Tags:
Node Thumbnail

ช่วงเที่ยงวันนี้ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) แถลงข่าวว่าได้รับหนังสือจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ ชะลอ การดำเนินโครงการใหญ่ 4 โครงการไว้เป็นการชั่วคราว ได้แก่

  1. โครงการจัดประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz
  2. โครงการจัดประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900 MHz
  3. โครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)
  4. โครงการสนับสนุนช่วยเหลือการเปลี่ยนผ่านทีวีจากระบบแอนาล็อกเป็นดิจิตอลด้วยการแจกคูปองแก่ประชาชน

ส่วนระยะเวลาที่จะดำเนินโครงการนี้ต่อนั้นต้องรอการสอบรายละเอียดของทั้ง 4 โครงการ และปรับปรุงโครงสร้าง-ข้อบังคับต่างๆ ให้ชัดเจนก่อน

นายฐากรระบุว่าจะนำหนังสือจาก คสช. เข้าประชุมบอร์ด กสทช. เพื่อหาแนวปฏิบัติต่อไป และจะดำเนินการภารกิจอื่นของ กสทช. ตามปกติ

สำนักงาน กสทช. เสนอบอร์ด กสทช. รับคำสั่ง คสช. เพื่อความโปร่งใสและได้รับการยอมรับจากประชาชนจึงให้ชะลอการประมูลคลื่น 1800 900 USO และการแจกคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ส่งเรื่องการดำเนินโครงการหลักของ กสทช. 4 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการจัดประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz 2.โครงการจัดประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900 MHz 3.โครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) และ 4.โครงการสนับสนุนช่วยเหลือการเปลี่ยนผ่านทีวีจากระบบแอนาล็อกเป็นดิจิตอลด้วยการแจกคูปองแก่ประชาชน ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณา ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีดำริมอบหมายนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2558 ให้แก่ส่วนราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการร่วมกันทุกด้าน เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมา และจากประกาศ คสช. วันที่ 14 มิ.ย. 2557 ระบุให้หน่วยงานรัฐส่งแผนงานโครงการขนาดใหญ่ให้ คสช. ทราบ

วันนี้ (17 มิ.ย. 2557) สำนักงาน กสทช. ได้รับหนังสือตอบจาก คสช. ให้ชะลอการดำเนินโครงการทั้ง 4 โครงการไว้เป็นการชั่วคราวก่อน จนกว่าจะมีการสอบรายละเอียดทั้ง 4 เรื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและจัดทำเป็นข้อบังคับ ข้อกฎหมาย ในการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน ให้ได้รับความไว้วางใจและเกิดประโยชน์กับรัฐอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คลายความวิตกกังวลสงสัยจากประชาชนให้ได้ จึงจะดำเนินการต่อไป พร้อมกันนี้ คสช. และคณะทำงานกฎหมาย จะนำระเบียบในปัจจุบันของ กสทช. มาพิจารณาอย่างเร่งด่วนทันที

นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. จะนำหนังสือตอบจาก คสช. ดังกล่าว เสนอให้ที่ประชุมบอร์ด กสทช. รับทราบเพื่อพิจารณาเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป สำหรับการดำเนินการอื่นของ กสทช. ในการกำกับดูแล และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมยังคงดำเนินการตามปกติ

ที่มา - TwitLonger/Twitter @TakornNBTC

Get latest news from Blognone

Comments

By: nuntawat
WriterAndroidWindowsIn Love
on 17 June 2014 - 16:27 #714096
nuntawat's picture

...

By: best
iPhoneAndroid
on 17 June 2014 - 16:30 #714099

เงิบ

By: F16
iPhoneWindows PhoneAndroidIn Love
on 17 June 2014 - 16:30 #714100

สมบัติผลัดกันชม

By: jane
AndroidUbuntu
on 17 June 2014 - 16:37 #714108
jane's picture

เรียกมาคุยตอนนี้ ดีกว่าพอวิ่งๆ ไปแล้วถีบให้ล้ม

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 17 June 2014 - 16:37 #714109

รูปแบบเดิมๆ คงคิดว่าคนไทยลืมง่าย เหมือนตอน 3G 2100 เป๊ะ เอื้อให้เจ้านึงทำนำไปก่อน อีกสองเจ้าโดนสกัดดาวรุ่ง

By: mk
FounderAndroid
on 17 June 2014 - 16:46 #714111
mk's picture

ความเห็นผมนะครับ

โครงการที่ชะลอแล้วมีปัญหาแน่คือประมูล 1800MHz เพราะลูกค้า TrueMove (แบบไม่ H) ปัจจุบันก็มีสถานะ "กึ่งๆ" ภายใต้ประกาศเยียวยาผู้บริโภคของ กสทช. อยู่แล้ว (ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าประกาศฉบับนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่า)

ถ้ายังจำกันได้ ตอนเดือนกันยา 56 ช่วงที่ กสทช. ออกประกาศต่ออายุฉบับนี้ บอกว่าจะใช้ไม่เกิน 1 ปีแล้วจะรีบประมูล 1800MHz ให้เสร็จก่อนเพื่อย้ายลูกค้าเข้าใบอนุญาตใหม่ (ซึ่ง True ก็น่าจะชนะประมูลได้คลื่นบล็อคเดิมไป ในทางปฏิบัติคงไม่มีอะไรเปลี่ยนมากนัก)

ปัญหาอันแรกคือ กสทช. เดินหน้าประมูล 1800MHz ช้ามาก แม้ตั้งเป้าประมูลเดือนสิงหา-กันยา มันจะฉิวเฉียดมาก พอมาโดนคำสั่ง คสช. อันนี้เข้าไป ก็แทบจะบอกได้เลยว่าไม่ทันเดดไลน์ ก.ย. 57 แน่นอน

คำถามคือสถานะของผู้ใช้ TrueMove จากนี้ไปจนถึงการประมูล (ที่ไม่รู้ว่าเกิดเมื่อไร) จะเป็นอย่างไร?

ผมเดาเองว่า กสทช. น่าจะ extend ประกาศคุ้มครองผู้บริโภคฉบับนี้ต่อไปอีก 1-2 ปี ซึ่งน่าจะทำได้ในแง่กฎระเบียบ (คือถ้าประกาศฉบับแรกมัน "ถูกกฎหมาย" ซึ่งก็ต้องตีความกันต่อว่าจริงแค่ไหน แต่ประกาศต่ออายุมันก็ต้องอยู่ใต้เงื่อนไขเดียวกันอยู่ดี) แต่ "ค่าเสียโอกาส" ที่รัฐควรจะได้เงินหลักหมื่นล้านจากการประมูลคลื่นความถี่มาตั้งแต่ 1 ปีก่อน (และรวมช่วงเวลาที่น่าจะลากยาวไปประมาณ 2 ปี) อันนี้ใครรับผิดชอบเงินที่หายไป?

ส่วนประเด็นที่มีปัญหารองมาเป็นอันดับสองคือการแจกกล่อง Digital TV ซึ่งแค่ กสทช. คุยกันเองก็ตีกันจะตายอยู่แล้ว (คุยกันมานานยังไม่จบสักที) พอมาเจอ คสช. เข้าไปอีกชั้น เรื่องแจกคูปองคงลากยาวไปอีกนาน

สำหรับผู้บริโภคคงไม่มีปัญหา "โดยตรง" มากนักเพราะไม่ได้เสียประโยชน์อะไรเป็นตัวเงิน (คนที่รีบอาจหาดู Digital TV จากช่องทางอื่นๆ ได้บ้าง เช่น ซื้อกล่องเอง ดูช่องที่มาฉายดาวเทียม) แต่ที่ซวยและกระทบตรงๆ คือผู้ประกอบการที่เสียเงินหลายพันล้านประมูลคลื่น Digital TV ไปโดย projection ยอดคนดู+รายได้ ตามที่ กสทช. เสนอแผนเอาไว้ เมื่อคนดูไม่เยอะอย่างที่คาด (จากการแจกกล่อง) สปอนเซอร์จ่ายเงินน้อยลง ก็เจ๊งกันเป็นแถบๆ แน่นอน ขึ้นกับว่าสายป่านใครยาวกว่า ยืนระยะได้นานกว่าเท่านั้น

By: chettaphong
iPhoneWindows PhoneAndroidRed Hat
on 17 June 2014 - 17:24 #714131 Reply to:714111

อย่างนี้หมายความว่า True ก็ใช้ช่องสัญญาณฟรี ๆ ไปจนกว่าจะได้ประมูลใช่ไหมครับ

อืมมม รัฐเสียโอกาสหายกันไปเท่าไหร่น้อ แล้วตรงนั้น ใครน้อได้ไปเต็ม ๆ

By: comajazz
Android
on 17 June 2014 - 17:42 #714145 Reply to:714111

ให้ผู้ประกอบการ Digital TV ฟ้องศาลปกครองได้ไหมครับ ถือว่าเสียสิทธิ์ที่ควรจะได้ แต่ว่าจะฟ้องใครดี

By: basz
Android
on 17 June 2014 - 17:48 #714150 Reply to:714111
basz's picture

คสช คือกฏหมาย จะทำผิดได้ยังไงหละครับ :)

By: btoy
ContributorAndroidWindows
on 17 June 2014 - 19:12 #714184 Reply to:714111
btoy's picture

คนที่ซื้อหุ้นกลุ่มนี้ไว้เนี่ย ท่าทางจะต้องถือไว้อีกนาน 555+

เมื่อไหร่การจัดซื้อจัดจ้างหรือการดำเนินโครงการของภาครัฐบ้านเรา มันจะโปร่งใสหรือดูมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ว๊า


..: เรื่อยไป

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 17 June 2014 - 16:52 #714113
PaPaSEK's picture

คนด่าก็ด่ากันแต่กสทช.นะครับ

By: jinxplay
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 17 June 2014 - 17:28 #714133 Reply to:714113
jinxplay's picture

ใช่ครับ ถ้าพนักงาน​เซเว่นไม่ขายเหล้านอกเวลา หรือ รปภ.ไม่ยอมให้เราเดินลัดสนาม เราต้องด่าพนักงานครับ #กระอักเลือด

By: Golffy
ContributoriPhoneIn Love
on 17 June 2014 - 16:53 #714115
Golffy's picture

มีความรู้สึกมากมายที่พิมพ์ออกมา ณ ที่นี้ไม่ได้ ;(


@mamuang

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 17 June 2014 - 17:17 #714128 Reply to:714115
PaPaSEK's picture

ไม่ต้องกลัวครับ คุณจะไม่เดินเดียวดาย

By: plawanja
Android
on 17 June 2014 - 18:17 #714164 Reply to:714128
plawanja's picture

แต่ถ้าพูดออกมา จะเปลี่ยนเป็น คุณจะไม่นอนเดียวดาย..

By: zerost
AndroidWindows
on 17 June 2014 - 20:34 #714206 Reply to:714164
zerost's picture

บ้าน AF เพื่อนเยอะครับไม่เหงาแน่นอน

By: PathSNW
iPhoneAndroidSymbianWindows
on 17 June 2014 - 21:29 #714215 Reply to:714206
PathSNW's picture

เพื่อนเยอะแค่ไหนก็ยังเหงาอยู่ดีครับ T_T

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 18 June 2014 - 00:25 #714267 Reply to:714164
PaPaSEK's picture

อย่างน้อยๆ ผมก็มีคนบอกว่าจะเอาข้าวผัดไปเยี่ยมแล้วครับ

By: maytee
iPhone
on 18 June 2014 - 08:15 #714299 Reply to:714267

อร่อยและไม่แพงด้วยนะครับ

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 18 June 2014 - 10:37 #714323 Reply to:714299
PaPaSEK's picture

อย่าคิดเงินกันเลยครับ

By: maytee
iPhone
on 18 June 2014 - 13:30 #714378 Reply to:714323

รับทราบครับ

By: pd2002 on 17 June 2014 - 16:56 #714116

หุ้นทรูพุ่งเชียวนะ แหม่!!!

By: kiva
iPhone
on 17 June 2014 - 16:58 #714119

ชะลอก็ดีแล้ว กสทช.นี่ทำอะไรไม่ค่อยโปร่งใสเยอะ ผลงานที่คุ้มครองประชาชนก็ไม่มี กล่องอาร์เอสแทนที่จะสั่งให้เพิ่มเวลานี่ให้แค่สามวันประกาศวันจันทร์ตอนบ่ายแล้ว ไอ้คูปองนี่บอกจะแจกพันบาทราคากล่องก็ถีบตัวเป็นพันห้ากันเกือบหมดต้องยุบหรือไม่ก็ไล่พวกนี่ออกดีกว่า

By: pd2002 on 17 June 2014 - 17:11 #714124 Reply to:714119

createch, mcot view, samart ก็ยังอยู่ราคาเดิมนะครับ (เหมือนตั้งแต่แรก) 11xx-12xx บาท

By: Kronos on 17 June 2014 - 20:59 #714210 Reply to:714119

+1

รู้สึกจะคุ้มครองผู้ประกอบการมากกว่า
- คลื่น 1800 ของ True มีเวลาตั้งนานไม่หาวิธีจัดการ รอจนถึงกันยาก็บอกประมูลไม่ทัน ต่ออายุให้ฟรี 1 ปี
True เบี้ยว ไม่ยอมแจกโทรศัพท์ฟรีให้คนที่ย้ายเข้า Truemove-H ก็ไม่เห็นจัดการอะไร
- ประมูล 3G ก็จัดได้ดีมากกกกก แบ่งคลื่น 9 ช่วง ผู้ประมูล 3 ราย กำหนดให้ประมูลได้ไม่เกินคนละ 3 ช่วง
ลงตัวเป๊ะ ใครจะประมูล ผลออกตามคาด เคาะราคากันติ๊ดเดียว บางค่ายไม่เคาะเลยสักครั้ง ไม่รู้เรียกประมูลยังไง
ประกาศราคาขายแล้วแจกใบอนุญาตไปเลยก็ได้นะ
- เงื่อนไขในใบอนุญาต 3G ก็ไม่ดีเท่าไร เช่น FUP น่าจะกำหนดขั้นต่ำไปเลย 256k 384k ก็ว่ากันไป
ดันออกเป็นค่าเฉลี่ยซะงั้น ก็เลยได้เล่น FUP 64k กันต่อไป เพราะมัน peak ที่ 42m ก็ยังเฉลี่ยได้ไม่ผิด
- ประมูล 4G ดูๆ ก็จะเหมือน 3G เบ่งคลื่นประมูล 2 ช่วง แล้วทำท่าเหมือนจะกัน dtac ออก แถมจะแก้กฎ
ให้มีผู้เข้าประมูล 2 เจ้าก็ประมูลได้ เหมือน 3G เลย มี 2 คลื่น ประมูล 2 เจ้า จะประมูลทำไมให้เปลืองงบเนี่ย

ผลงานเท่าที่เห็นก็มีประมูล TV Digital นี่แหละ ที่ดูเข้าทีหน่อย (รึเปล่า พอดีหมดศรัทธาจากประมูล 3G
เลยไม่ได้สนใจตามข่าว) แต่ก็รู้ศึกจะเป็นอีกทีมนึง คนละทีมกับที่ทำเรื่อง 3G แต่ก็ดันมีปัญหาเรื่องคูปองอีก
ไม่แจกซะที แถมทำราคากล่องแพงขึ้นอีก เมื่อต้นปียังเห็นกล่องไม่ถึงพัน ตอนนี้หาต่ำกว่าพันแทบไม่เจอ

ผลงานเรื่องบอลโลกขอไม่นับล่ะกัน ยังไงไม่รู้ จะบังคับให้ผู้ประกอบการที่ซื้อลิขสิทธิ์ให้มาฉายฟรี ไม่รู้คิดได้ไง
ตั้งแต่ GMM แล้ว สุดท้ายก็จ่ายไป 427 ล้าน คุ้มเปล่าไม่รู้ แต่ RS นี่ยิ้มแป้นเลย คนที่อยากดูบอลมาก
ส่วนใหญ่ก็ซื้อกล่องไปหมดแล้ว ตอนท้ายยังได้อีก 427 ล้านอีก บางทียังงง ๆ ว่า กสทช.ทำงานอะไรกันแน่
จัดสรรคลื่นความถี่ หรือจัดให้คนดูบอล น่าเอาเวลาที่มายุ่งกับเรื่องบอล ไปคิดเรื่องประมูล 4G, คูปอง ฯลฯ ดีกว่า

By: krithome
AndroidWindows
on 17 June 2014 - 23:42 #714254 Reply to:714210

+1024

By: Bound
Windows PhoneAndroidWindows
on 18 June 2014 - 08:46 #714303 Reply to:714210

+1

By: gettary
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 18 June 2014 - 14:16 #714390 Reply to:714210
gettary's picture

RS คงไม่ยิ้มหรอกครับ ผมว่าเสียมากกว่าได้เยอะ ทั้งโอกาสในการขายกล่อง, คอนเท้นท์, รายได้ที่อาจจะได้จากการขายลิขสิทธิ์, เงินชดเชยที่ต้องคืนให้ลูกค้า แล้วที่มีข่าวว่ายังต้องเสียค่าเช่าเวลาถ่ายทอดสดให้ช่อง 5 อีก สุดท้ายยังโดนคนด่าทั้งๆ ที่ไม่ได้ทำไรผิด แค่ทำธุรกิจเท่านั้น

ผมว่า RS น่าเห็นใจมากครับ

By: giogio
Android
on 18 June 2014 - 23:23 #714551 Reply to:714210
giogio's picture

เหตุผลหลักๆจากตรงนี้ใช่มั้ยครับ ที่ทำให้ คสช. ต้องเบรก กสทช.

By: xnone
AndroidWindows
on 17 June 2014 - 16:59 #714120

เฮ้อ

ยังไงช่วยรีบแจกคูปองได้ไหม ไหว้ล่ะ

By: Polwath
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 17 June 2014 - 17:12 #714126
Polwath's picture

ชะลอความเจริญเข้าไปอีก - -*


Get ready to work from now on.

By: leeyiankun
Windows PhoneAndroidWindows
on 17 June 2014 - 17:21 #714129

เก่งครับ เก่ง พอใส่เครื่องแบบก็รอบรู้ไปทั้งสามโลกทีเดียว

By: pro.it
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 17 June 2014 - 17:39 #714142

สบายๆ สไตล์ไทยแลน บางทีเขาอาจจะมองเห็นบางอย่างที่เราไม่รู้ก็ได้นะครับ(พยายามให้แล้วนะ)
แต่โดยส่วนตัว ก็คงต้องบอกว่า ว่ายน้ำทวนกระแส โลกอะมันหมุนไปทุกวันๆ เหมือนน้ำที่ไหลไปเรื่อยๆ อาจจะว่ายทวนน้ำได้สักพัก แต่ไม่ตลอดไปหรอก อีกอย่าง โลกนี้ไม่มีอะไร Perfect ถ้าแม่งยังติดจะเอาแบบ เต็มร้อย คงไม่ต้องใช้ละมั้ง

By: krithome
AndroidWindows
on 18 June 2014 - 21:40 #714258 Reply to:714142

ถ้าแม่งจะเอาผ่านไปลวกๆ ชาติเราก็คงเป็นเช่นนี้เรื่อยไป

ใช้คำสุภาพหน่อยก็ดีครับ

ผมคิดว่าเค้าคงพิจารณาเป็นเรื่องๆ ไป เรื่อง True อาจไม่ยื้อไว้นานถ้า กสทช อธิบายได้ clear
แต่เรื่อง 4G กับคูปองนี่มันชัดไป

By: Log
iPhoneAndroid
on 17 June 2014 - 17:51 #714151

รอคูปองไม่ไหวละ พรุ่งนี้เดินไปซื้อกล่อง #จะดูบอล

By: basz
Android
on 17 June 2014 - 17:59 #714155 Reply to:714151
basz's picture

ถ้ามีร้านใหนให้ซื้อไปก่อนแล้วเอาใบเสร็จพร้อมคูปองมาแลกเงินคืนทีหลังได้ น่าจะขายดี

By: pd2002 on 17 June 2014 - 18:15 #714163 Reply to:714155

กฏออกแบบมาให้ทำแบบนั้นไม่ได้ครับ

By: moborarl on 17 June 2014 - 19:06 #714180

แล้วตอนทุบโต๊ะกันเปรี้ยงๆ เรื่องถ่ายบอลโลก ได้พิจารณาให้ถี่ถ้วยแล้วหรือยังครับ

วันนี้ (17 มิ.ย. 2557) สำนักงาน กสทช. ได้รับหนังสือตอบจาก คสช. ให้ชะลอการดำเนินโครงการทั้ง 4 โครงการไว้เป็นการชั่วคราวก่อน จนกว่าจะมีการสอบรายละเอียดทั้ง 4 เรื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและจัดทำเป็นข้อบังคับ ข้อกฎหมาย ในการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน ให้ได้รับความไว้วางใจและเกิดประโยชน์กับรัฐอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คลายความวิตกกังวลสงสัยจากประชาชนให้ได้ จึงจะดำเนินการต่อไป พร้อมกันนี้ คสช. และคณะทำงานกฎหมาย จะนำระเบียบในปัจจุบันของ กสทช. มาพิจารณาอย่างเร่งด่วนทันที

By: leonoinoi
AndroidUbuntuWindows
on 17 June 2014 - 19:10 #714183

มาได้เวลา ตลอดตลอด

By: iammeng
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 17 June 2014 - 21:28 #714211
iammeng's picture

ADVANC Last 222.00 Change -7.00 %Change -3.06
DTAC Last 110.50 Change -3.00 %Change -2.64
TRUE Last 9.65 Change +0.95 %Change +10.92
17 Jun 2014

Well well T^T

By: BonBon
iPhone
on 17 June 2014 - 21:19 #714213

ปฏิรูป กสทช.?

By: Elysium
ContributorWindows PhoneSymbianWindows
on 17 June 2014 - 22:04 #714230
Elysium's picture

นึกว่าเอาตังส์ไปจ่าย RS แล้วไม่เหลือพอจะแจกคูปอง


คนขี้ลืม | คนบ้าเกม | คนเหงาๆ

By: yurinachan
AndroidRed HatWindows
on 17 June 2014 - 22:08 #714231

ทรู win เหมือนเคย สินะ

By: textre
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 17 June 2014 - 22:25 #714239
textre's picture

-__- ยึดอำนาจเบ็ดเสร็จ แล้วก็ใช้อำนาจที่มีจัดการอะไรที่มันผิดรูปร่าง ก็ทำให้เข้าที่แบบนี้ก็ดีแล้วล่ะ จะปราบคนโกงก็ต้องใช้อำนาจที่เหนือกว่าพวกมีอำนาจน้อยกว่า เงิบกันไป #ล้มโต๊ะ

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 17 June 2014 - 23:40 #714251 Reply to:714239
McKay's picture

มันมีทำแล้วเข้าที่ขึ้น กับทำแล้วผิดรูปผิดร่างกว่าเดิมครับ

กรณีนี้ผมว่าเป็นอย่างหลัง

ปล. ลองอ่านเม้นคุณ mk ดูครับ


there are 2 types of salim. one is donkey and another one is asshole.

By: peakna
Android
on 18 June 2014 - 01:38 #714279
peakna's picture

ชลอเพื่อ? อยากทำเอง? อยากกินเอง? อยากได้ผลประโยชน์เข้าพรรคพวก? แล้วก็ล่าช้าไปอีก 2ปี? 3ปี? 10ปี?
ประเทศจะได้พัฒนาแต่เหมือนหยุดนิ่งอีกแล้ว? เพราะผลประโยชน์?
แล้วสิ่งที่สูญเสียไปจากวันเวลาที่ผ่านไป(อย่างไร้ค่า)กลุ่มคนพวกนี้จะมาชดเชยให้กลับประเทศใหม?

By: maytee
iPhone
on 18 June 2014 - 08:17 #714300

China mobile ยิ้มเลย

By: gettary
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 18 June 2014 - 14:19 #714391 Reply to:714300
gettary's picture

กำไรเห็น

By: F16
iPhoneWindows PhoneAndroidIn Love
on 18 June 2014 - 11:18 #714339

หลับหูหลับตาไม่อยากรับรู้ เฮ่อ~