Tags:
Node Thumbnail

เมื่อไม่นานมานี้ในงาน MWC กูเกิลเพิ่งออกมายืนยันแผนการให้บริการโครงข่ายไร้สายแบบ MVNO พร้อมกับใบ้ไว้คร่าวๆ จะเปิดตัวในไม่กี่เดือนข้างหน้า ล่าสุดหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ออกมารายงานว่าเครือข่ายดังกล่าวจะเปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้แล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมของแผนดังกล่าวคล้ายกับรายงานที่ออกมาก่อนหน้า โดยใช้เครือข่ายของ T-Mobile และ Sprint ซึ่งสามารถปรับย้ายไปมาได้ตามคุณภาพสัญญาณ และรองรับเพียง Nexus 6 เท่านั้น

สำหรับค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ลูกค้าจะจ่ายเฉพาะส่วนที่ใช้ในรอบเดือนนั้นๆ (ไม่มีการเลือกโปรโมชันล่วงหน้าที่จำกัดปริมาณการใช้งานแต่เริ่ม) โดยจะมีฟีเจอร์อย่างการโยกไปใช้โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายลงไปอีกด้วย

ที่มา - The Wall Street Journal

Get latest news from Blognone

Comments

By: pit
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 22 April 2015 - 12:30 #808229

อือหือ ค่าบริการตรงไปตรงมา.