Tags:
Node Thumbnail

เพิ่งมีข่าวลือเมื่อเดือนที่แล้ว วันนี้ Yelp และยาฮูประกาศข่าวข้อตกลงอย่างเป็นทางการแล้วครับ

ยาฮูจะนำข้อมูลสถานที่ในระบบของ Yelp ทั้งข้อมูลเวลาเปิดปิด เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ รีวิว ฯลฯ มาผนวกในผลการค้นหาของ Yahoo Search (เฉพาะในสหรัฐเท่านั้น) เมื่อเราค้นหาชื่อสถานที่นั้นๆ ในเว็บของยาฮู ก็จะเห็นรายละเอียดของสถานที่นั้นแสดงขึ้นมาทันทีโดยไม่ต้องกดลิงก์ใดๆ

Yelp คุยว่าตัวเองมีข้อมูลสถานที่มากถึง 53 ล้านแห่ง ส่วนยาฮูก็บอกว่าการค้นหาข้อมูลสถานที่ คิดเป็นสัดส่วน 25% ของทราฟิกด้านการค้นหาของยาฮู การจับมือกันครั้งนี้จึงถือเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองบริษัท

ตามข่าวที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ แผนการของ Marissa Mayer ในการพายาฮูกลับสู่วงการค้นหา จะเน้นไปที่การช็อปปิ้ง ข้อมูลท้องถิ่น และอุปกรณ์พกพา ซึ่งข้อตกลงครั้งนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนการใหญ่ของเธอด้วย

ที่มา - Yelp Blog

Get latest news from Blognone