Tags:
Node Thumbnail

เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา IBM ประกาศโครงการที่มีชื่อว่า IBM Health Corps ซึ่งเป็นโครงการที่ IBM จะแจกทุนให้กับงานวิจัยทางการแพทย์ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากบริษัทจำนวน 5 โครงการทั่วโลก ในรูปของบริการและผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท รวมไปถึงพิมพ์เขียว กลยุทธ์ เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ของ IBM คิดเป็นมูลค่ากว่า 5 แสนเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 17 ล้านบาท) ในแต่ละโครงการ

เกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นอยู่ที่จะต้องเป็นงานวิจัยหรือโครงการทางการแพทย์ที่มุ่งแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงการรักษาหรือบริการที่มีคุณภาพสำหรับผู้ป่วยหรือบุคคลทั่วไป ตัวอย่างเช่นโภชนาการ การออกกำลังกาย การเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด เป็นต้น โดยจะต้องส่งในนามองค์กร (ไม่รับเป็นรายบุคคล) ซึ่งส่งได้ทั้งหน่วยงานระดับรัฐ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร คลินิก หรือโรงพยาบาล

สามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 20 เมษายนนี้ ผู้ที่ทำงานด้านสาธารณสุขที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการครับ

ที่มา - IBM

Get latest news from Blognone