Tags:
Node Thumbnail

หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายด้านดิจิทัล 8 ฉบับรวด (รวมทั้งชุด 10 ฉบับ) ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงร่างกฎหมายชุดนี้ตามมา (ดูรายละเอียดของ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ เปิด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่)

วันนี้ เครือข่ายภาคประชาสังคม 6 องค์กร ได้แก่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิโลกสีเขียว FTA Watch กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน สถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน และเครือข่ายพลเมืองเน็ต ได้แถลงข่าวและตั้งข้อสังเกตกับร่างกฎหมายชุดนี้ โดยเห็นว่าชุดกฎหมายดังกล่าวละเมิดสิทธิเสรีภาพในหลายด้าน ผูกขาดทรัพยากร และไม่ได้ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้เป็นการใช้ข้ออ้างเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของรัฐ

รายละเอียดมีดังนี้

  1. ชุดกฎหมายเหล่านี้โดยเนื้อแท้ ไม่ใช่กฎหมาย “เศรษฐกิจดิจิทัล” แต่เป็นชุดกฎหมายความมั่นคง
  2. เนื้อหาในร่าง พ.ร.บ.กสทช. เป็นการถือโอกาสดึงคลื่นความถี่กลับมาอยู่ในมือภาครัฐและกองทัพ ซึ่งจะกลับไปเหมือนในสมัยก่อนรัฐธรรมนูญปี 2540 กฎหมายชุดนี้ทำลายหลักการที่ว่าคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ และทำลายกลไกการแข่งขันเสรีเป็นธรรม จนกล่าวได้ว่าเป็นกฎหมายเพื่อ “เศรษฐกิจและกองทัพ”
  3. ร่าง พ.ร.บ. กสทช. ทำลายความเป็นองค์กรอิสระของ กสทช.
  4. ที่ผ่านมาภาคประชาชนเห็นร่วมกันว่า กสทช.จำเป็นต้องพัฒนาระบบธรรมาภิบาลให้ดีขึ้น ทั้งเรื่องการใช้งบประมาณและการใช้อำนาจ แต่ร่าง พ.ร.บ. กสทช.ฉบับใหม่ไม่ได้แก้ปัญหาดังกล่าว และยังมีร่างกฎหมายใหม่อีกหลายฉบับที่จะสร้างหน่วยงานที่มีโครงสร้างงบประมาณและการบริหารลักษณะคล้ายกันขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก
  5. กองทุนที่มาจากรายได้ของ กสทช. ถูกเปลี่ยนวัตถุประสงค์ไปจากเดิมเป็นอย่างมาก วัตถุประสงค์เดิมในการเป็นกองทุนวิจัยพัฒนาเพื่อประโยชน์สาธารณะ ส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมจริยธรรมการประกอบวิชาชีพ ได้หายไปหมด และกลายสภาพเป็นกองทุนเพื่อให้รัฐและเอกชนกู้ยืม
  6. ร่างกฎหมายหลายฉบับ ไม่ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างที่อ้าง อีกทั้งคุกคามเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิในความเป็นส่วนตัวที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน และกระทบการประกอบธุรกิจด้านข้อมูลข่าวสาร
  7. ร่างกฎหมายทั้งหมดขาดกลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิผู้บริโภคที่ชัดเจน อีกทั้งสัดส่วนของคณะกรรมการชุดต่างๆ ก็ไม่มีการรับประกันสัดส่วนจากผู้แทนด้านที่เกี่ยวข้อง ที่เห็นชัดที่สุดคือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีการตัดกรรมการด้านสิทธิและผู้บริโภคออกไป 3 ตำแหน่ง และเพิ่มกรรมการด้านความมั่นคงเข้ามา 2 ตำแหน่ง
  8. ความไม่ชัดเจนของสถานะทางกฎหมายของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเป็น “หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ” ว่าสำนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจะมีความรับผิดตามกฎหมายอย่างไร มีกลไกร้องเรียนตรวจสอบได้ทางไหน
Get latest news from Blognone

Comments

By: Hadakung
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 14 January 2015 - 18:58 #781498

มีให้โหวตใน change.org ไหมจะตามไปโหวตไปแชร์

By: Polwath
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 14 January 2015 - 19:10 #781503
Polwath's picture

ผมเห็นด้วยกับทุกข้อจริงๆ


Get ready to work from now on.

By: noodle089957
Android
on 14 January 2015 - 19:19 #781513
noodle089957's picture

ผมว่าถ้ามีโหวตผ่านทุกข้อแน่นอน ผมเห็นด้วยกับทุกข้อ

By: kiva
iPhone
on 14 January 2015 - 19:58 #781531

อ่านยังไงก็กฏหมายความมั่นคงชัดๆ

By: takichi12
iPhone
on 15 January 2015 - 09:58 #781538

เขาจะฟังหรือ? นี่แหละครับเขาทำนองที่ว่ายื่นดาบให้โจร ไม่รู้คนที่สนับสนุนเขาจะรู้สึกตัวหรือเปล่า เพราะยิ่งปล่อยให้มีอำนาจมากเท่าไหร่ เขาก็จะยิ่งหาทางเพิ่มอำนาจให้กับตัวเองไม่รู้จักจบสิ้น เขาไม่จำเป็นต้องแคร์ประชาชนเลยเพราะถึงยังไงเขาก็ไม่ได้มาจากการยินยอมอย่างเป็นทางการของประชาชน อยากจะทำอะไรก็ทำ

By: LazarusSP1
ContributoriPhone
on 14 January 2015 - 21:10 #781552
LazarusSP1's picture

จริงๆ กฏหมายพวกนี้แทบไม่มีการรับฟังความคิดเห็นจากคนที่อยู่ในเศรษฐกิจดิจิตอล เลยครับ หรือมีก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์กันในวงกว้าง ขนาดผมเปิดอ่านข่าวไอทีทุกวันก็ไม่ได้ยินข่าวคราวของร่างกฏหมายพวกนี้เลยจนกระทั่งเปิดตัว
อย่างว่าละครับ กฏหมายไทย คนใช้ไม่ได้คิด คนคิดไม่ได้ใช้(อาจจะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องที่เขียนเลย)
เหมือนกัน รมต.ไอซีทีแต่ละคน ไม่ได้มาจากสายไอทีกันเสียส่วนใหญ่ จะนักบินบ้าง เกษตรบ้าง เคมีบ้าง เศรษฐศาสตร์บ้าง พยาบาลบ้าง นิติบ้าง มีคุณสรอรรถ ที่จบสถิติและคอมพิวเตอร์มา กับ คุณสิทธิชัย ที่เป็น IEEE fellow จากลาดกระบัง แต่อยู่แค่ครึ่งปี นึกแล้วก็แอบเศร้าใจอนาคตด้านไอทีในบ้านเราเสียจริงๆ

By: jeepthai
Windows
on 14 January 2015 - 22:19 #781580
jeepthai's picture

อยากส่งเสียงคัดค้านให้คนเขียนกฏหมายได้ยินจัง ทำยังไงดี...

By: supersuphot
iPhoneAndroidWindows
on 14 January 2015 - 22:57 #781589

อ่านแล้วเซ็ง เราจะทำอย่างไรได้บ้าง...กับสิทธิส่วนบุคคล และอนาคตไอทีบ้านเรา

By: pro.it
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 15 January 2015 - 10:09 #781689

เห็นด้วยทุกข้อครับ

By: bluesword on 15 January 2015 - 10:21 #781694

ช่วงเวลาคืนความสุข (ให้คนบางกลุ่ม)

By: thep497
Windows PhoneAndroidWindows
on 15 January 2015 - 12:32 #781741
thep497's picture

นี่มันกฎหมายความมั่นคงชัด ๆ จะไปร่วม Vote คัดค้านได้ที่ไหนบ้างไหมเนี่ย...