Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวานนี้ (ตามเวลาในสหรัฐอเมริกา) Siemens โดยแผนกเทคโนโลยีอาคาร (buildings technologies division) ประกาศความร่วมมือกับ IBM ว่าจะนำเอาเทคโนโลยีด้านคลาวด์ที่เกี่ยวข้องกับ IoT ของ IBM นำไปผนวกรวมกับซอฟต์แวร์ด้านการจัดการอาคารของตนเอง เพื่อสร้างเป็นโซลูชั่นสำหรับบริหารและจัดการอาคาร

เทคโนโลยีที่ถูกพูดถึงมีสองตัวคือ analytics และ asset management โดยจะถูกนำไปผนวกรวมกับ Siemens Navigator ระบบควบคุมและบริหารจัดการอาคาร ซึ่งผลที่ได้คือผู้บริหารอาคารจะสามารถรับรายงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการวิเคราะห์โอกาสที่จะมีจุดเสียหรือจุดเสื่อมภายในอาคารได้ โดยสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นอาคารเดียว แคมปัส หรือแม้กระทั่งอาคารที่อยู่ภายใต้การบริหารเดียวกันทั้งหมด

Siemens Navigator รุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ จะเริ่มต้นอัพเดตลูกค้าใช้ได้ในเดือนพฤษภาคมและตุลาคมของปีนี้

ที่มา - IBM

Get latest news from Blognone