Tags:
Node Thumbnail

ทีมงาน MicroPython โครงการพัฒนาไพธอนเพื่อใช้งานบนซีพียูขนาดเล็กๆ เช่น Cortex-M ตอนนี้ทางโครงการก็ออกมาระดมทุนเพื่อพอร์ต MicroPython ไปรันบน ESP8266 แล้ว

ผู้ที่ร่วมระดมทุนจะได้รับสิทธิ์ในการโหวตว่าจะพอร์ตโมดูลใดบ้าง พร้อมกับสิทธิ์เข้าถึงเฟิร์มแวร์ล่วงหน้า พร้อมกับการอัพเดตต่อเนื่องอีกหนึ่งปี โครงการตั้งเป้าหมายไว้ที่ 6,000 ปอนด์และหากระดมได้ 12,000 ปอนด์ทางทีมงานจะเปิดซอร์สโค้ดทั้งหมดให้เข้าถึงได้ทันที

ที่มา - KickStarter

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone