Tags:
Node Thumbnail

คนไทยอาจไม่นิยม Snapchat กันเท่าไรนัก แต่ตอนนี้ Snapchat กลายเป็นวิธีการส่งข้อความยอดฮิตของวัยรุ่นสหรัฐไปเรียบร้อย และเมื่อมันได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่น สิ่งที่ตามมาคือ "ฟิลเตอร์" หรือกรอบตกแต่งภาพถ่ายน่ารักๆ จำนวนมาก

ล่าสุด Snapchat ออกฟีเจอร์หาเงินแบบใหม่ เราสามารถสร้างฟิลเตอร์ของตัวเอง แล้วกำหนดการใช้งานเฉพาะพื้นที่ในโลกจริงได้ (geofencing) วิธีการคือลากพื้นที่พร้อมระบุช่วงเวลาที่ต้องการใช้ฟิลเตอร์ดังกล่าว และจ่ายเงิน (ราคาเริ่มต้น 5 ดอลลาร์ ที่เหลือขึ้นกับระยะเวลาและขนาดพื้นที่) จากนั้นเมื่อถึงวันเวลาที่กำหนด คนที่เดินเข้ามาแล้วเปิดแอพ Snapchat ก็จะเห็นฟิลเตอร์ที่เราสร้างไว้

ฟีเจอร์ On-Demand Geofilters เหมาะสำหรับแบรนด์ที่จัดงานอีเวนต์ แล้วต้องการให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถร่วมสนุกกับแบรนด์ได้ผ่านฟิลเตอร์ รวมถึงร้านค้าต่างๆ ที่ต้องการสร้างฟิลเตอร์ให้ครอบคลุมพื้นที่ร้านของตัวเอง

ที่มา - Snapchat

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 25 February 2016 - 11:01 #887946
panurat2000's picture

กลายเป็นวิธีการส่งข้อความยอดฮิตของวัยรุ่นสหรัฐไปเรียบร้อยร้อย

เรียบร้อยร้อย ?

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 25 February 2016 - 11:56 #887972

เป็นโมเดลการตลาดที่เจ๋งจนอยากจะรู้ว่าเค้าคิดได้ยังไง