Tags:
Node Thumbnail

โครงการ Let's Encrypt ประกาศเปิดให้บริการรับรองตัวตนฟรี เพื่อสนับสนุนให้เว็บทั่วโลกเข้ารหัส ตอนนี้ใกล้ถึงเวลาเปิดบริการจริง (ประกาศไว้กลางปี 2015) ทาง The Linux Foundation ก็ประกาศเข้ามาช่วยดูแลโครงการให้

ทาง The Linux Foundation จะเข้ามาช่วยดูแลงานธุรการให้ ตั้งแต่การระดมทุน, การเงิน, สัญญา, การจัดซื้อ, และทรัพยากรบุคคล ขณะที่โครงการ Let's Encrypt จะเป็นโครงการลูกที่ได้รับเงินสนับสนุนโดยตรงจากภายนอก (independently funded)

แนวทางนี้ทำให้เงินที่บริจาคเข้า Let's Encrypt จะเข้าไปพัฒนาซอฟต์แวร์และเตรียมโครงสร้างสำหรับการสร้าง CA โดยตรง แทนที่จะเสียเงินกับงานธุรการไปบางส่วน

ที่มา - Let's Encrypt, The Linux Foundation

Get latest news from Blognone