Tags:
Node Thumbnail

เดิมทีเราคุ้นเคยกับการที่ Chrome แสดงรูปกุญแจสีเขียวเพื่อบอกว่าเป็นการเชื่อมต่อแบบ HTTPS ส่วนการเชื่อมต่อแบบ HTTP ปกติจะแสดงรูปกระดาษเปล่าสีขาว (ถ้าเป็น Firefox เป็นรูปลูกโลก) แต่แผนใหม่ของ Chrome จะไปไกลกว่านั้นคือแสดงกากบาทสีแดงให้ผู้ใช้มองเห็นเด่นชัดไปเลย

กูเกิลเคยนำเสนอไอเดียนี้ไปแล้วครั้งหนึ่ง และล่าสุดทีมงานด้านความปลอดภัยของกูเกิลไปพูดที่งาน Usenix Enigma ยืนยันว่าจะเดินหน้าตามแผนงานนี้ แต่ยังไม่บอกว่าจะใช้งานจริงเมื่อไร

ทิศทางของกูเกิลชัดเจนว่าต้องการผลักดัน HTTPS แทน HTTP โดยมีมาตรการกระตุ้นหลายอย่าง รวมถึงมีผลต่อ Google Search ด้วย

ที่มา - Chromium, Motherboard

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 31 January 2016 - 11:09 #879941
panurat2000's picture

ยืนยันว่าจะเดินหน้าตาแผนงานนี้

เดินหน้าตา ?