Tags:
Node Thumbnail

Alibaba ยักษ์ใหญ่ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์จากจีนเข้าซื้อหุ้นของ Groupon เกือบ 33 ล้านหุ้น ทำให้ Alibaba กลายเป็นผู้ถือหุ้น 5.6% ของ Groupon

การเข้าซื้อหุ้นโดย Alibaba ในครั้งนี้ส่งผลให้มูลค่าหุ้นของ Groupon เพิ่มขึ้นสูงถึง 3.98 ดอลลาร์ สูงที่สุดนับตั้งแต่ที่ Groupon เปิดขายหุ้น IPO คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 74% ภายในช่วงเวลาไม่กี่วันจากศุกร์ที่แล้วมาถึงเช้าวันอังคารนี้

ถึงตอนนี้ Alibaba กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับที่ 4 ของ Groupon เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่มา - CNBC, Bloomberg

Get latest news from Blognone

Comments

By: armkung
iPhone
on 17 February 2016 - 06:24 #885246
armkung's picture

3.98ดอลล่าร์?

By: iamcmnut on 17 February 2016 - 11:06 #885295
iamcmnut's picture

Groupon ขาดทุนมาโดยตลอด
ผมคิดว่าที่ Alibaba ซื้อ Groupon น่าจะเพราะอยากได้ฐานผู้ใช้งานมากกว่า
ไม่แน่อาจจะเป็นแผนส่วนนึงในการสร้าง ecosystem ของ Alibaba ในอนาคต

By: sthepakul
ContributorAndroid
on 18 February 2016 - 00:05 #885530

Groupon อาจจะรอดสิ่นะ


my blog :: sthepakul's blog