Tags:
Node Thumbnail

เมื่อไม่กี่วันนี้มีข่าวว่า ทวิตเตอร์จะไม่สามารถโชว์รูปภาพจากอินสตาแกรมได้ตรง ๆ อีกแล้ว (ข่าวเก่า) ตอนนั้นที่เป็นข่าว อาจมีเพียงบางคนที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น แต่คราวนี้เป็นการตัด "จริง ๆ" โดยลิงก์ที่ไปยังอินสตาแกรมยังคงใช้ได้ปกติ แต่จะไม่มีพรีวิวบนทวิตเตอร์อีก

ที่มา - Engadget

ป.ล. คราวนี้เป็นการตัดจริง ๆ แล้วนะครับ เพราะผมเพิ่งดูภาพที่คนอื่นหรือตัวเองโพสต์ก็ไม่เห็นพรีวิวแล้ว ไม่ว่าจะเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่ก็ตาม แต่ช่วงเวลาที่ข่าวเก่าออกมาผมยังเห็นพรีวิวปกติ

Get latest news from Blognone

Comments

By: gooGof
ContributorAndroidIn Love
on 10 December 2012 - 11:27 #516985

จริง ๆ -> จริงๆ
*

เมื่อก่อนก็เคย Win-Win อ่ะนะ

By: nutmos
WriteriPhoneUbuntuWindows
on 10 December 2012 - 13:23 #517013 Reply to:516985

หลังไม้ยมก เว้นช่องว่าง 1 ส่วนก่อนหน้าไม้ยมก จะเว้นหรือไม่เว้นก็ได้ Writing Guideline

By: lingjaidee
ContributoriPhoneAndroid
on 10 December 2012 - 11:54 #516989
lingjaidee's picture

ปรกติมีแต่ตัดคนอื่น .. โดนเองบ้างแล้ว ..


my blog

By: coolmilk
ContributorAndroidWindows
on 10 December 2012 - 16:04 #517088

กลับไปใช้ molome อย่างจริงจังหล่ะ

By: icez
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 10 December 2012 - 20:11 #517178

twicca ขึ้นหน้าขาวเลยเวลา preview รูปจาก instagram T_T

By: PikaboyZ
Android
on 10 December 2012 - 23:01 #517238 Reply to:517178

plume ใช้ได้ ไม่มีปัญหา

By: sachart99 on 10 December 2012 - 22:26 #517222

แย่อะ T^T

By: butthun on 12 December 2012 - 02:37 #517690
butthun's picture

ส่วนหนึ่งในมุมผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะ Photo Filter ที่ Twitter ปล่อยออกมา มันจะมีผลกระทบต่อการใช้งาน instagram ในผู้ใช้ทวิตเตอร์ instagram คงทราบข้อนี้ดี