Tags:
Node Thumbnail

วันนี้ (21 ส.ค.) ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบ "หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz" เรียบร้อยแล้ว โดยจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ขั้นตอนต่อไปของการประมูลความถี่ย่าน 1800MHz ที่ค้างคากันมานานคือ กสทช. จะประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประมูลในวันที่ 28 ส.ค. และเริ่มเปิดรับซองวันที่ 30 ก.ย.

สรุปเงื่อนไขการประมูลคลื่นดังนี้

  • มูลค่าความถี่คลื่น 19,890 ล้านบาท ใบอนุญาตมีอายุ 18 ปี (หมดปี พ.ศ. 2576)
  • ถ้ามีผู้เข้าร่วมประมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนใบอนุญาต ราคาจะเริ่มต้นที่ 100% ของ 19,890 ล้านบาท แต่ถ้ามีผู้เข้าร่วมประมูลมากกว่าจำนวนใบอนุญาต จะเริ่มที่ราคา 80% คือ 15,912 ล้านบาท
  • เดิมทีร่างการประมูลฉบับเดิม มีเงื่อนไขการจำกัดคลื่นความถี่ทั้งหมดที่บริษัทนั้นมี (spectrum cap) ซึ่งเงื่อนไขนี้ถูกตัดออกในกฎเกณฑ์ฉบับที่อนุมัติ

กสทช. ผ่านหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 1800 MHz เน้นประโยชน์ประชาชนและรัฐเป็นหลัก

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (21 ส.ค. 2558) ที่ประชุม กสทช. วาระพิเศษมีมติเห็นชอบรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ 1710-1785/1805-1880 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ ร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ย่านความถี่ 1710-1785/1805-1880 MHz หรือ ร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป และจะเริ่มประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการประมูลในวันที่ 28 ส.ค. 2558 และจะเปิดรับซองในวันที่ 30 ก.ย. 2558

สำหรับสาระสำคัญหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ภายหลักจากที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปแล้ว มีดังนี้

1.อายุของใบอนุญาตจากเดิมที่มีอายุ 19 ปี ปรับเหลือ 18 ปี โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตในปี 2576 เพื่อให้สอดคล้องกับใบอนุญาตที่จากคลื่นที่จะได้คืนกลับมาภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในปี 2561 ที่จะกำหนดอายุใบอนุญาต 15 ปี จะได้สิ้นสุดอายุการอนุญาตพร้อมกัน
2.ราคามูลค่าคลื่นความถี่ยังคงไว้เท่าเดิมที่ 19,890 ล้านบาท
3.ราคาเริ่มต้นการประมูลที่กำหนดไว้เดิม 70% เปลี่ยนแปลงเป็น 80% คือกำหนดไว้ที่ราคา 15,912 ล้านบาท
4.หากมีผู้เข้าร่วมประมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนใบอนุญาต ราคาเริ่มต้นจะเป็น 100% ของมูลค่าคลื่นความถี่ และในการประมูลจะต้องมีการเคาะราคาอย่างน้อย 1 ครั้ง
5.เมื่อเปิดให้บริการแล้วอัตราค่าบริการทั่วไปจะต้องถูกลงกว่าอัตราค่าบริการเฉลี่ยของอัตราค่าบริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHZ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และต้องมีแพ็คเกจพิเศษที่มีราคาถูกกว่าปกติสำหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
6.ผู้รับใบอนุญาตจะต้องมีการกำกับดูแลคุณภาพของการให้บริการด้วย โดยคุณภาพการให้บริการต้องไม่ต่ำกว่าคุณภาพการให้บริการเฉลี่ยของการให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHZ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
7.ผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดการจัดให้มีโครงข่ายเพื่อให้บริการอย่างน้อย 40% ภายใน 4 ปี และเพื่อเป็นการประกันการใช้งานคลื่นความถี่และให้มีการกระจายบริการให้ทั่วถึงเพิ่มขึ้น จึงได้กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีโครงข่ายไม่น้อยกว่า 50% ภายใน 8 ปี
8.ไม่มีการจำกัดการถือครองคลื่นความถี่ (Overall Spectrum Cap) แล้ว
9.ในเงื่อนไขของการประมูลหากกระบวนการคืนคลื่นความถี่ของ CAT หรือ DTAC คืนกลับมาไม่ทันสำนักงาน กสทช. จะประมูลคลื่นคลื่นความถี่ด้วยคลื่นความถี่ขนาด 12.5 MHz จำนวน 2 ใบอนุญาตต่อไป

“ร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม กสทช. ในครั้งนี้ เป็นร่างที่สร้างดุลยภาพในการใช้คลื่นความถี่ การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เน้นผลประโยชน์รัฐ และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลัก” นายฐากร กล่าว

Get latest news from Blognone

Comments

By: akeohana
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 21 August 2015 - 15:07 #836359
akeohana's picture

100% ของ 19,890 บาท --> 19,890 ล้านบาท

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 21 August 2015 - 15:20 #836363

หุๆ ตั้งราคาซะรู้เลย...ตอนมีเจ้านึงไม่ค่อยมีเงิน เลยลดราคาประมูล2100 พอตอนนี้มีเจ้านึงไม่อยากได้แล้ว เลยปั่นราคาประมูลไปแพง คู่แข่งที่ยังอยากได้จะจ่ายแพงๆ?

ป.ล. มีอีกข่าวนึง กสทช.พูดถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้ม.44สั่งเลื่อนประมูล เพื่อไปประมูลรวมกับคลื่นอื่นๆที่จะยึดคืนจากราชการอีก.....

By: Golflaw
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 21 August 2015 - 18:05 #836398 Reply to:836363
Golflaw's picture

มีคนไม่อยากได้ด้วยเหรอครับ วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับ


A smooth sea never made a skillful sailor.

By: Pichai_C
Windows PhoneWindows
on 21 August 2015 - 21:46 #836446 Reply to:836363

นั่นสิครับมีใครไม่อยากได้เหรอครับ ชักสงสัย?

ส่วนเรื่องราคาพอเข้าใจอยู่ว่าตอนคลื่น 2100 ราคามันเหมือนแบ่งกันอยู่แล้วซึ่งทำให้ดูราคาถูกไป
แต่ครั้งนี้ผมว่าเค้าก็มีการปรับปรุงได้ดีขึ้นในเรื่องการตั้งราคาและจำนวนคลื่นความถี่ที่ประมูลก็น่าจะถูกต้องแล้วนี่ครับ หรือควรจะปรับราคาให้ไกล้เคียงกับครั้งที่แล้วเหรอครับ?

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 26 August 2015 - 08:22 #837453 Reply to:836446

เอางี้ครับ ลองไล่ลำดับเหตุการณ์ก่อน บางเรื่องเป็นแค่ความฝันของผมนะครับ อย่าเอาจริงเอาจังมาก

ตอน2100 รอบแรก มีข่าวออกมาว่าขั้นต่ำใบละสองหมื่นล้าน ประมูล n-1 คือมีสามเจ้า แต่จะประมูลแค่สองใบ แล้วมีข่าวว่าสองเจ้าใหญ่เงินสดพร้อมแล้ว แต่อีกเจ้านึงยังระดมเงินสดไม่ทัน และสุดท้ายก็โดนฟ้องล้มประมูล ส่วนเจ้าที่มีข่าวว่ามีเงินสดไม่พอ ได้คลื่น3G คลื่นพิเศษไปก่อนใคร ด้วยเงินเพียงแค่6พันล้าน

พอประมูลรอบสองหลังผ่านไปเกือบสองปี(เพราะต้องรอกสทช.ชุดใหม่ ส่วนคดีความที่ฟ้องล้ม ก็โดนยกไปซะงั้น) ตอนแรกเจ้าใหญ่เจ้านึงประกาศมาเลย ว่าต้องการ20MHz เจ้านึงบอกอยากได้ 15MHz ซึ่งจะมีผลทำให้คลื่นเหลือแค่ 5MHz สำหรับเจ้าเล็กที่น่าจะมีเงินสดไปประมูลน้อยกว่า ซึ่งมันน้อยมาก ก็มีเรื่องเล่าลืออกมาอีกว่า มีการต่อรองว่าจะลดราคาให้ แต่ให้แบ่งกัน ไม่งั้นอาจโดนล้มอีกรอบโดยเปลี่ยนกฎการประมูลเป็นตามslotแทน(ไม่ได้จำกัดจำนวนเหมือนรอบแรก) สุดท้ายเลยจับมือประมูลเหมือนต้มคนดู ราคาแค่slotละไม่ถึงห้าพันล้าน ได้ไปคนละ15MHzเท่าๆกัน โดยที่เจ้าใหญ่ก็อ้อมแอ้มกลับคำพูดว่าได้แค่15MHzก็เพียงพอแล้ว(แล้วที่บอกว่าตอนแรกอยากได้20ไม่ใช่เหรอ?)

พอรอบนี้ 900 1800 จะมีเจ้านึงที่มีคลื่นในมือหลากหลายกว่าใคร เลยออกอาการไม่ค่อยอยากได้ เพราะล้นมือแล้ว เลยมีข่าวว่าไปล๊อบบี้ถ่วงการประมูลเพื่อให้ตัวเองได้โฆษณา 4G นานกว่าใคร(เพราะคนอื่นคลื่นไม่เหลือ และเหลือระยะเวลาสัมปทานไม่มากไม่คุ้มที่จะทำ) ก็เลยชักเป็นห่วง ว่าจะมีการล้มอีกไหม ยิ่งกสทช.บางคนให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการใช้ม.44 เพื่อหยุดการประมูล แถมตั้งราคาเริ่มต้นสูงกว่าทุกครั้ง ยิ่งทำให้คิดมากครับ

แต่สุดท้ายผมว่าก็คงตกลงกันได้นั่นแหละ หวังว่าที่ผมคิดเป็นแค่ฝันไปจริงๆ

By: fairry15
Windows PhoneAndroidWindows
on 21 August 2015 - 21:07 #836437

ประมูลได้เจ้าละกี่ใบครับ

By: Floating Rotten Dog
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 23 August 2015 - 08:15 #836733 Reply to:836437
Floating Rotten Dog's picture

อยู่ในหัวข้อข่าวและเนื้อข่าวครับ พยายามอ่านหน่อยนะครับ คนเขียนข่าวเขาเสียใจแย่เลย

By: fairry15
Windows PhoneAndroidWindows
on 24 August 2015 - 08:31 #836857 Reply to:836733

ท่านหมายถึงข้อ "8.ไม่มีการจำกัดการถือครองคลื่นความถี่ (Overall Spectrum Cap) แล้ว" หรือเปล่าครับ คือผมกำลังงงอยู่ว่า Spectrum Cap นี้หมายถึงแต่ละเจ้าสามารถบิดราคาได้มากกว่า 1 ใบอนุญาติใช้ไรือไม่? หรือการประมูลครั้งนี้ให้แค่เจ้าละใบเหมือนเดิม

By: hive5 on 24 August 2015 - 09:24 #836871
hive5's picture

อยากให้เพิ่มอีกข้อคือห้ามเอาไปทำ 2G ทั้ง 1800 และ 900

By: Ford AntiTrust
ContributorAndroidBlackberryUbuntu
on 24 August 2015 - 10:44 #836894 Reply to:836871
Ford AntiTrust's picture

จะเอากลับไปใช้ 2G ก็ได้ อันนั้นถือเป็นสิทธิ์ที่ทำได้ แต่แน่นอนว่าถ้าเอากลับไปทำ 2G มันจะคุ้มไหมมากกว่า

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 26 August 2015 - 08:23 #837454 Reply to:836894

ถ้าเป็นปัก่อน AIS เคยบอกว่าอยากได้คลื่น 900 กลับไปทำ2G เพราะยังมีตลาดตจว.ที่ต้องการอยู่ครับ(ส่วน1800 จะไปทำ4G) แต่พอเลื่อนการประมูลมาปีกว่าแบบนี้ ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนแผนการตามสภาพตลาดและเทคโนโลยีหรือไม่