Tags:
Node Thumbnail

Intelligent Environments เปิดตัว Emoji เพื่อทดแทนการใช้งาน PIN Code ด้วย Emoji 44 แบบ เพื่อใช้สร้างรหัสผ่านที่ให้ความปลอดภัยมากกว่าการสร้างรหัสจากเลข 0 - 9 ตอนนี้มีผู้ให้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตบางรายในอังกฤษแสดงความสนใจแล้ว

ระบบนี้ออกแบบมาโดยเน้นเอาใจผู้ใช้งานช่วงอายุ 15 - 25 ปี ช่วยเพิ่มความน่าใช้งานบนบริการทางการเงิน แต่ยังไม่ได้ทำการจดสิทธิบัตรและคาดว่าจะไม่สามารถทำได้

ด้านแชมป์การจำให้ความเห็นว่าพฤติกรรมของมนุษย์จะไม่ทำให้การใช้ Emoji ปลอดภัยไปกว่า PIN Code เพราะผู้คนมักขี้เกียจและจะเลือกใช้อะไรที่มันง่ายที่สุด เช่น คนส่วนใหญ่จะเลือกใช้รูป 4 รูปที่อยู่แถวบน หรือตรงมุม ขณะนี้มีบางบริษัทใช้งานรูปแบบและรูปภาพทดแทนการใช้ PIN Code แล้ว แต่การยืนยันตัวตนสองขั้นตอนยังเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

ที่มา - BBC

alt="IntelligentEnvironmentsEmoji"

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 16 June 2015 - 14:45 #820265
panurat2000's picture

แต่การยืนยืนตัวตนสองขั้นตอนยังเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

ยืนยืน => ยืนยัน

By: chaiyaphorn chatcha
iPhoneAndroid
on 17 June 2015 - 06:28 #820396

ทำให้คนแอบดูจำง่ายขึ้นรึป่าว