Tags:
Node Thumbnail

BMW เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายล่าสุดที่เตรียมนำฟีเจอร์ Apple CarPlay และ Android Auto ใส่ลงในรถยนต์ของตนเองที่จะออกสู่ตลาด เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานฟีเจอร์ของสมาร์ทโฟนได้อย่างเต็มที่

BMW และค่ายรถยนต์ในเยอรมันยกประเด็นความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุด โดยรวมถึงการควบคุมข้อมูลในรถยนต์ และประเด็นความปลอดภัยทางไซเบอร์ แม้ว่าในมุมมองของลูกค้านั้นจะไม่สนใจเรื่องเหล่านี้มากนัก ซึ่งการซื้อบริการแผนที่ HERE เป็นตัวอย่างหนึ่งของความกังวลต่อประเด็นเหล่านี้ และความพยายามที่จะควบคุมข้อมูลที่เกิดในภายในรถยนต์

ระบบอินโฟเทนเมนต์ติดรถมักจะมีอินเตอร์เฟซที่ดูล้าสมัย เมนูการใช้งานซับซ้อนเกินไป ความสามารถในการลงแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม ซึ่ง CarPlay หรือ Android Auto สามารถทำได้ดีกว่าในส่วนนี้ แต่การควบคุมระบบต่างๆ ของรถยนต์จำเป็นต้องออกจากการใช้งานสองระบบนี้ก่อน จึงอาจเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับผู้ใช้งานบ้าง ทาง Apple จึงเตรียมสนับสนุนแอพจากผู้ผลิตรถยนต์เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ยังขาดหาย และแย่งชิงพื้นที่ระบบอินโฟเทนเมนต์กับผู้ผลิตรถยนต์ในงาน WWDC อย่างไรก็ตามทางผู้ผลิตรถยนต์ต่างพยายามที่จะพัฒนาระบบอินโฟเทนเมนต์ติดรถเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้รถ และดึงไม่ให้ผู้ใช้ไปใช้งาน CarPlay หรือ Android Auto เช่นกัน

ทาง BMW ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดในส่วนของการทำงานระหว่างระบบอินโฟเทนเมนต์ iDrive กับ CarPlay หรือ Android Auto

ที่มา – Fortune

alt="dash_bmw"

Get latest news from Blognone

Comments

By: AdmOd
iPhoneWindows
on 4 November 2015 - 18:13 #858809
AdmOd's picture

เพิ่มโหมด incognito เดินทางแบบไม่บันทึกประวัติ...

By: inote
iPhone
on 4 November 2015 - 18:58 #858819

คำนึก

By: namon2345
AndroidUbuntuWindows
on 4 November 2015 - 21:02 #858851

โดน Key Programming ไม่เข็ดหรือไง เดี่ยวเป็นแบบคลิปนี้ อนาคตของ BMW Link:https://www.youtube.com/watch?v=Lfk0TUQ9zQc