Tags:
Node Thumbnail

หลังจากเว็บกระทรวงไอซีทีและเว็บไซต์กสท ตอนนี้อีกหนึ่งเว็บที่ตกเป็นเป้าหมายคือ "กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร" ที่ถูกเพจพลเมืองโต้กลับ Resistant Citizen นัดหมายให้เข้าเว็บตั้งแต่ช่วงสามทุ่มครึ่งที่ผ่านมา

หลังเวลานัดหมายไม่กี่นาทีเว็บก็เข้าไม่ได้ และขึ้นข้อความ "The service is unavailable." มาแทน

ที่มา - พลเมืองโต้กลับ Resistant Citizen

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone

Comments

By: ryudia
AndroidWindows
on 30 September 2015 - 21:59 #848169
ryudia's picture

พลังของ F5 นี่รุนแรงกว่าที่คิดแฮะ

By: BrainFreeze
Red HatIn Love
on 30 September 2015 - 22:09 #848170
BrainFreeze's picture

ถ้าผมอยากเข้าไปดูเฉยๆ ว่าล่มจริงไม่จริงนี่ถือว่าช่วย ddos มั้ยเนี่ย

By: pittaya
WriterAndroidUbuntuIn Love
on 30 September 2015 - 22:00 #848171
pittaya's picture

ล่มจริงเหรอครับ ขอเข้าไปดูก่อนนะ


pittaya.com

By: komsanw
iPhoneWindows PhoneAndroidRed Hat
on 30 September 2015 - 22:01 #848176
komsanw's picture

ได้ข่าวว่าแว่วๆว่า ทำเนียบรัฐบาลตามมาติดๆ
www.thaigov.go.th/

ขอร้องอย่าตามผมมานะครับ
/me เผ่น

By: itpcc
ContributoriPhoneRed HatUbuntu
on 30 September 2015 - 22:08 #848184 Reply to:848176
itpcc's picture

ยังไม่ไปนะครับตอนนี้ (แต่สักพักก็ไม่แน่)
No Description


บล็อกส่วนตัวที่อัพเดตตามอารมณ์และความขยัน :P

By: wizardry
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 30 September 2015 - 22:17 #848196 Reply to:848184
wizardry's picture

น่าจะล่มแล้วนะครับ ตอนนี้

www.thaigov.go.th/

By: joecole on 30 September 2015 - 22:12 #848188

อันนี รายงานข่าว หรือ ชี้เป้า ครับ

By: zartre
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 30 September 2015 - 22:13 #848191 Reply to:848188
zartre's picture

นั่นสินะ ว่าแต่เข้าไปดูรึยังครับ
//เผ่น

By: devilblaze
iPhoneAndroidWindows
on 30 September 2015 - 22:16 #848194
devilblaze's picture

เห็นพูดเยอะนึกว่าจะรู้เยอะ ที่ไหนได้ก็แค่คนขี้บ่น

คิดฉากจบโปรเจคนี้ไม่ออก แต่เดาได้เลยว่าพรุ่งนี้สนุกกว่าวันนี้แน่ๆ

By: BrainFreeze
Red HatIn Love
on 30 September 2015 - 22:20 #848199 Reply to:848194
BrainFreeze's picture

พรุ่งนี้ เค้าก็ตั้งงบจากภาษีประชาชนที่ทำ ddos
เอาไปทำระบบกัน ddos ซื้อ firewall เพิ่ม bandwidth ให้ ddos ไม่เข้าไงครับ

By: wizardry
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 30 September 2015 - 22:21 #848203
wizardry's picture

รายชื่อหน่วยงานราชการ (อ้างอิง : http://www.prd.go.th/main.php?filename=links_gov)

หน่วยราชการอิสระ

สำนักราชเลขาธิการ http://www.ohmpps.go.th/
สำนักพระราชวัง http://www.palaces.thai.net/
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ http://www.onab.go.th
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ http://www.rdpb.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ http://www.nrct.go.th/
ราชบัณฑิตยสถาน http://www.royin.go.th/
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://www.police.go.th/
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน http://www.amlo.go.th/
สำนักงานอัยการสูงสุด http://www.ago.go.th/
สำนักนายกรัฐมนตรี : thaigov.go.th
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี http://www.opm.go.th/
กรมประชาสัมพันธ์ http://www.prd.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค http://www.ocpb.go.th/
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี http://spm.thaigov.go.th/
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี http://www.cabinet.thaigov.go.th/
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ http://www.nia.go.th/
สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th/
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ http://www.nsc.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน http://www.ocsc.go.th/
สำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) http://www.opdc.go.th/
กระทรวงกลาโหม : mod.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม http://www.mod.go.th/opsd/
กรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม http://www.radc.go.th/
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก http://www1.mod.go.th/opsd/wvoweb/
กองบัญชาการทหารสูงสุด http://www.schq.mi.th/
กองทัพบก http://www.rta.mi.th/
กองทัพเรือ http://www.navy.mi.th/
กองทัพอากาศ http://www.rtaf.mi.th/
องค์การแบตเตอรี่ http://powerbattery.thaigov.net/
องค์การฟอกหนัง http://www.tto.or.th/
กระทรวงการคลัง : mof.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง http://palad.mof.go.th/
กรมธนารักษ์ http://www.treasury.go.th/
กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th/
กรมศุลกากร http://www.customs.go.th/
กรมสรรพสามิต http://www.exd.mof.go.th/
กรมสรรพากร http://www.rd.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ http://www.privatisation.go.th/
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ http://www.pdmo.mof.go.th/
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง http://www.fpo.go.th/
กระทรวงการต่างประเทศ : mfa.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th/web/1724.php
กรมการกงสุล http://www.consular.go.th/
กรมพิธีการทูต http://203.150.20.1/datapr/adt14.htm
กรมยุโรป http://203.150.20.1/datapr/adt15.htm
กรมวิเทศสหการ http://www.dtec.thaigov.net/
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ http://203.150.20.1/datapr/adt16.htm
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย http://203.150.20.1/datapr/adt17.htm
กรมสารนิเทศ http://203.150.20.1/datapr/adt18.htm
กรมองค์การระหว่างประเทศ http://203.150.20.1/datapr/adt19.htm
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ http://203.150.20.1/datapr/adt20.htm
กรมอาเซียน http://203.150.20.1/datapr/adt21.htm
กรมเอเชียตะวันออก http://203.150.20.1/datapr/adt22.htm
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา http://203.150.20.1/datapr/adt23.htm
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : mots.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา http://www.mots.go.th/office_secretary/secretary_index.asp
สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ http://www.mots.go.th/sport_recreation/sport_index.asp
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว http://www.tourism.go.th/
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : m-society.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม -
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ http://www.dsdw.go.th/
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว http://www.thaiwomen.net/
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ http://www.opp.go.th/
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : moac.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -
กรมชลประทาน http://www.rid.go.th/
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ http://www.cad.go.th/
กรมประมง http://www.fisheries.go.th/
กรมปศุสัตว์ http://www.dld.go.th/
กรมป่าไม้ http://www.forest.go.th/
กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th/
กรมวิชาการเกษตร http://www.doa.go.th/
กรมส่งเสริมการเกษตร http://www.doae.go.th/
กรมส่งเสริมสหกรณ์ http://www.cpd.go.th/
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม http://www.alro.go.th/
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ http://www.napsi.or.th/
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://www.oae.go.th/
กระทรวงคมนาคม : mot.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม -
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี http://www.md.mot.go.th/
กรมขนส่งทางบก http://www.dlt.mot.go.th/
กรมการขนส่งทางอากาศ http://www.aviation.go.th/
กรมทางหลวง http://www.doh.mot.go.th/
กรมทางหลวงชนบท http://www.dor.go.th/
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร http://www.otp.go.th/
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : mnre.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม -
กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th/
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง http://www.monre.go.th/product_4.html
กรมทรัพยากรธรณี http://www.dmr.go.th/
กรมทรัพยากรน้ำ http://www.dwr.go.th/
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th/
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช http://www.monre.go.th/product_9.html
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม http://www.oepp.go.th/
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : mict.go.th

สำนักงานปลัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร -
กรมไปรษณีย์โทรเลข http://www.ptd.go.th/
กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th/
สำนักงานสถิติแห่งชาติ http://www.nso.go.th/
กระทรวงพลังงาน : energy.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน -
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ http://www.dmf.go.th/
กรมธุรกิจพลังงาน http://www.doeb.go.th/
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน http://www.dedp.go.th/
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน http://www.eppo.go.th/
กระทรวงพาณิชย์ : moc.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ http://www.moc.go.th/thai/opsmoc/ops1/index.html
กรมการค้าต่างประเทศ http://www.dft.moc.go.th/
กรมการค้าภายใน http://www.dit.go.th/
กรมการประกันภัย http://www.moc.go.th/thai/doi/
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ http://dtn.moc.go.th/
กรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.org/
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า http://www.thairegistration.com/
กรมส่งเสริมการส่งออก http://www.depthai.go.th/
กระทรวงมหาดไทย : moi.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย -
กรมการปกครอง http://www.dopa.go.th/
กรมการพัฒนาชุมชน http://www.cdd.moi.go.th/
กรมที่ดิน http://www.dol.go.th/
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย http://www.dpm.moi.go.th/
กรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.dpt.go.th/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.thailocalgov.net/
กระทรวงยุติธรรม : moj.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม -
กรมคุมประพฤติ http://www.probation.go.th/
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ http://www.rlpd.moj.go.th/
กรมบังคับคดี http://www.led.go.th/
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน http://www.djop.moj.go.th/
กรมราชทัณฑ์ http://www.correct.go.th/
กรมสอบสวนคดีพิเศษ http://www.sid.moj.go.th/
สำนักงานกิจการยุติธรรม http://www.oja.moj.go.th/
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ http://www.cifs.moj.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด http://www.oncb.go.th/
กระทรวงแรงงาน : mol.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน -
กรมการจัดหางาน http://www.doe.go.th/
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน http://www.dsd.go.th/
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน http://www.labour.go.th/
สำนักงานประกันสังคม http://www.sso.go.th/
กระทรวงวัฒนธรรม : m-culture.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม http://www.culture.go.th/ops/
กรมการศาสนา http://www.moe.go.th/webrad/
กรมศิลปากร http://www.finearts.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ http://www.culture.go.th/oncc/
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย http://www.culture.go.th/omac/
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : most.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี http://www.ops.go.th/
กรมวิทยาศาสตร์บริการ http://www.dss.go.th/
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ http://www.oaep.go.th/
กระทรวงศึกษาธิการ : moe.go.th

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี http://www.moe.go.th/websm/news-online.htm
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th/OPS_Page/
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา http://www.onec.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.mua.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา http://www.vec.go.th/
กระทรวงสาธารณสุข : moph.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข -
กรมการแพทย์ http://www.dms.moph.go.th/
กรมควบคุมโรค http://www-ddc.moph.go.th/
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก http://203.157.19.1/dtam/
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://www.dmsc.moph.go.th/
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ http://hss.moph.go.th/
กรมสุขภาพจิต http://www.dmh.moph.go.th/
กรมอนามัย http://www.anamai.moph.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th/
กระทรวงอุตสาหกรรม : industry.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม -
กรมโรงงานอุตสาหกรรม http://www.diw.go.th/
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม http://www.dip.go.th/
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ http://www.dpim.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย http://www.ocsb.go.th/
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://www.tisi.go.th/
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม http://www.oie.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน http://www.boi.go.th/

By: Hadakung
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 30 September 2015 - 22:22 #848208 Reply to:848203

ลิสรายการที่จะล่มต่อเลยหรอครับ = ="

By: Zentana
iPhoneWindowsIn Love
on 30 September 2015 - 22:33 #848224 Reply to:848203

อันนี้ชี้เป้า รึป่าวครับ

By: wizardry
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 30 September 2015 - 22:41 #848233 Reply to:848203
wizardry's picture

ไม่ได้ขี้เป้าครับ มาบอกช่องทางติดต่อรัฐบาลทางอื่น ๆ ครับ

By: trufa
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 30 September 2015 - 22:45 #848238 Reply to:848233
trufa's picture

จะบอมหมดนี่เลยเหรอ ถ้าทำมันก็ไม่ใช่การต่อสู้เชิงสัญลักษณ์แล้วนะ

นี่มันเข้าข่ายป่วนเมืองแล้ว


Happiness only real when shared.

By: komsanw
iPhoneWindows PhoneAndroidRed Hat
on 30 September 2015 - 23:23 #848269 Reply to:848238
komsanw's picture

เราไม่ได้ต่อสู้กับใคร แค่นัดกันไปอ่านเว็บ

By: comdevx
AndroidUbuntu
on 30 September 2015 - 23:35 #848277 Reply to:848203
comdevx's picture

อูย ครบเลยครับพี่น้อง ผมไม่รู้เรื่องนะ แคเข้าไปดูเฉยๆ อิอิ