Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

การประมวลผลด้วยชิปกราฟิกเคยมีการแข่งขันกันอย่างหนักระหว่างเทคโนโลยี CUDA เป็นเป็นเทคโนโลยีของ NVIDIA และ OpenCL ที่มีผู้ผลิตหลายรายร่วมกัน แต่จนตอนนี้ CUDA ก็ยังรันได้เฉพาะบน x86 จนกระทั่งการเปิดตัวของชุดพัฒนารุ่น 5.5

CUDA 5.5 ในส่วนของ ARM จะใช้ได้เฉพาะรุ่น Ubuntu เท่านั้น โดยมีให้เลือกระหว่างการใช้ชุดพัฒนารุ่น x86 ธรรมดามาคอมไพล์ลง ARM หรือจะใช้ชุดพัฒนาบน Ubuntu สำหรับ ARMv7 ไปพัฒนาบน ARM เลยก็ได้เหมือนกัน

แม้ชุดพัฒนาจะรองรับการใช้งานบน ARM แล้วแต่ Tegra รุ่นที่รองรับ CUDA ก็ยังไม่มีออกมาเป็นทางการ ในแง่หนึ่งแล้ว การที่โลกหันมานิยม ARM มากขึ้นกลับทำให้เทคโนโลยีเฉพาะอย่าง CUDA ได้รับความนิยมน้อยลงแล้วหันไปอยู่กับ OpenCL ที่รองรับอยู่บนชิปจำนวนมากแล้ว

ที่มา - The Iniquirer

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 19 June 2013 - 07:08 #588282
panurat2000's picture

หรือจะใช้พัฒนาบน Ubuntu สำหรับ ARMv7 ไปพัฒนาบน ARM เลยก็ได้เหมือนกัน

ใช้พัฒนา => ใช้ชุดพัฒนา