Tags:
Node Thumbnail

ศาลเนเธอร์แลนด์ตัดสินแบนบริการ UberPOP (คล้าย UberX คือเปิดให้คนทั่วไปนำรถตัวเองมาเข้าระบบ แต่ต่างกันตรงที่ผู้โดยสาร UberPOP หลายคนสามารถแชร์รถคันเดียวกันได้) ด้วยเหตุผลว่ากฎหมายกำหนดให้คนขับต้องมีใบอนุญาตขับรถรับจ้างแยกเป็นพิเศษด้วย

Uber อาจโดนสั่งปรับเงินสูงสุด 100,000 ยูโร และผู้ขับจะมีโทษปรับ 10,000 ยูโรต่อคดี

ฝั่งของ Uber ออกแถลงการณ์ว่าจะยื่นอุทธรณ์ และบอกว่ากรณีนี้เป็นหนึ่งใน "การต่อสู้ระยะยาว" ต่อระบบกฎหมายที่ล้าสมัย (a long lasting legal battle) ซึ่งกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ฉบับนี้ออกมาตั้งแต่ปี 2000 ในยุคที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยซ้ำ

UberPOP ถือเป็นบริการที่มีปัญหามากอย่างหนึ่งของ Uber (เท่าที่ผมเข้าใจคือ Uber จะเลือก UberX/UberPOP ทำตลาดตามแต่ละประเทศ) ก่อนหน้านี้ศาลเบลเยียมก็เคยตัดสินว่า UberPOP ผิดกฎหมาย และมีคดีคล้ายๆ กันในเยอรมนีกับอิตาลีด้วย

ที่มา - Reuters, TechCrunch

Get latest news from Blognone

Comments

By: poa
Android
on 9 December 2014 - 17:20 #771448

กฎหมายล้าสมัยจริงๆ สู้พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ของไทยก็ไม่ได้ เลขเยอะกว่าตั้ง 522

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 9 December 2014 - 17:58 #771457 Reply to:771448

เข้าใจว่าประชด แต่จริงๆพรบ.รถยนต์มีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เป็นประจำ ที่เห็นล่าสุดก็ พ.ศ.2547 และจริงๆยังมีการใช้การประกาศในกฎกระทรวงในบางเรื่องที่ไม่ได้แก้ไขสาระสำคัญ แต่แค่เพิ่มหัวข้อหรือลักษณะ ประกาศใหม่ๆแทบทุกปีครับ

ประเด็นคือ อยากทำธุรกิจก็ต้องทำให้ถูกกฎหมาย เข้ามาคุย หาทางร่วม กฎกติกามันแก้ไขเพิ่มเติมได้ ไม่ใช่พยายามหาช่องโหว่เพื่อลดต้นทุน และเอาเปรียบคนในธุรกิจเดียวกัน(การลดต้นทุนแบบผิดกฎหมาย ถือว่าเป็นการเอาเปรียบนะครับ)

==========================================================
มาตรา 21 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว้ เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) การใช้รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร หรือรถจักรยานยนต์สาธารณะในกิจการส่วนตัว
(2) การใช้รถยนต์สาธารณะในกิจการส่วนตัว โดยมีข้อความแสดงไว้ที่รถนั้นให้เห็นได้ง่าย จากภายนอกว่าใช้ในกิจการส่วนตัว
(3) การใช้รถยนต์สาธารณะบรรทุกของที่ติดตัวไปกับผู้โดยสาร
(3ทวิ) การใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม เป็น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน หรือใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
(4) ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
หมายเหตุ :- มาตรา 21 (3ทวิ) เพิ่มเติมโดยพรบ.รถยนต์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2528
มาตรา 21 (1) แก้ไขโดยพรบ.รถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2547

By: readonly
iPhone
on 9 December 2014 - 17:42 #771453
readonly's picture

ประเด็นคือ Uber จะสายป่านยาวจนถึงวันที่คดีสิ้นสุดหรือเปล่านี่น่ะสิ เพราะถึงแม้จะผลักดันจนประเทศนึงแก้ไขกฏหมายจนดำเนินกิจการได้ แต่ประเทศอื่นๆ ก็อาจจะไม่ได้ใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติ

By: peat_psuwit
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 9 December 2014 - 17:53 #771455

สงสัยว่า Uber บังคับให้คนขับไปทำใบอนุญาตขับรถรับจ้างไม่ได้เหรอ?

By: Yone on 9 December 2014 - 18:21 #771461 Reply to:771455

แบบนั้นจะส่งผลให้คนไม่อยากเอารถมาทำ Uber ครับ เพราะมัน "ยาก" ขึ้น และทำให้ผลประกอบการลดลงแน่นอน ตอนนี้ Uber ต้องการจะผลักดันบรรทัดฐานใหม่ เพื่อตนเองในระยะยาวครับ