Tags:
Node Thumbnail

Google ได้ประกาศแต่งตั้ง John Krafcik เป็นซีอีโอให้กับโครงการรถยนต์ไร้คนขับ ขณะที่ Chris Urmson อดีตหัวหน้าโปรเจ็ครถไร้คนขับ จะกลายเป็นหัวหน้าทีมพัฒนายานยนต์และซอฟต์แวร์และขึ้นตรงกับ Krafcik แทน

Krafcik จบวิศวกรเครื่องกลและการบริหาร เคยเป็นหัวหน้าวิศวกรให้ Ford Motor และเคยเป็นซีอีโอให้กับ Hyundai Motor ในสหรัฐอเมริกาก่อนมารับตำแหน่งนี้ ซึ่งประสบความสำเร็จในการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดให้กับ Hyundai ในสหรัฐ

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งนี้อาจเป็นเค้าว่า โครงการรถไร้คนขับซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้สังกัด Google X อาจแยกตัวออกมาเป็นอิสระและไปอยู่ภายใต้ Alphabet แทน รวมไปถึงอาจคิดจะเริ่มทำธุรกิจจากโครงการนี้ด้วยเช่นกัน

ที่มา - USA Today, Wall Street Journal

Get latest news from Blognone

Comments

By: IonRa
iPhone
on 15 September 2015 - 11:48 #843201
IonRa's picture

ส่งสารหัวหน้าโครงการคนเก่า แต่โลกเราก็เป็นแบบนี้ต้องยอมรับความจริงให้ได้