Tags:
Node Thumbnail

ช่วงขึ้นปี 2016 นี้มีเหตุการณ์ DDoS ครั้งใหญ่สองครั้งติดๆ กัน ครั้งแรกคือเว็บสำนักข่าวบีบีซีที่ถูกโจมตีต่อเนื่อง การโจมตีกินเวลาสามชั่วโมงครึ่ง จากเจ็ดโมงเช้าเขตเวลา GMT ไปจนถึงช่วงสิบโมงครึ่งบริการส่วนใหญ่จึงกลับมาให้บริการได้อีกครั้ง

อีกครั้งหนึ่งคือ Linode ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์รายใหญ่ระบุว่าถูกโจมตี DDoS มาตั้งแต่ช่วงคริสต์มาส หลังจากนั้นทีมงาน Linode พบว่าคนโจมตีซื้อบริการ botnet จำนวนมากเพื่อโจมตีต่อเนื่องจนกระทั่งบริการ DNS ไม่สามารถให้บริการได้ บางครั้งปริมาณทราฟิกเกินกว่าเราท์เตอร์จะรองรับไหว

ทาง Linode พยายามทำงานร่วมกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อแก้ปัญหาการโจมตีครั้งนี้ แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ทาง Linode พยายามบล็อคการเชื่อมต่อจากเอเชียแปซิฟิก, ตะวันออกกลาง, อเมริกาใต้, และโซนอื่นๆ ออกไปก่อนเพือลดผลกระทบแต่ก็ยังไม่สำเร็จ ในตอนรายงานนี้ศูนย์ข้อมูลในแอตแลนต้าของ Linode ก็ยังคงให้บริการไม่ได้

ที่มา - BBC, Linode

Get latest news from Blognone

Comments

By: trufa
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 2 January 2016 - 20:33 #872178
trufa's picture

เราควรประณามพฤติกรรมการโจมตี DDoS ไหม?


Happiness only real when shared.

By: artofdestroy
Windows PhoneAndroidUbuntuWindows
on 2 January 2016 - 21:02 #872183

DDoS นี่เล่นกันง่ายๆ แต่ป้องกันนี่ยากจริงๆ

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 2 January 2016 - 21:17 #872184 Reply to:872183
lew's picture

จริงๆ ระดับนี้ไม่ง่ายนะครับ คนทำน่าจะจ่ายเงินไปเยอะทีเดียว (แต่ก็อาจจะน้อยกว่าฝั่งป้องกัน)


lewcpe.com, @wasonliw

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 2 January 2016 - 22:55 #872193
panurat2000's picture

ออกไปก่อนเพือลดผลกระทบ

เพือ => เพื่อ