Tags:
Node Thumbnail

Pinterest ซื้อเว็บ Punchfork ที่เป็นเว็บรวมสูตรอาหารและเปิดมาตั้งแต่เดือน ม.ค. 2554 โดยทีมงานชี้แจงเอาไว้ว่าในเบื้องต้นข้อมูลในเว็บรวมถึง API และแอพพลิเคชันก็จะยังอยู่ แต่ก็จะถูกปิดตัวลงในอีกไม่นานเนื่องจากทีมของ Punchfork จะไปมุ่งเน้นพัฒนา Pinterest จึงคาดการณ์ได้ว่าการซื้อกิจการของ Pinterest ครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อซื้อคอนเทนต์ในเว็บ Punchfork แต่ต้องการทีมงานที่มาเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Pinterest มากขึ้นนั่นเอง

ทั้งนี้มูลค่าการซื้อไม่ถูกเปิดเผยแต่อย่างใด

ที่มา - TechCrunch

Get latest news from Blognone

Comments

By: nuntawat
WriterAndroidWindowsIn Love
on 4 January 2013 - 07:45 #524928
nuntawat's picture
  • บางจุดดูเยิ่นเย้อ อาทิ "โดยทีมงานชี้แจงเอาไว้ว่า" ลองเรียบเรียงดูใหม่
By: jackz08 on 4 January 2013 - 10:24 #524956
jackz08's picture

punchfork ไม่ใช่หรือครับ

By: bluemoon
WriterFaceblog Official
on 4 January 2013 - 11:24 #524985 Reply to:524956
bluemoon's picture

อู้ยย แก้ละฮับ