Tags:
Node Thumbnail

Wikimedia Foundation องค์กรผู้ดูแล Wikipedia และเว็บอื่นในเครือ ยื่นฟ้อง National Security Agency (NSA) และกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐ (DOJ) ในประเด็นว่า NSA สอดส่องประชาชนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะกรณี 'upstream surveillance' หรือการเจาะเข้าไปในโครงข่ายหลักของอินเทอร์เน็ตเพื่อดักข้อมูลระดับ ISP

เป้าหมายของ Wikimedia คือใช้กระบวนการทางศาลสั่งให้ NSA ยุติโครงการสอดส่องนี้ เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ใช้งานทั่วโลก ส่วน Jimmy Wales ผู้ก่อตั้ง Wikipedia แถลงว่าการสอดส่องทำลายคุณประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในเรื่องพื้นที่เปิดที่ทุกคนมีเสรีภาพและไม่ต้องกลัวใคร

ที่ผ่านมา NSA ใช้อำนาจจากกฎหมาย Foreign Intelligence Surveillance Act Amendments Act (FAA) โดยอ้างว่าสอดส่องคนที่ไม่ใช่ประชาชนสหรัฐ แล้วใช้ข้ออ้างนี้สอดส่องทุกสิ่งอย่างที่ตัวเองต้องการ ซึ่ง Wikimedia มองว่าเป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ของกฎหมาย FAA

ในปี 2013 มีคนเคยพยายามฟ้องศาลสูงสุดของสหรัฐให้ตีความกฎหมาย FAA แต่ครั้งนั้นคดีตกไป เพราะศาลมองว่าผู้ฟ้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงจากการกระทำนั้น แต่รอบนี้ Wikimedia มีชื่อปรากฏชัดเจนว่าเป็นเป้าหมายการสอดส่อง ตามข้อมูลในเอกสารของ NSA ที่หลุดมาจาก Edward Snowden ทำให้ Wikimedia มั่นใจว่าศาลจะไม่ตีตกคดีซ้ำรอยเดิม

ที่มา - Wikimedia Blog

Get latest news from Blognone

Comments

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 11 March 2015 - 14:38 #798523
McKay's picture

we believe that these practices violate the U.S. Constitution’s First Amendment, which protects freedom of speech and association

เชียร์ Wikimedia เต็มที่ครับ


Russia is just nazi who accuse the others for being nazi.
someone once said : ผมก็ด่าของผมอยู่นะ :)

By: mk
FounderAndroid
on 11 March 2015 - 15:09 #798535 Reply to:798523
mk's picture

ถ้าเป็นแบบประเทศแถวๆ นี้ก็แก้รัฐธรรมนูญแทนครับ - -

By: LinkWii1GT
iPhoneAndroidWindows
on 11 March 2015 - 16:18 #798556
LinkWii1GT's picture

ถึง​ NSA ในประเทศ​เมกาหยุดทำ​ ก็ยังมี​ NSA​ ในสาขาต่างประเทศ​ทำต่ออยู่ดีครับ

By: tk719
iPhoneBlackberrySymbianIn Love
on 11 March 2015 - 18:27 #798591 Reply to:798556

5 Eyes watching you

By: wiennat
Writer
on 11 March 2015 - 17:12 #798569

Wikimedia Foundtion > Wikimedia Foundation


onedd.net

By: badboyz08
AndroidWindows
on 13 March 2015 - 15:28 #799177
badboyz08's picture

พึ่งดู enemy of state แหมบๆ หวิวๆเบย
สอดส่องมันก็ดี แต่อะไรจะทำให้เรามั่นใจว่า ผู้ถืออำนาจในมือ มีจริยธรรมพอ -w-