Tags:
Node Thumbnail

BlackBerry รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสแรกของปีการเงิน 2015 (มีนาคม-พฤษภาคม) มีรายได้รวม 966 ล้านดอลลาร์ ลดลงเพียง 1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ และพลิกมามีกำไรสุทธิ 23 ล้านดอลลาร์

ยังมีตัวเลขที่น่าสนใจอีกสองอย่างซึ่งสะท้อนว่า BlackBerry เริ่มฟื้นในทิศทางที่ดี อย่างแรกคือ BlackBerry ขายสมาร์ทโฟนในไตรมาสที่ผ่านมาได้ 1.6 ล้านเครื่อง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้านี้ที่ขายได้ 1.3 ล้านเครื่อง นอกจากนี้บริษัทยังมีเงินสดในมือ 3.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมาจากไตรมาสก่อนหน้า 429 ล้านดอลลาร์

นอกเหนือจากการเปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่สองรุ่น ซีอีโอ John Chen ยังกล่าวว่าผลงานในไตรมาสนี้ช่วยยืนยันว่าบริษัทบรรลุตามแผนที่วางไว้ ทั้งการลดค่าใช้จ่าย มีโครงสร้างการเงินที่แข็งแกร่ง และกลับมามีกำไรจากการดำเนินงานได้สำเร็จ

ที่มา: BlackBerry

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 20 June 2014 - 14:04 #715131
panurat2000's picture

และกลับมามีกำไรจากการดำเนิงานได้สำเร็จ

ดำเนิงาน => ดำเนินงาน

By: Peterava_Romanoff
iPhone
on 20 June 2014 - 16:03 #715165

นอกจากอินโดแล้วยังมีใครใช้อีกเนี่ย

By: HiRochiKung
ContributoriPhoneUbuntuWindows
on 20 June 2014 - 22:29 #715261

ยินดีด้วยครับ