Tags:

นิตยสาร Macworld เป็นนิตยสารไอทีฉบับกระดาษรายล่าสุดที่ประกาศปิดตัวเอง โดยบริษัทแม่ IDG จะยังคงธุรกิจเว็บไซต์ Macworld.com เอาไว้ แต่ทีมบรรณาธิการส่วนใหญ่ของนิตยสารจะตกงาน เหลือเฉพาะทีมงานบางส่วนเท่านั้น

Dan Miller บรรณาธิการคนหนึ่งของ Macworld โพสต์ข้อความว่าเขาจะทำงานอีก 1 เดือนเพื่อช่วยกระบวนการเปลี่ยนผ่าน ส่วน Jason Snell ผู้อำนวยการกองบรรณาธิการก็ออกมาเขียนบล็อกว่าบริษัทแม่ IDG เปลี่ยนผู้บริหารหลายครั้ง (6 ครั้งใน 2 ปี) และมีความไม่แน่นอนสูงว่าจะเอายังไงต่อกับธุรกิจของ Macworld

ที่มา - Jason Snell, 9to5mac

Get latest news from Blognone

Comments

By: errin on 11 September 2014 - 09:24 #740780

เสียดายนะ เมื่อก่อน Macworld เป็นนิตยสารแมคที่ดีมีเนื้อหาเยอะ แต่เว็บกากสู้คู่แข่งไม่ได้เลย

By: waroonh
Windows
on 11 September 2014 - 09:36 #740785

ยังดีกว่า ปิดตัวไปเลยนะครับ

By: ตะโร่งโต้ง
WriterAndroidWindows
on 11 September 2014 - 10:26 #740811
ตะโร่งโต้ง's picture

นึกถึงหนังเรื่อง The Secret Life of Walter Mitty


ช่างไฟสมัครเล่น (- -")

By: Zentana
iPhoneWindowsIn Love
on 11 September 2014 - 20:25 #741177 Reply to:740811

+1 ชัดเลย นึกถึงเหมือนกัน ว่าละคุ้นๆ เหมือนเคยดู

By: gettary
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 12 September 2014 - 17:08 #741601 Reply to:740811
gettary's picture

แค่เห็นหัวข้อก็นึกถึงเรื่องนี้เหมือนกัน