Tags:
Node Thumbnail

ไมโครซอฟท์ประกาศว่าเริ่มวางขาย Wireless Display Adapter อุปกรณ์ช่วยแบ่งปันข้อมูลไร้สายผ่านเทคโนโลยี Miracast ในเกือบทุกประเทศในยุโรปและประเทศแอฟริกาใต้ในเดือนนี้ และจะวางขายในประเทศอื่นเพิ่มเติม รวมถึงประเทศในเอเชียและประเทศออสเตรเลียในเดือนหน้าครับ

Wireless Display Adapter รองรับการเชื่อมต่อโทรทัศน์ จอภาพ หรือโปรเจคเตอร์ที่มีพอร์ต HDMI (สำหรับนำเสนอข้อมูลบนจอ) กับ USB (สำหรับไฟเลี้ยงอแด็ปเตอร์) สนนราคา 59.95 ดอลลาร์ (ราว 1,950 บาท)

ที่มา: The Fire Hose (Microsoft Blog) ผ่าน WinBeta

Get latest news from Blognone

Comments

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 20 February 2015 - 06:45 #792947
Be1con's picture

The Fire House => The Fire Hose


< Code | Design | Life | Blogger | Beyond >