Tags:
Node Thumbnail

ยุคสมัยของการโทรคุยด้วยเสียงแบบใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้ว เมื่อสองเครือข่ายใหญ่ของโลกคือ AT&T (อเมริกา) และ NTT DOCOMO (ญี่ปุ่น) เริ่มเปิดบริการ VoLTE (Voice-over-LTE) ในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน

เดิมที เทคโนโลยีของมือถือยุค 2G/3G แยกช่องสัญญาณเสียง (voice) และข้อมูล (data) ออกจากกัน แต่พอมาเป็นยุค LTE การสนทนาด้วยเสียงถูกตัดทิ้ง ทุกอย่างมีสถานะเป็นข้อมูลหมด ทำให้ "การโทรผ่าน LTE" ต้องใช้ระบบ VoIP (หรือที่เรียกกันว่า VoLTE) แทน

AT&T จะเริ่มให้บริการ VoLTE สำหรับบางเมืองในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ 23 พ.ค. เป็นต้นไป ส่วน DOCOMO จะเริ่มให้บริการในเดือนมิถุนายน

ที่มา - AT&T, Japan Times

Get latest news from Blognone

Comments

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 16 May 2014 - 14:06 #704232
hisoft's picture

เครื่องโทรศัพท์รองรับทุกรุ่นอยู่แล้วหรือว่าเฉพาะบางรุ่นครับ? แล้ว VoLTE นี่ใช้พลังงานมาก-น้อยยังไงครับเมื่อเทียบกับการโทรบน 3G, 2G

By: doanga2007
AndroidSymbianUbuntu
on 16 May 2014 - 14:28 #704240 Reply to:704232
doanga2007's picture

เรื่องรองรับ VoLTE รองรับบางรุ่น และใช้พลังงานเทียบเท่ากับ Voice ใน 3G ครับ

By: zda98
Windows Phone
on 16 May 2014 - 15:30 #704269

ถ้าเป็น Data อย่างน้อยเครื่องต้อง 3000 mA ขึ้นไป