Tags:
Node Thumbnail

ถัดจากเครือข่ายระยะใกล้ๆ แบบ Bluetooth ที่เรียกกันว่า Personal Area Network (PAN) แล้ว ตอนนี้ทาง IEEE ก็ได้จัดตั้งกลุ่มทำงานใหม่เพื่อร่างมาตรฐานในเครือข่ายที่ใกล้ตัวยิ่งขึ้น อยู่ในระดับบุคคล เรียกว่า Body Area Network (BAN)

การใช้งานเครือข่ายระยะสั้นเช่นนี้จะสร้างแนวทางใหม่ๆ เช่นการตรวจการทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker) ให้แจ้งสถานะเครื่องไปยังนาฬิกาข้อมือ เป็นต้น หรือการแลกเปลี่ยนนามบัตรอิเลกทรอนิกส์ในระยะสั้นๆ

อ่านไปอ่านแล้วดูเหมือน Bluetooth ยุคแรกๆ ไปแล้ว แต่ขณะนี้ทาง Bluetooth ก็มุ่งไปพัฒนามาตรฐานใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความเร็วและระยะทางกันเสียมาก

ที่มา - ArsTechnica

Get latest news from Blognone

Comments

By: AdmOd
iPhoneWindows
on 7 December 2007 - 11:24 #36938
AdmOd's picture

เคยใช้หูฟัง BT ใส่ด้านซ้าย โทรศัพท์ใส่กระเป๋ากางเกงด้านขวา พอเดินคุยเสียงยังขาดๆเลยต้องได้ย้ายฝั่ง

หวังว่า BAN คงให้ความสำคัญในระยะแบบนี้มากขึ้นกว่าระยะในอากาศหรือกำแพง

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 7 December 2007 - 11:33 #36940 Reply to:36938
lew's picture

ผมว่ามันขึ้นกับบางรุ่นด้วยนะครับ เคยใช้ Plantronics (ยืมมา) ใช้งานลื่นมาก ตอนหลังใช้โมโตก็ไม่ลื่นเท่า

LewCPE


lewcpe.com, @public_lewcpe

By: AdmOd
iPhoneWindows
on 7 December 2007 - 13:10 #36946 Reply to:36940
AdmOd's picture

Nokia ไม่ลื่น

By: jane
AndroidUbuntu
on 7 December 2007 - 17:33 #36958
jane's picture

BAN นี้ใช้ผิวของร่างกายเป็นพาหะนำคลื่นหรือเปล่า คุ้นๆ

By: KnightBaron
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 7 December 2007 - 18:45 #36961
KnightBaron's picture

แต่ชื่อดูไม่ค่อยเป็นมงคลเลยแฮะ เหอะๆ
ว่าแต่เครื่องกระตุ้นหัวใจเขาเรียกว่า pacemaker ไม่ใช่เหรอครับ ถ้าผมจำไม่ผิด

By: thedesp
WriterAndroidWindows
on 7 December 2007 - 18:51 #36962 Reply to:36961
thedesp's picture

confirm ว่า cardiac pacemaker ครับ

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 7 December 2007 - 20:01 #36965 Reply to:36961
lew's picture

แก้ไขแล้วนะครับ :)

LewCPE


lewcpe.com, @public_lewcpe