Tags:
Node Thumbnail

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Watson ของไอบีเอ็มอาจแสดงพลังการประมวลผลในรายการเกมโชว์ได้น่าทึ่ง และไอบีเอ็มก็เปิดเผยแผนใช้งานเชิงพาณิชย์ รวมทั้งเตรียมให้บริการบนกลุ่มเมฆ แต่ปัญหาคือถึงตอนนี้โครงการดังกล่าวยังไม่ค่อยทำเงินให้ไอบีเอ็มนัก

The Wall Street Journal เปิดเผยข้อมูลจากการประชุมผู้บริหารไอบีเอ็มเมื่อเดือนตุลาคมปี 2013 ว่าซีอีโอ Virginia Rometty บอกว่า Watson จะต้องทำเงินให้ไอบีเอ็มได้ถึงระดับ 10,000 ล้านดอลลาร์ภายใน 10 ปีข้างหน้า โดยเป้าหมายขั้นแรก Watson จะต้องทำเงินได้ 1,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2018 ซึ่งหากทำได้จริงจะถือเป็นโครงการที่ทำเงินระดับพันล้านเร็วที่สุดของประวัติศาสตร์ไอบีเอ็ม

อย่างไรก็ตามตัวเลขที่เปิดเผยในการประชุมนั้น Watson ทำเงินให้ไอบีเอ็มไปถึงตอนนี้เพียง 100 ล้านดอลลาร์เท่านั้น หลังเปิดตัวโครงการในเชิงพาณิชย์ไป 3 ปี เนื่องจากการสร้างระบบประมวลผลที่มีค่าความมั่นใจสูงพอนั้น วิศวกรไอบีเอ็มต้องเข้าไปศึกษากระบวนการตัดสินใจและข้อมูลของลูกค้าด้วย จึงมีความซับซ้อนและใช้เวลานานมากกว่าโครงการทั่วไป อาทิ โครงการประเมินวิธีรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง, การประเมินแผนประกันชีวิต หรือแผนนำเสนอผลิตภัณฑ์ของสถาบันการเงิน

ที่มา: WSJ

Get latest news from Blognone

Comments

By: menu_dot on 9 January 2014 - 20:41 #671062

ขอให้รอด และก้าวหน้าไปพอนะ

By: F16
iPhoneWindows PhoneAndroidIn Love
on 10 January 2014 - 11:43 #671201

รีบทำเงินให้ได้ไวๆ เผื่อคน IBM จะได้ลืมตาอ้าปากได้บ้าง