Tags:
Node Thumbnail

การประชุมสุดยอดด้านนโยบายอินเทอร์เน็ตของสหประชาชาติ หรือที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Internet Governance Forum (IGF) ประจำปีนี้ ได้เปิดการประชุมอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อบ่ายวันนี้ ตามเวลาท้องถิ่น ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดง Lütfi Kırdar ณ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยประกอบด้วยตัวแทนจากทางสหประชาชาติ รัฐบาลตุรกี ตัวแทนภาครัฐประเทศต่างๆ และผู้มีส่วนร่วม

ในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ ประเด็นที่ถูกเน้นย้ำทั้งจากทางตัวแทนของสหประชาชาติและตัวแทนของภาครัฐ คือเรื่องของความเป็นกลางของเครือข่าย (Net Neutrality) ที่กำลังเริ่มกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยผู้แทนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เรียกร้องให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจัง นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจากทั้งภาครัฐและองค์กรอื่น อย่างเช่นผู้แทนจากประเทศคอสตาริกา เรียกร้องให้ที่ประชุมพิจารณาและแสวงหารูปแบบการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตที่ยั่งยืน และเปิดโอกาสให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เป็นสิทธิของผู้คนที่ทุกคนควรได้รับ

สิ่งที่ทุกคนเห็นร่วมกันและตรงกัน คือเรียกร้องให้ชาติสมาชิกของสหประชาชาติทั้งหมด ต่ออายุระเบียบของสหประชาชาติที่ให้มี IGF ซึ่งจะหมดอายุลงในปีหน้าออกไปอีก เพื่อให้เป็นเวทีการประชุมด้านนโยบายอินเทอร์เน็ตที่สำคัญต่อไป

ที่มา - การประชุม IGF 2014

Get latest news from Blognone