Tags:
Node Thumbnail

หลังโครงการ Node.js #วงแตก มีบางฝ่ายแยกทีมออกไปทำโครงการ io.js เพราะแนวทางไม่ตรงกัน ทางบริษัท Joyent ต้นสังกัดของ Node.js ก็ยอมทำตามเสียงเรียกร้อง ตั้งมูลนิธิ Node.js Foundation ขึ้นมาเป็นองค์กรกลางคอยดูแลกระบวนการพัฒนา Node.js แทนตัวเองแล้ว

บริษัทที่เข้าร่วม Node.js Foundation ชุดแรกคือ IBM, Microsoft, PayPal, Fidelity, SAP โดยจะมีบริษัทอื่นเข้าร่วมเพิ่มเติมในอนาคต นอกจากนี้ Joyent ยังขอให้ Linux Foundation เข้ามาช่วยเป็นที่ปรึกษาด้านกระบวนการดูแลโครงการโอเพนซอร์สด้วย

Joyent สัญญาว่าจะพัฒนา Node.js อย่างจริงจังเช่นเดิม โดยจะมอบหมายให้พนักงานจำนวนหนึ่งมานั่งพัฒนา Node.js แบบเต็มเวลา แต่บริษัทก็บอกว่าการตั้ง Node.js Foundation จะช่วยเปิดกว้างในการรับโค้ดจากหน่วยงานอื่นๆ มากขึ้น

ที่มา - Joyent

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 11 February 2015 - 22:46 #790523
panurat2000's picture

โดยจะมอบหมายให้พนักงานจำนวหนึ่งมานั่งพัฒนา

จำนวหนึ่ง => จำนวนหนึ่ง

By: mahadoang
Android
on 12 February 2015 - 00:37 #790541

หวังว่า คงจะพัฒนาไปเร็วกว่าเดิมนะ