Tags:
Node Thumbnail

WiFi Alliance ประกาศมาตรฐานการเชื่อมต่อไร้สายใหม่ 802.11ah ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฮม และ Internet of Things โดยเรียกมาตรฐานใหม่นี้ว่า "HaLow"

HaLow เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อไร้สายที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานบนย่านความถี่ 900MHz แบบไม่มีใบอนุญาติ ทำให้สามารถใช้งานได้ในระยะที่ไกลกว่าย่าน 2.4GHz เป็นเท่าตัว แต่กินกินพลังงานน้อยลง และทะลุทะลวงกำแพงได้ดีขึ้น ซึ่งไปด้วยกันได้ดีกับอุปกรณ์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องใช้พลังงานเอาเรื่องในการทำงานให้ได้อย่างที่หวังกับมาตรฐานการเชื่อมต่อไร้สายในปัจจุบัน

WiFi Alliance บอกว่า HaLow จะรองรับการใช้งานโปรโตคอล Wi-Fi ในปัจจุบัน เพื่อให้อุปกรณ์ที่ใช้งานการเชื่อมต่อผ่าน IP ในอนาคตเช่น เราเตอร์สามารถใช้งานคลื่นย่าน 900MHz เพิ่มเติมจาก 2.4GHz และ 5GHz ที่ใช้งานอย่างกว้างขวางไปแล้ว

ที่มา - Engadget

Get latest news from Blognone

Comments

By: twometre
WriterAndroidWindows
on 4 January 2016 - 21:01 #872570
twometre's picture

802.11อ๊าห์

By: songwut on 4 January 2016 - 21:12 #872573

ถ้ากำลังส่งแรงเกิน
ก็จะผิดกฎหมาย เหมือนพวกเครื่อง RFID ตามลานจอดรถ

By: tanapon000 on 4 January 2016 - 21:19 #872576
tanapon000's picture

คลื่น900ปัจจุบันยังเหลือว่างอีกหรือนี่

By: jane
AndroidUbuntu
on 4 January 2016 - 21:27 #872578 Reply to:872576
jane's picture

มีว่างอยู่ 902-928 = 26Mhz ครับ
ประชาชนทุกคนใช้ได้ฟรี กำลังส่งไม่เกิน 0.5 Watt
แต่ถ้าเกิน 0.5 Watt แต่ไม่เกิน 4Watt ตัว "เครื่อง" และ ตัว "ผู้ใช้" ต้องได้รับอนุญาติให้ใช้ จาก กสทช ก่อน

By: specimen
Windows PhoneAndroid
on 4 January 2016 - 23:13 #872619 Reply to:872578
specimen's picture

ทุกว้นนี้ คลื่น 2.4 ไม่เกิน 200 Milli watt เสา 9dB ที่มีกันใน router บางรุ่น ก็ทะลุทะลวงไปไหนต่อไหนแล้ว
ถ้าคลื่น 900 ได้ถึง 0.5 Watt ตามกฏหมาย ไม่อยากจะนึกเลย ว่ามันจะไกลขนาดไหน
หมู่่บ้านเล็ก ๆ ของผม ตั้ง router ตัวเดียว ทั้งหมู่บ้าน ยังพอไหวเลยมั้งเนี่ย

By: pepporony
ContributorAndroid
on 4 January 2016 - 21:28 #872579

ฮาโหลววว

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 4 January 2016 - 21:45 #872582
panurat2000's picture

สำหรับใช้งานบนย่านความถี่ 900MHz แบบไม่มีใบอนุญาติ

ใบอนุญาติ => ใบอนุญาต

แต่กินกินพลังงานน้อยลง

กินกิน ?

By: sonkub
AndroidWindows
on 4 January 2016 - 21:51 #872585

เตรียมเสียเงินซื้อ router แบบ triple band แบบ home use ราคาคง 5k เป็นอย่างน้อย

By: Golffy
ContributoriPhoneIn Love
on 4 January 2016 - 23:05 #872616 Reply to:872585
Golffy's picture

เดี๋ยว Xiaomi ก็ทำขายในราคา 900 บาท


@mamuang

By: pepporony
ContributorAndroid
on 5 January 2016 - 05:49 #872659 Reply to:872585

ราคาเมืองนอก : สองพัน

OTL

By: TeamKiller
ContributoriPhone
on 5 January 2016 - 13:38 #872756 Reply to:872585
TeamKiller's picture

ปัจจุบันมีแล้วนะครับ 2.4 หนึ่งชุด และ 5 GHz อีก 2 ชุด ไม่รู้ย่าน 5 GHz มันตัว Router Load Balance เองระหว่างย่านด้วยเปล่าไม่รู้ ฮ่าๆ

ส่วน 900 MHz คงรอ Device อีกสักหน่อย

By: specimen
Windows PhoneAndroid
on 4 January 2016 - 23:04 #872615
specimen's picture

ออกเมื่อไหร่ เจอกัน

จะเก็บเงินยาว ๆ ซื้อเลย

By: 7elven
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 4 January 2016 - 23:22 #872620

ว้าวๆ ยอดเลย ตัวเดียวคลุมทั้งหมู่บ้าน 5555

By: NarzE
iPhoneUbuntu
on 4 January 2016 - 23:56 #872626
NarzE's picture

HaLow from the other side~

By: xestz
AndroidWindows
on 5 January 2016 - 00:14 #872631 Reply to:872626
xestz's picture

5555 กำลังจะเล่นเลย

By: Greatpot
Windows PhoneWindows
on 5 January 2016 - 08:58 #872681 Reply to:872626
Greatpot's picture

อันนี้ฮาจริงครับ 555

อาจจะมีคนทำบน YouTube ก็ได้นะ แบบเจอบ่อย ๆ แล้วหลอนไรงี้