Tags:
Node Thumbnail

ปีที่แล้ว Open Mainframe Project รับเอาโค้ดเมนเฟรมจากไอบีเอ็มเข้ามาดูแลเป็นโครงการโอเพนซอร์ส ปีนี้ทางโครงการก็ประกาศองค์กรที่เข้าร่วมเพิ่มเติม บริษัทสำคัญคงเป็น Hitachi Data Systems (HDS) ที่จำหน่ายระบบสตอเรจระดับสูง นอกจากนี้ก็มีการประกาศแนวทางการพัฒนาให้ลินุกซ์สำหรับเมนเฟรมรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้มากขึ้น

กลุ่มเทคโนโลยีที่จะเน้นการพัฒนาให้เมนเฟรมรองรับในปีนี้ได้แก่

  • JIT สำหรับ OpenJDK สำหรับฮาร์ดแวร์ที่เป็นเมนเฟรม (z port)
  • รองรับ Docker บนเมนเฟรม
  • รองรับเทคโนโลยี blockchain โดยร่วมมือกับโครงการ Hyperledger, ปรับปรุงประสิทธิภาพของ blockchain บนเครื่อง Z
  • รับรองการทำงานของซอฟต์แวร์มอนิเตอร์ระบบสำหรับลินุกซ์ให้มาใช้งานบนเมนเฟรมได้

ที่มา - Open Mainframe Project

Get latest news from Blognone