Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ส.ว. Joe Manchin ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงหน่วยงานรัฐบาลกลางขอให้มีมาตรการห้ามใช้งาน Bitcoin ทั้งหมด จากความกังวลว่า Bitcoin อาจจะทำอันตรายให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ และการใช้งาน Bitcoin ก็อยู่ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นการซื้อยาเสพติดและอาวุธเป็นจำนวนมาก

ในจดหมายเปิดผนึก Manchin ระบุว่าไทยและจีนมีการห้ามใช้งาน Bitcoin มาแล้วก่อนหน้านี้ ส่วนเกาหลีใต้ประกาศไม่ยอมรับ Bitcoin เป็นเงินตรา ส่วนสหภาพยุโรปออกประกาศเตือนประชาชนผู้ใช้งาน การที่สหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้นำของโลกการเงินกลับไม่ออกประกาศอะไรนับว่าเป็นเรื่องน่าผิดหวัง และหากไม่ทำอะไรและปล่อยให้ประเทศอื่นๆ ห้ามใช้งาน Bitcoin ไปก่อน จะเหลือแต่ประชาชนสหรัฐฯ ที่ถือ Bitcoin ที่ด้อยค่าไปแล้ว

สำนักข่าว Daily Dot สอบถามทีมงานของ ส.ว. เพิ่มเติมว่าคิดอย่างไรกับสกุลเงินอื่นๆ ในตระกูลเดียวกัน เช่น Litecoin และ Dogecoin ทีมงานดูจะไม่คุ้นกับสกุลเงินเหล่านี้นัก แต่เชื่อว่า Manchin จะมีท่าทีแบบเดียวกันกับระบบจ่ายเงินออนไลน์แบบนิรนามทั้งหมด

ที่มา - Daily Dot, Business Insider

Get latest news from Blognone

Comments

By: lancaster
ContributorUbuntuWindows
on 28 February 2014 - 03:03 #683619

ได้ข่าวแบงค์ชาติไทยพึ่ง approve ให้

By: icez
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 28 February 2014 - 06:17 #683637 Reply to:683619

ข่าวยังไปไม่ถึง US

By: Zatang
ContributoriPhoneAndroid
on 28 February 2014 - 14:58 #683762 Reply to:683619

ไม่เชิง Approve นะครับ แค่บอกว่าไม่ใช่เงินตรา ไม่อยู่ในการควบคุม เลยไม่จำเป็นต้องขออนุมัติ


อคติทำให้คนรับเหตุผลด้านเดียว

By: pepporony
ContributorAndroid
on 28 February 2014 - 08:07 #683645

Dogecoin ไม่มีพิษภัยนะ!

By: Polwath
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 28 February 2014 - 08:42 #683648
Polwath's picture

That's not good to ban it. Because all faults are made from human by using it in a wrong purpose, not the technology or the system.


Get ready to work from now on.

By: doanga2007
AndroidSymbianUbuntu
on 28 February 2014 - 10:19 #683663
doanga2007's picture

แปลว่าอเมริกาไม่เสรี เหลือแต่ญี่ปุ่นที่เสรีเท่านั้นใช่ไหมครับ เพราะญี่ปุ่นใช้ bitcoin ได้ ดังนั้น อเมริกา ออกไป ออกไป ออกไป ออกไป ออกไป ออกไป และ ออกไปครับ

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 28 February 2014 - 11:49 #683690 Reply to:683663
lew's picture

"อ่าน" ข่าว นะครับว่าเป็นจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องจาก ส.ว. คนหนึ่ง


lewcpe.com, @public_lewcpe

By: doanga2007
AndroidSymbianUbuntu
on 28 February 2014 - 12:03 #683695 Reply to:683690
doanga2007's picture

ไปอ่านข่าวข้างบนอีกครั้ง ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าเป็นจดหมายเปิดผนึกของ สว. จริงๆ ด้วย จึงสรุปว่ายังไม่มีเรื่องใดๆ เกิดขึ้น ขอบคุณครับ lew ที่เน้นคำข่าวให้ กระจ่างในข่าวแล้วครับ

By: songwut on 28 February 2014 - 13:09 #683722

ส.ว.คนหนึ่ง เทียบกับเมืองไทยก็ราวๆ เจ๊เบียบป่ะครับ

By: doanga2007
AndroidSymbianUbuntu
on 28 February 2014 - 14:20 #683754 Reply to:683722
doanga2007's picture

อาจใช่ เพราะที่อเมริกา มีคนหลายแบบ ซึ่งมีถึงแบบหัวเก่า หัวเตะถ่วงด้วยครับ

By: redgene
iPhoneAndroid
on 28 February 2014 - 14:56 #683761 Reply to:683754

เหมือนพรรคเก่าแก่บางพรรคแถวๆนี้

By: kingrpg
AndroidWindows
on 28 February 2014 - 15:48 #683765

ถ้าแพร่หลายมากแบบไม่มีคนมาควบคุมก็คงจะมีรับจ้างกระทืบคน จ่ายด้วยBitcoinได้!!