Tags:
Node Thumbnail

Square บริษัทระบบจ่ายเงินสำหรับร้านค้าของ Jack Dorsey หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Twitter เปิดตัวบริการใหม่ Square Feedback ที่ช่วยให้ร้านค้ารับมือกับเสียงบ่นของลูกค้าได้ง่ายขึ้น

ระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ Square รองรับการออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าผ่านอีเมลหรือ SMS อยู่แล้ว แนวคิดของ Square Feedback คือการเพิ่มปุ่ม "ถามความเห็น" ของลูกค้าในใบเสร็จเวอร์ชันอีเมลหรือ SMS และลูกค้าสามารถแสดงความเห็นทั้งชมและบ่นกลับไปยังร้านค้าได้

ฝั่งของร้านค้าเองเมื่อได้รับความเห็นจากลูกค้าก็สามารถชี้แจงหรืออธิบายไปยังลูกค้าคนนั้นได้โดยตรง รวมถึงสามารถเก็บสถิติเสียงตอบรับของลูกค้าเพื่อดูภาพรวมของการให้บริการได้ด้วย

ที่มา - Square Feedback, Square Blog

No Description

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: pepporony
ContributorAndroid
on 15 May 2014 - 13:13 #703784

ตัดผมแพงจัง = =

By: AdmOd
iPhoneWindows
on 15 May 2014 - 13:40 #703795
AdmOd's picture

ร้านตัดผมรายได้ดีจัง