Tags:
Node Thumbnail

หลังจากอเมซอนยืนยันการถอดความสามารถเข้ารหัสข้อมูลออกจากระบบปฏิบัติการ Fire OS 5 ไปเมื่อไม่กี่วัน มาวันนี้ อเมซอนทนเสียงเรียกร้องผู้ใช้งานไม่ไหว สัญญาจะคืนความสามารถในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะถึงนี้

เดิมทีเดียวนั้น Fire OS จนถึงรุ่น 4 ผู้ใช้สามารถเลือกเข้ารหัสอุปกรณ์ได้ รวมถึงสามารถกำหนดได้ว่าใส่รหัสผ่านผิดเกิน 30 ครั้งจะให้ระบบลบข้อมูลเครื่องทิ้งเพื่อป้องกันโจรสามารถงัดแงะเอาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานออกไปได้ แต่ใน Fire OS รุ่น 5 ที่เพิ่งเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านได้ถอดฟีเจอร์นี้ออกอย่างเงียบๆ จนเมื่อ TechCrunch เล่นข่าวนี้ในจังหวะที่มีกระแสเรื่องความปลอดภัยในอุปกรณ์ ทำให้เกิดกระแสตอบรับในทางลบเป็นอย่างมาก จนล่าสุดอเมซอนต้องยอมกลับลำสัญญาที่จะเพิ่มฟีเจอร์นี้กลับเข้าไป

เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน แล้วคินเดิลที่งดงามจะคืนกลับมา....

ที่มา: TechCrunch, International Business Time, PCWorld

Get latest news from Blognone

Comments

By: tekkasit
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 6 March 2016 - 08:41 #890651
tekkasit's picture

เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน แล้วคินเดิลที่งดงามจะคืนกลับมา
เราจะทำอย่างซื่อตรง ขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธา คินเดิลจะดีในไม่ช้า.....
ขอคืนความสุขให้เธอ ประชาชน

By: MMSwordman
AndroidUbuntuWindows
on 6 March 2016 - 21:12 #890768 Reply to:890651
MMSwordman's picture

มุขนี้อีกแล้ว

By: jokerxsi on 6 March 2016 - 09:35 #890662

รีบๆ คืนมาซะที นี่มันก็นานเกือบจะ 2...วันแล้ว
:)

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 6 March 2016 - 11:23 #890684 Reply to:890662

อันนี้หมายถึงคินเดิลหรืออย่างอื่นครับ อุ๊บส์

By: jadezy
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 6 March 2016 - 21:48 #890778 Reply to:890684

คิดอย่างหลังมากกว่า