Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลประกาศเปลี่ยนชื่อแอพ Chromecast เป็น Google Cast เพื่อแยกแบรนด์ระหว่างตัวฮาร์ดแวร์ของกูเกิลเอง (Chromecast) กับตัวเทคโนโลยีส่งภาพขึ้นจอ (Google Cast)

เดิมทีแอพ Chromecast ใช้ส่งภาพหรือวิดีโอจากมือถือขึ้นจอทีวีที่เสียบอุปกรณ์ Chromecast ของกูเกิล แต่ภายหลังเมื่อมีทีวีที่รองรับโพรโทคอล Google Cast โดยตรง (เช่น ทีวี Vizio SmartCast P-Series รุ่นล่าสุด) ทำให้แอพ Chromecast สามารถใช้กับฮาร์ดแวร์อื่นๆ ได้ด้วย การใช้ชื่อ Chromecast อาจไม่ตรงความหมายเท่าไรนัก

ตอนนี้กูเกิลเปิดเว็บไซต์ Google Cast แยกเฉพาะออกมาแล้ว ส่วนแอพยังเป็นชื่อ Chromecast อยู่ แต่ก็จะเปลี่ยนชื่อในเร็วๆ นี้

ที่มา - Droid Life, Talk Android

No Description

ชื่อแอพตัวเดิม

No Description

Get latest news from Blognone