Tags:
Node Thumbnail

เว็บไซต์ UnleashThePhones ผู้มีประวัติเผยข้อมูลเกี่ยวกับ Windows Phone 8.1 อย่างวิดีโอการใช้งาน Action Center และการแจ้งเตือน หรือ Internet Explorer 11 อย่างฟีเจอร์ InPrivate Browsing และการรองรับการเปิดแท็บเบราว์เซอร์ได้มากกว่า 6 แท็บ ล่าสุดได้ปล่อยคลิปการใช้งาน Cortana ซึ่งเผยรายละเอียดที่ส่วนหนึ่งเป็นไปตามข่าวลือก่อนหน้านี้ ดังนี้

  • เข้าใช้ Cortana ด้วยการกดไทล์ (ซึ่งก็น่าจะรวมถึงไอคอนในหน้า Apps list) หรือกดปุ่มค้นหาบนตัวเครื่อง (เข้าใจว่า Cortana จะมาแทนฟีเจอร์ค้นหาข้อมูลของ Bing ที่มากับเครื่อง)
  • ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft account ถึงจะใช้งานได้
  • เมื่อใช้งานครั้งแรก ระบบจะขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ ประกอบด้วยตำแหน่งที่ตั้ง รายชื่อผู้ติดต่อ เสียงที่ผู้ใช้สั่งการ (voice input) อีเมลและข้อความ ประวัติการเข้าเว็บไซต์ ประวัติการค้นหาข้อมูล รายละเอียดในปฏิทิน ฯลฯ ต่อจากนั้นจะถามงานอดิเรกของผู้ใช้ (ดูคำถาม 4 คำถามได้จากที่มาของข่าว) เมื่อตอบคำถามเรียบร้อยจะขึ้นหน้าจอพร้อมใช้งาน ที่ระบุว่า "What can I help you with?"
  • สามารถตั้งชื่อให้ Cortana เรียกผู้ใช้ตามที่ต้องการได้
  • Cortana ทำงานในลักษณะถาม-ตอบ กล่าวคือมันจะหาข้อมูลเมื่อผู้ใช้ถามเท่านั้น ต่างจาก Google Now ที่จะคาดเดาว่าผู้ใช้ต้องการข้อมูลอะไรบ้าง (โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องบอกก่อน) และพยายามนำเสนอข้อมูลสั้นๆ แต่ตรงประเด็น
  • Cortana จะเปิด-ปิดโหมด Quiet hours โดยอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้ คือเลือกช่วงเวลาให้โหมดนี้ทำงาน และ/หรือเปิด Quiet hours เมื่อพบรายการปฏิทินนัดหมายที่มีสถานะว่าไม่ว่าง (busy) นอกจากนั้นยังตั้งให้ Cortana ทำงานตลอดกับ inner circle (เข้าใจว่าเป็นไปตามข่าวเก่า)

UnleashThePhones ตั้งข้อสังเกตว่า ไมโครซอฟท์จะใช้ชื่อ Cortana เป็นชื่อจริงระบบผู้ช่วยส่วนตัวนี้

ที่มา: UnleashThePhones

Get latest news from Blognone

Comments

By: doiinn on 5 March 2014 - 05:05 #685120

Cortana จะเปิด-เปิดโหมด Quiet hours
เป็น "เปิด-ปิด" รึเปล่าครับ