Tags:
Node Thumbnail

Lila Tretikov ผู้อำนวยการของมูลนิธิ Wikimedia Foundation องค์กรแม่ของ Wikipedia และเว็บในเครือ ยื่นจดหมายลาออกแล้ว ด้วยเหตุผลเรื่องความไม่โปร่งใสของโครงการพัฒนาระบบค้นหา Knowledge Engine

เรื่องเดิมคือ Wikimedia Foundation รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิ Knight Foundation จำนวน 250,000 ดอลลาร์ เพื่อพัฒนา search engine แข่งกับบริษัทอื่นๆ แนวทางนี้ถูกคัดค้านจากชุมชนผู้ใช้งานบางกลุ่มที่มองว่า Wikipedia ควรเป็นแค่สารานุกรมดังเดิม ความขัดแย้งนี้ทำให้ Wikimedia Foundation พยายามหลบซ่อนไม่เปิดเผยว่าได้รับเงินก้อนนี้ (รับเงิน ก.ย. 2015 แต่มาเปิดเผยเดือน ก.พ. 2016)

ความขัดแย้งนี้ทำให้พนักงานของ Wikimedia ลาออกไปแล้วหลายคน และคราวนี้คือผู้อำนวยการลาออกเอง ซึ่งบอร์ดของมูลนิธิก็รับทราบ และประกาศว่าจะสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่มาทำหน้าที่แทน

เว็บไซต์ Vice รายงานข่าววงในว่า Wikimedia ต้องการทำ search เองเพราะทราฟฟิกช่วงหลังตกลง เนื่องจากกูเกิลเปลี่ยนมาแสดงผลข้อมูลจาก Wikipedia ในหน้าผลการค้นหาเลย คนจึงเข้าหน้าเว็บน้อยลง

No Description

ที่มา - Vice

Get latest news from Blognone

Comments

By: BLiNDiNG
AndroidUbuntuWindowsIn Love
on 26 February 2016 - 12:55 #888305
BLiNDiNG's picture

ทราฟิกตกลงก็ไม่เกี่ยวกับเป้าหมาย free-access, free-content Internet encyclopedia รึเปล่านะ?
คนดูเนื้อหาผ่านกูเกิลก็ยังตรงตามจุดประสงค์เดิมอยู่ดี......