Tags:
Node Thumbnail

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) ประกาศเตรียมจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เทคโนโลยีไอทีสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงจะเปิด TED Talk ในฝั่งภาครัฐด้วย

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการของสำนักงานฯ ระบุว่า การเปิดสถาบันการเรียนรู้ในครั้งนี้ เพราะเนื่องจากต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐมีความเข้าใจในเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น โดยในช่วงแรกจะเปิดสอนเนื้อหาเกี่ยวกับ IPv6 และจะขยายเนื้อหาไปในส่วนอื่นๆ เช่น Big Data, Internet of Things เป็นต้น

นอกจากนี้ยังระบุว่า เตรียมที่จะจัด TED Talk ในรูปแบบของภาครัฐ เพื่อทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเกิดความตื่นตัวในการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับการทำงานด้วย

ที่มา - อีเมลข่าวประชาสัมพันธ์

Press Release 31/8/58

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เดินหน้า เปิดนำร่องอีเลิร์นนิ่งปูทางสู่สถาบันสอนระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เผยปีหน้าปูพรมเทคโนโลยีใหม่หวังทั้งผู้บริหารและคนไอทีภาครัฐเข้ามาเรียนรู้ พร้อมเตรียมเปิด TED Talk ภาครัฐสร้างแรงบันดาลใจบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า ในปีหน้า EGA เตรียมจัดตั้ง Digital Government Academy หรือสถาบันการเรียนรู้เทคโนโลยีไอทีภาครัฐขึ้น โดยจะเน้นสร้างสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในระดับบริหารงานและระดับปฏิบัติงานทางด้านไอที เนื่องจากจะเกิดเทคโนโลยีใหม่ที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาผลักดันพร้อมกับการปฏิบัติงาน แต่ยังไม่มีการอบรมและสื่อการสอนที่เหมาะกับภาครัฐโดยตรง

ตัวสถาบันนั้นจะเริ่มจากการสร้างคอร์สแวร์ หรือสื่อการเรียนการสอนในเรื่องไอทีแบบง่ายๆ ซึ่งในปีนี้จะเริ่มจากการทำความเข้าใจ IPV6 ภายใต้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ Government Information Network หรือ GIN ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างทั้งหมดของภาครัฐ โดยสื่อการสอนจะเป็นแบบออนไลน์ให้ทางภาครัฐทุกแห่งสามารถเรียนรู้ ทำซ้ำ และผ่านการอบรมด้วยกระบวนการที่เหมาะกับภาครัฐโดยตรง ถือเป็นการทดลองสร้างความคุ้นเคยก่อนที่จะนำเทคโนโลยีใหม่มาให้เรียนรู้ในปีงบประมาณหน้าต่อไป

“สิ่งที่จะเจอในปีหน้าคือ หลักสูตรเกี่ยวกับ Open Data หรือการทำข้อมูลเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะของภาครัฐ, ระบบ Big Data หรือโครงข่ายการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่, ระบบคลาวด์คอม พิวติ้ง ทั้งการบริหารงานและการดูแล, Internet of Thing (IOT) ที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ โต้ตอบและส่งผ่านข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต และ Enterprise Architecture หรือ EA ที่จะเป็นการวางโครงสร้างสถาปัตยกรรมในการเขียนซอฟต์แวร์สมัยใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้ส่วนใหญ่การอบรมทั่วไปจะเน้นไปที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์และใช้ภาษาอังกฤษในการอบรม แต่สถาบันของ EGA จะปรับแต่งให้เนื้อหาเหล่านี้เหมาะกับผู้บริหารของภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน โดยเน้นทั้งการเรียนรู้เทคโนโลยีและการจัดการ” ดร.ศักดิ์กล่าว

หลักสูตรจะมีความหลากหลายขึ้นกับเทคโนโลยี โดยจะมีทั้งการอบรมในห้องเรียน และการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่งผ่านทางออนไลน์ ซึ่งจะเน้นการนำไปใช้งานจริงและต้องประหยัดงบประมาณ คิดว่าการสร้างแนวทางการเรียนรู้ของ EGA จะช่วยให้ภาครัฐเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีง่ายขึ้น และประหยัดงบประมาณในส่วนของการอบรมภาครัฐทางด้านไอทีลงไป

นอกจากนั้นในปีหน้า EGA จะการเสริมความรู้และการสร้างแรงบันดาลใจทางเทคโนโลยีแบบ TED Talk มาใช้ โดยจะเป็น TED Talk ในแบบภาครัฐเพื่อทำให้คนภาครัฐเกิดความรู้สึกที่จะนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ รวมถึงคุ้นเคยและเห็นแนวทางในการทำงานกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งมักจะเป็นจุดอ่อนของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา

ในขณะนี้การเข้ามาเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ จาก Digital Government Academy ของ EGA จะยังจำกัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐ โดยบุคลากรที่เข้ามาเรียนรู้เพียงลงทะเบียนด้วยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ หรือ MailGoThai ซึ่งทุกหน่วยงานจะมีการใช้งานอยู่แล้ว แต่จะเปิดให้บริการประชาชนทั่วไปด้วย โดยจะเปิดให้มีการลงทะเบียนในเร็วๆ นี้

Get latest news from Blognone

Comments

By: LazarusSP1
ContributoriPhone
on 1 September 2015 - 17:23 #839398
LazarusSP1's picture

ขยี้ตา ไม่นึกว่าจะมีคำว่า Big Data กับ IoT หลุดออกมาจากปากของหน่วยงานราชการ

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 1 September 2015 - 18:17 #839409
panurat2000's picture

เนื้องจากต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐมีความเข้าใจในเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

เนื้องจาก => เนื่องจาก

โดยจะเน้นสร้างสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านรัฐบาลิเล็กทรอนิกส์ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รัฐบาลิเล็กทรอนิกส์ => รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

By: gingtalk
Windows PhoneAndroidWindows
on 1 September 2015 - 20:15 #839418
gingtalk's picture

ดีครับ ข้าราชการ ควรเข้าใจ ไม่ต้องเก่ง ไม่ต้องเป็นก็ได้ แต่ควรเข้าใจ/รู้จัก

By: MMSwordman
AndroidUbuntuWindows
on 1 September 2015 - 20:47 #839425 Reply to:839418
MMSwordman's picture

+1ครับ รู้จักก็ยังดี จะได้ไม่โดนพวกโกงคาบผลประโยชน์ไปกิน

By: Sephanov
iPhoneUbuntu
on 1 September 2015 - 21:14 #839437
Sephanov's picture

ทำงานในหน่วยงานราชการ เรื่องเดินหนังสือนี่ช้าที่สุดในสามโลก
พิมพ์เป็น word เซ็นอนุมัติ แสกนเป็น pdf แล้วส่งกลับเข้าเมล์ ปลายทางเปิดเมลล์ออก ปริ้น แล้วอนุมัติส่งให้ปลายทาง เฮ่อออออ...

By: MaxxIE
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 1 September 2015 - 21:51 #839442
MaxxIE's picture

ถ้าเป็นไปได้อยากให้หน่วยงานรัฐหันมาใส่ใจ Opensource ให้มากขึ้นด้วย
ประหยัดงบด้านSWได้มหาศาลอยู่น่ะ

By: -Rookies-
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 2 September 2015 - 00:52 #839501 Reply to:839442

ไปเสียงบด้านฝึกอบรมแทน


เทคโนโลยีไม่ผิด คนใช้มันในทางที่ผิดนั่นแหละที่ผิด!?!

By: uperls on 2 September 2015 - 09:22 #839548 Reply to:839501

+1 ในบ้างครั้งค่าอบรมไม่แพงก็จริง แต่ค่าใช้จ่าย/ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก/ฯลฯ ของพนักงานที่เข้าไปอบรม รวมกันหลายๆหน่วยงานตัวเลขสูงน่าดู อบรมไปแล้วกลับมาหน่วยงานนายไม่ได้มีวิสัยทัศย์ด้านนี้ ที่อบรมไปก็ลืมหมด

By: -Rookies-
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 2 September 2015 - 13:25 #839606 Reply to:839548

มันเคยเป็นมาแล้วครับ เราเคยมี OS แห่งชาติ office แห่งชาติ ทน ๆ ใช้กันอยู่สองสามปี สุดท้ายกลับมาตายกันที่เดิม งบประมาณก็ทิ้งไปเปล่า ๆ เลยครับ

จริง ๆ ผมไม่ใช่ไม่เห้นด้วยกับการใช้ของฟรีนะ แต่ถ้าจะส่งเสริมให้ใช้มันต้องเอาให้สุด อย่าครึ่ง ๆ กลาง ๆ เหมือนที่ผ่านมา มันจะเสียเปล่าครับ


เทคโนโลยีไม่ผิด คนใช้มันในทางที่ผิดนั่นแหละที่ผิด!?!

By: -Rookies-
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 2 September 2015 - 00:52 #839500

/ยืนขึ้นปรบมือ


เทคโนโลยีไม่ผิด คนใช้มันในทางที่ผิดนั่นแหละที่ผิด!?!

By: DoraeMew
AndroidSymbianUbuntuWindows
on 2 September 2015 - 01:48 #839506

When you hear the sound of thunder, don’t you get too scared. Just grab your thunder buddy, and say these magic words: “F*** you, Thunder. You can suck my dick. You can’t get me, Thunder, because you’re just God’s farts.

By: Polwath
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 2 September 2015 - 08:45 #839534 Reply to:839506
Polwath's picture

มันเกี่ยวอะไนกับข่าวนี้ไหมเนี่ย ??


Get ready to work from now on.

By: iStyle
ContributoriPhoneAndroidSymbian
on 2 September 2015 - 09:32 #839553
iStyle's picture

พนักงานราชการ - -/


May the Force Close be with you. || @nuttyi

By: Electronic Gove...
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 2 September 2015 - 10:06 #839560
Electronic Government Agency's picture

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ EGA เราตลอดมาครับ สามารถเข้าชมโครงการ e-learning ได้ที่ e-learning ครับ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะให้กับทาง EGA สามารถแจ้งได้ที่ contact@ega.or.th ครับ : )