Tags:
Node Thumbnail

Nintendo of Europe ปิดสำนักงานใหญ่ที่เมือง Großostheim ในเยอรมนี และย้ายงานไปอยู่ที่สำนักงานของนินเทนโดในเมือง Frankfurt แทน

นินเทนโดอธิบายว่าการปิดสำนักงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับตัวให้ธุรกิจฝั่งยุโรปคล่องตัวมากขึ้น การปิดสำนักงานครั้งนี้จะส่งผลให้พนักงานของนินเทนโดในเยอรมนีต้องตกงานประมาณ 130 คน และงานบางส่วนจะถูกย้ายไปให้เอาท์ซอร์สแทน

ที่มา - Eurogamer

Get latest news from Blognone