Tags:
Node Thumbnail

ข่าวต่อเนื่องจากกสทช. เห็นชอบให้เลื่อนการจ่ายเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอล ในการประชุมวันเดียวกันทางกสทช. ก็อนุมัติเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นจำนวนเงินกว่า 47 ล้านบาท โดยผ่านการอนุมัติทั้งหมด 14 โครงการ แต่มีโครงการด้านไอที ทั้งหมด 7 โครงการ ได้แก่

  • โครงการสื่อสารและข่าวสารด้วยพลังแสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนาของชุมชนแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จ.ตาก (สื่อสุริยะอาสา): มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จำนวนเงิน 7,568,450 บาท
  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทางไกลในถิ่นทุรกันดารโดยผ่านระบบอินเทอร์เนตความเร็วสูง: มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา จำนวนเงิน 8,653,000 บาท
  • โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำผู้ปกครอง (Parent Port) เพื่อป้องกันเยาวชนจากการบริโภคเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อใหม่: ศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวนเงิน 1,696,000 บาท
  • โครงการเทเลโบกี้มหัศจรรย์สร้างเด็กอัจฉริยะด้านไอซีที: สมาคมโทรคมนาคมเพื่อการพัฒนาประเทศ จำนวนเงิน 6,547,920 บาท
  • โครงการพัฒนาความพร้อมระดับประเทศของการสื่อสารด้วยแสงสว่าง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคคลากรด้านกิจการโทรคมนาคม การจัดทำร่างมาตรฐานและสื่อ: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จำนวนเงิน 2,265,939 บาท
  • โครงการสื่อสารปลอดภัยสูงสุดด้วยรหัสลับควอนตัม การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคคากร: มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนเงิน 2,254,490 บาท
  • โครงการออกแบบระบบสมองกลอัจฉริยะสำหรับการสื่อสารแบบไร้สาย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวนเงิน 2,268,486 บาท

ถ้ามีโอกาสทีมงาน Blognone จะลองติดตามผลของโครงการเหล่านี้มาให้ดูกันอีกครั้งครับ

ที่มา - กสทช.

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone

Comments

By: landoflaf
Windows
on 22 April 2015 - 20:55 #808369
landoflaf's picture

รหัสลับควอนตัม....

By: LazarusSP1
ContributoriPhone
on 23 April 2015 - 08:27 #808466 Reply to:808369
LazarusSP1's picture

Choose wisely, live well.

By: landoflaf
Windows
on 30 April 2015 - 17:29 #810285 Reply to:808466
landoflaf's picture

คนละ Quantum แล้วครับ!!

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 22 April 2015 - 21:00 #808370
hisoft's picture

เอามาเข้ารหัสหรือเอามาถอดรหัสครับ :p

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 22 April 2015 - 21:02 #808371 Reply to:808370
PaPaSEK's picture

ระหัดวิดน้ำครับ ทำแอบไว้ในบ้าน

By: Architec
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 22 April 2015 - 21:16 #808374

โครงการเทเลโบกี้มหัศจรรย์

ผมอ่านผ่านๆนึกว่าเทเลทับบี้(ที่เขาชอบแซวกันบนเพจโหดสั* :P)

By: tontan
ContributorAndroidSymbianUbuntu
on 22 April 2015 - 21:50 #808383

เมื่อไรจะมีข่าวพัฒนาลินุกซ์ทะเลต่อนะ รอมานานแล้ว :(


บล็อก:wannaphong.com บล็อก Python 3

By: Architec
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 23 April 2015 - 11:36 #808507 Reply to:808383

โครงการเปลี่ยนไปๆมาๆ ไม่มี Roadmap ฉะนั้นแล้วงานจึงไม่ต่อเนื่อง(อ่านในบอร์ด) สู้อัพโค้ดลง Distro ที่ต้องการดีกว่า

ปล.ไม่แนะนำให้ถามจากคนในเว็บบอร์ดนั้น เพราะจะชักแม่น้ำทั้งห้ามาตอบ(ไร้สาระ)

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 22 April 2015 - 22:31 #808392
panurat2000's picture

กสทช. อนุมัติเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ มึโครงการเข้ารหัสลับควอนตัมด้วย

มึ => มี

โดยผ่านระบบอินเทอร์เนตความเร็วสูง

อินเทอร์เนต => อินเทอร์เน็ต

การจัดทำร่างมาตรฐานและสื่อ: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม => มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคคลากรด้านกิจการโทรคมนาคม

บุคคลากร => บุคลากร

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคคากร: มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคคากร => บุคลากร

By: peakna
Android
on 22 April 2015 - 22:27 #808395
peakna's picture

เท่าที่เคยแก้ไขปัญหาการลืมรหัสส่วนใหญ่จะนิยมกลับมาใช้รหัสเหล่านี้ 1234 password admin ...แต่ก็ยังลืมง่ายแค่ไหนก็จำไม่ได้ไม่ได้อยู่ดี

By: LazarusSP1
ContributoriPhone
on 24 April 2015 - 00:44 #808465
LazarusSP1's picture

ควันตัม มันมีอยู่ 4 state แล้วมันจะเป็นดิจิตอลได้ยังไงครับ?
งบเกือบๆ 3 ล้าน ซื้อสายไฟเครื่อง D-wave ยังไม่ได้เลย (หรือจะสร้างควันตัมขึ้นมาเอง)

By: gift099
Windows PhoneAndroidWindowsIn Love
on 23 April 2015 - 08:33 #808467

Quantum Television "Choose Wisely Live Well"

By: benwrk
Windows PhoneWindows
on 23 April 2015 - 10:43 #808495 Reply to:808467
benwrk's picture

มีอีกอันครับ

TV Innovation - "Revolutionary Home Shopping."

By: badpig
Android
on 23 April 2015 - 14:15 #808532

Quantum of Solace