Tags:
Node Thumbnail

Amazon เพิ่งประกาศว่า ตอนนี้ บริการกลุ่มเมฆ EC2 ของตน รองรับ Windows Server 2012 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่มีแต่ Windows Server 2003 R2, 2008 และ 2008 R2

Windows Server 2012 ที่เพิ่มเข้ามาจะรวมทั้งการจัดการเซิร์ฟเวอร์สำหรับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หลาย ๆ เครื่อง, ปรับปรุงประสิทธิภาพ PowerShell, IIS 8.0 และ .NET Framework 4.5

ที่มา - The H

Get latest news from Blognone