Tags:
Node Thumbnail

Wikimedia Foundation องค์กรผู้ดูแล Wikipedia และเว็บอื่นในเครือ ยื่นฟ้อง National Security Agency (NSA) และกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐ (DOJ) ในประเด็นว่า NSA สอดส่องประชาชนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะกรณี 'upstream surveillance' หรือการเจาะเข้าไปในโครงข่ายหลักของอินเทอร์เน็ตเพื่อดักข้อมูลระดับ ISP

เป้าหมายของ Wikimedia คือใช้กระบวนการทางศาลสั่งให้ NSA ยุติโครงการสอดส่องนี้ เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ใช้งานทั่วโลก ส่วน Jimmy Wales ผู้ก่อตั้ง Wikipedia แถลงว่าการสอดส่องทำลายคุณประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในเรื่องพื้นที่เปิดที่ทุกคนมีเสรีภาพและไม่ต้องกลัวใคร

ที่ผ่านมา NSA ใช้อำนาจจากกฎหมาย Foreign Intelligence Surveillance Act Amendments Act (FAA) โดยอ้างว่าสอดส่องคนที่ไม่ใช่ประชาชนสหรัฐ แล้วใช้ข้ออ้างนี้สอดส่องทุกสิ่งอย่างที่ตัวเองต้องการ ซึ่ง Wikimedia มองว่าเป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ของกฎหมาย FAA

ในปี 2013 มีคนเคยพยายามฟ้องศาลสูงสุดของสหรัฐให้ตีความกฎหมาย FAA แต่ครั้งนั้นคดีตกไป เพราะศาลมองว่าผู้ฟ้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงจากการกระทำนั้น แต่รอบนี้ Wikimedia มีชื่อปรากฏชัดเจนว่าเป็นเป้าหมายการสอดส่อง ตามข้อมูลในเอกสารของ NSA ที่หลุดมาจาก Edward Snowden ทำให้ Wikimedia มั่นใจว่าศาลจะไม่ตีตกคดีซ้ำรอยเดิม

ที่มา - Wikimedia Blog

Get latest news from Blognone

Comments

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 11 March 2015 - 14:38 #798523
McKay's picture

we believe that these practices violate the U.S. Constitution’s First Amendment, which protects freedom of speech and association

เชียร์ Wikimedia เต็มที่ครับ


there are 2 types of salim. one is donkey and another one is asshole.

By: mk
FounderAndroid
on 11 March 2015 - 15:09 #798535 Reply to:798523
mk's picture

ถ้าเป็นแบบประเทศแถวๆ นี้ก็แก้รัฐธรรมนูญแทนครับ - -

By: LinkWii1GT
iPhoneAndroidWindows
on 11 March 2015 - 16:18 #798556
LinkWii1GT's picture

ถึง​ NSA ในประเทศ​เมกาหยุดทำ​ ก็ยังมี​ NSA​ ในสาขาต่างประเทศ​ทำต่ออยู่ดีครับ

By: tk719
iPhoneBlackberrySymbianIn Love
on 11 March 2015 - 18:27 #798591 Reply to:798556

5 Eyes watching you

By: wiennat
Writer
on 11 March 2015 - 17:12 #798569

Wikimedia Foundtion > Wikimedia Foundation


onedd.net

By: badboyz08
AndroidWindows
on 13 March 2015 - 15:28 #799177
badboyz08's picture

พึ่งดู enemy of state แหมบๆ หวิวๆเบย
สอดส่องมันก็ดี แต่อะไรจะทำให้เรามั่นใจว่า ผู้ถืออำนาจในมือ มีจริยธรรมพอ -w-