใครมาประมูลหรอก แพงเกิน แล้วคลื่นก็จะถูกดองไปอีก 1 ปี โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย

น่าเศร้า ประเทศไทย.....


Get ready to work from now on.

By: Ginosty
AndroidWindows
on 1 April 2016 - 12:29 #899627 Reply to:899622

ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้น คณะกรรมการชุดนี้จะโดนฟ้องที่ทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์หรือป่าวหว่า

ในเมื่อการตั้งราคาเริ่มต้นอ้างการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

By: maoIndie
Ubuntu
on 1 April 2016 - 12:29 #899626
maoIndie's picture

กสทชตั้งราคาต่ำกว่านี้ไม่ได้ เพราะทรูจ้องรอจะฟ้องอยู่ละ

และเชื่อสิ ais เอาอยู่ละราคานี้ เพราะต้องการคลื่นต่ำเพื่อความครอบคลุมของสัญญาณสู้กับค่ายอื่น การตั้งเสา 1800 ถี่ๆตามป่าตามเขามันลงทุนสูงมาก ais ไม่ทำหรอก ถ้าไม่ได้คลื่นต่ำ ais จะหลุดจากเบอร์ 1 แน่ๆ

By: obnetarena
Windows PhoneWindows
on 1 April 2016 - 12:37 #899629 Reply to:899626

คิดเหมือนกันครับ คือ AIS น่าจะพอรับไหว ของเดิมที่หยุดเคาะ อาจจะเห็นว่าไม่จบแน่ ๆ แล้วอาจจะคิดไว้ด้วยว่าถ้า JAS ได้โอกาสที่จะได้ แบงค์การันตีน่าจะต่ำ เพราะ AIS ออกโปรมาซะราคาถูก จนแบงค์มองไม่เห็นโอกาสทำกำไรของ JAS ได้เพียงพอเลย

By: Patchan
iPhone
on 1 April 2016 - 18:54 #899819 Reply to:899626

แต่ผมไม่เชื่อว่า AIS จะเอาราคานี้ ในเมื่อ รู้ว่า Dtac หยุดที่ 70,000 MB ทำไมต้องจ่ายแพงกว่าไปอีก 8000 MB ด้วย

By: Patchan
iPhone
on 1 April 2016 - 18:54 #899820 Reply to:899819

เอ้ย 5000

By: thanyadol
iPhone
on 1 April 2016 - 22:50 #899912 Reply to:899626

dtac ออกตัวมาขนาดนี้ AIS คงจะเอาหรอกครับ เผลอๆ ไปคุยกันหลังไมค์ละด้วย

By: maoIndie
Ubuntu
on 2 April 2016 - 10:17 #900032 Reply to:899912
maoIndie's picture

ทรูเขาเข้าประมูลด้วยหล่ะ ไม่ปล่อยให้ฮั้วกันสองคนหรอก

By: redarmy
iPhoneAndroidWindows
on 1 April 2016 - 12:54 #899636

ม.44 ช่วยได้

By: sthepakul
ContributorAndroid
on 1 April 2016 - 16:22 #899739

AFD หรือเปล่าครับ

By: Bluetus
iPhone
on 2 April 2016 - 09:34 #900013
Bluetus's picture

ไม่น่าจะมีคนเอา สงสัยได้เก็บคลื่นไว้ 1 ปีแล้วกลับไปประมูลอีกราคาเริ่มต้น

แต่ฟังๆ ดูแล้วเหมือนชาติเสียหายยังไงไม่รู้

By: tihnov
Windows PhoneAndroidSUSEUbuntu
on 2 April 2016 - 12:25 #900071
tihnov's picture

อืม ราคานี้
นี่มันคือ มูลค่าจริงของคลื่น 900 ในวันนี้ใช่ไหม?