Tags:
Node Thumbnail

หลังจากที่เพิ่งจะมีข่าวออกไปว่า Nokia X ที่เพิ่งเกิดมาไม่นานสามารถทำยอดจองทะลุล้านเครื่องในจีน (ข่าวเก่า) ดังโนเกียประเทศจีนได้บอกไปทาง Weibo เมื่อวาน แต่ในวันนี้ เรื่องราวกลับกลายเป็นเรื่องเท็จ เมื่อพบว่ายอดดังกล่าวเป็นเพียงการเล่นเกมลุ้นรางวัลของเว็บ RetailerJD.com ที่ให้กดปุ่ม "Pre Order" เท่านั้น และไม่ได้เป็นการจองสินค้าแต่อย่างใด

ที่มา: LiveSide

Get latest news from Blognone

Comments

By: magnamonkun
WriterAndroidWindows
on 16 March 2014 - 19:20 #688052
magnamonkun's picture
  • กลับการ -> กลับกลาย
  • อธิบายกติกาของกิจกรรมที่ว่าหน่อยครับ (ต้นข่าวมีระบุอยู่)
By: t.saris
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 16 March 2014 - 19:28 #688054 Reply to:688052

แก้แล้วครับ

By: mk
FounderAndroid
on 16 March 2014 - 19:43 #688059 Reply to:688054
mk's picture

ข่าวนี้ GSM Arena ไปเอามาจาก WMPoweruser ซึ่งก็ไปเอามาจาก LiveSide อีกที เอาข้อมูลมาจากต้นฉบับละเอียดกว่ามากครับ

By: t.saris
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 16 March 2014 - 20:23 #688072 Reply to:688059

แก้ไขแล้วครับ

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 16 March 2014 - 19:51 #688062 Reply to:688052
lew's picture

หัวข้อข่าวบอกตรงๆ ว่ายอดจองไม่ถึงล้านก็ได้ครับ


lewcpe.com, @public_lewcpe

By: t.saris
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 16 March 2014 - 20:23 #688073 Reply to:688062

แก้แล้วครับ.

By: modeQ
WriterIn Love
on 16 March 2014 - 21:22 #688087

Nokiaเอาฮา


Writer no.59 เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้

By: titanz
iPhone
on 16 March 2014 - 21:54 #688090

มโนไปเองสินะ

By: bahamutkung
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 17 March 2014 - 01:13 #688109
bahamutkung's picture

ถถถถถ ยอดจองยังปลอม /facepalm


"With the first link, the chain is forged. The first speech censured, the first thought forbidden, the first freedom denied, chains us all irrevocably."

By: นักเรียน on 17 March 2014 - 11:38 #688143

น่าใช้ตรงไหนเนี้ย -*-

By: kajokman
ContributorAndroidIn Love
on 17 March 2014 - 15:44 #688181
kajokman's picture

ข่าวก่อนหน้าสร้างมาปั่นหุ้นรึเปล่า